Tue09222020

Last updateThu, 17 Sep 2020 8am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Vijesti i obavještenja Vijesti iz našeg Medžlisa Druga redovna sjednica Skupštine Medžlisa IZ Konjic

Druga redovna sjednica Skupštine Medžlisa IZ Konjic

U subotu, 22.02.2020. godine, u galeriji Medžlisa Islamske zajednice Konjic sa početkom u 12:30 sati, održana je druga redovna sjednica Skupštine Medžlisa IZ Konjic.

Skupštinu je učenjem Kur'ana otvorio Salih ef. Nefer. Nakon ašereta i uvodnih riječi predsjednika Izvršnog odbora Medžlisa IZ-e Konjic Faladžić Adnana, Skupština je izabrala radno predsjedništvo. Izabrani su Džemail Ćibo kao predsjedavajući, te Amar Kurtić kao zamjenik predsjedavajućeg. Zapisnik je vodio sekretar Medžlisa IZ Konjic Jasmin Drpljanin.

Po izboru radnog predsjedništva usvojen je predloženi dnevni red Skupštine.

Nakon toga je uslijedilo razmatranje i usvajanje vjersko-prosvjetnog i administrativno-pravnog izvještaja o radu Medžlisa Islamske zajednice Konjic za proteklu 2019. godinu.

Glavni imam Refik ef. Delić je istakao da vjersko-prosvjetna služba ima iza sebe vrlo dinamičnu 2019. godinu. Osvrnuo se na mekteb kao najvažniju granu djelovanja Medžlisa IZ Konjic, te da se intenzivno radilo na tom polju. Provedene su razne aktivnosti u okviru toga. Uspješno su organizovane manifestacije “Dani tradicionalnih mevluda” i “Merhaba, ej, naš Resule”, te je dosta učinjeno i na polju humanitarnog i društvenog rada. Posebno je istakao realizaciju zaključka sa prve redovne sjednice Skupštine Medžlisa IZ Konjic o osnivanju Fonda za podršku roditeljstvu, gdje je od 01.08.2019. do 31.12.2019. godine posredstvom imama darovano 56 djece sa iznosom od 200,00 KM.

Adnan Faladžić predsjednik Izvršnog odbora posebno se osvrnuo na stavljanje u funkciju vakufske imovine, te istakao da se vodilo mnogo aktivnosti u tom pravcu. Novoopremljeni vakufsko-poslovni objekat Hadžalića harem, kao i ostali vakufsko-poslovni objekti su izdati pod zakup, te je zaključak da su prihodi od vakufa znatno uvećani. Također je spomenuo Fond za podršku roditeljstvu, pohvalio njegov učinak i odjek, te kazao da će ova aktivnost uz Allahovu pomoć teći i u narednim godinama.

Vjersko-prosvjetni i administrativno-pravni izvještaji o radu su usvojeni jednoglasno.

Numan ef. Ćosić je članovima Skupštine pojasnio određena konta u finansijskom izvještaju za 2019. godinu, te plan budžeta za narednu 2020. godinu.

Poslije kraće diskusije po ovoj tačci dnevnog reda, jednoglasno je usvojen završni račun za 2019. godinu i prijedlog budžeta za 2020. godinu.

Nakon radnog dijela Skupštine, zastupnicima se obratio izaslanik Muftije mostarskog, hafiz Aid ef. Tulek, direktor Karađoz-begove medrese u Mostaru, koji je prenio selame Muftije, te odao priznanje za izuzetnu organizaciju rada Medžlisa u cjelini i za rezultate koji su postignuti u 2019. godini. Hafiz Aid ef. Tulek je zahvalio Medžlisu IZ-e Konjic na podršci koju pruža u radu Karađoz-begove medrese, te naglasio da će se ove godine po prvi put svečani defile maturanata Karađoz-begove medrese održati u Konjicu, 09.04.2020. godine, smatrajući da je Konjic to zaslužio obzirom da 1/3 maturanata Karađoz-begove medrese je sa područja Općine Konjic.

Skupština je protekla u izuzetno konstruktivnom dijalogu i pozitivnoj atmosferi.