Brđani

 

Za Brđane se kaže da su 1469. godine naseljeni Vlasima i Arbanasima i spominju se pod imenom Ibrčan. Ni o Brđanima ni o Zukićima nisam našao ništa u izvorima što bi upućivalo na postojanje nekog vjerskog objekta ranije.


Mekteb u Brđanima je izgrađen 1964. godine. Kamen temeljac za novu džamiju postavljen je 19. aprila 2007. godine, a završena je i svečano otvorena 9. augusta 2008. godine.

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн