Sat10162021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

KONKURS

Medžlis Islamske zajednice Konjic raspisuje KONKURS  za prijem imama i muallima u džematu Gradske džamije MIZ Konjic.

Pored općih uslova predviđenih članom 7. Pravilnika o imamima, kandidat treba da ispinjava i slijedeće uslove:

- Završena jedna od priznatih medresa

-Završen FIN (imamski ili teološki smijer), ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

-da nema drugih prepreka za postavljenje od strane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Herecegovini.

-da nije krivično kažnjavan

-da je kandidat familijaran

PRILOŽITI:

- Ovjerene kopije dokumenata o školskoj spremi

- molba sa kratkom biografijom i fotografijom

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o državljanstvu

- izjavu da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

- ocijena i mišljenje glavnog imama u medžlisu u kojem je bio uposlen.

 

Plata je po pravilniku o plaćama MIZ Konjic. Konkursna komisija će obaviti intervju sa kandidatima.

 

Rok prijave je 8. dana od dana objavljivanja u IIN "Preporod" (od 15.januara 2020.g.)

 

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom se dostavlja na adresu Medžlis IZ Konjic, ul. Šehidska br.4, 88400 Konjic, sa naznakom "Prijava na konkurs"

Informacije putem telefona 036 734 610

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.