Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1

U srijedu, 9. maja 2018. godine između akašm i jacija-namaza u Gradskoj džamiji u Konjicu održana je tradiconalna predramazanska manifestacija "Večer Kur'ana". Ovu manifestaciju organizuje Medžlis Islamske zajendice Konjic u suradnji sa Centrom za kulturu narodnog unvierziteta u Konjicu. U programu su učestvovali učači Kur'ana iz Bosne i Hercegovine, Turske, Makednoije i Njemačke, a vazu-nasihatom s eobratio imam gradske džamije hafiz Ruhid ef. Nezir koji je u svom obraćanju pojasnio poruke tri ajeta sure El-Anfal:

"Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju, oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga što im Mi dajemo udjeljuju. Oni su, zbilja, pravi vjernici - njih počasti, i oprost, i obilje plemenito kod Gospodara njihova čekaju." (El-Anfal 2-4 ajeti)

Učači Kur'ana bili su:
1. MUHAMED SELIMOVIĆ, BiH
2. IDRIS ARASOGLU, TURSKA
3. ADNAN KARDI, MAKEDONIJA
4. AVNI ASANI, MAKEDONIJA
5. SEYIT TEMUR, NJEMAČKA

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн