Mon12062021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Vijesti i obavještenja Vijesti iz našeg Medžlisa Tribina: Halal ishrana

Tribina: Halal ishrana

U okviru manifestacije "Merhaba, ej, naše Resule" u Galeriji Medžlisa IZ-e Konjic u četvrtak 14. novembra 2019. godine, s početkom u 19 sati održana je javna tribina: Halal ishrana.

Na tribini su govorili mr. Damir Alihodžić, direktor agencije za certificiranje halal kvalitete i dr. Mirsad Arnautalić stručni saradnik agencije za certificiranje halal kvalitete. Nakon kratkog uvoda u temu tribine od strane glavnog imama Medžlisa IZ-e Konjic Refik ef. Delića, okupljenima se prvo obratio dr. Mirsad Arnautalić koji je govorio o pojmu halal i haram u islamu, te o ishrani općenito kroz prizmu kur'anskog i hadiskog kazivanja, naredbi i preporuka. Dr. Mirsad Arnautalić je, inače  doktorsku disertaciju radiona temu „Propisi o ishrani u pravnoj školi tefsira“ na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Njegovo izlaganje o halal ishrani je plod višegodišnjeg istraživanja (kroz magisterij koji je pisao na temu HALAL STANDARD – STANJE I PEPRSPEKTIVE te angažmana u Agenciji za certificiranje halal kvalitete. Na, jedan lahak, slušaocima pristupačan način prezentovao je činjenice o pitanjima koja nam se danas sve više nameću, a bez kojih nećemo moći, poput osnova halal i harama u ishrnai, aditiva u hrani,GMO hrane i dr., sve popraćeno kroz Kur'anom postavljene standarde i Poslanikovim sunnetom pojašnjene prakse. 

Mr. Damir Alihodžić je u svom izlaganju predstavio agenciju za certificiranje halal kvalitete, pojasnio razlog njenog osnivanja te proceduru koja se primjenjuje u dodjeljivanju certifikata "halal proizvod".

Agencija za certificiranje halal kvalitete je institucija Islamske zajednice u BiH osnovana 2006. godine sa nadležnostima za halal certificiranje proizvoda i usluga, te edukaciju, savjetovanje i promociju halala. Status samostalnog pravnog lica Agencija je stekla 2007. godine registracijom kod Ministarstva pravde BiH.

U skladu sa odredbama Zakona o slobodi vjera i položaju crkava i vjerskih zajednica, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je jedini i nadležni autoritet za sva islamska pitanja, uključujući i aktivnosti u oblasti halala. Shodno tome, sistem halal certificiranja u Bosni i Hercegovini organizira se u okviru nadležnosti Islamske zajednice koja je osnivač i vlasnik Agencije za certificiranje halal kvalitete, specijalizirane institucije za pitanja halala.

U okviru svoje misije Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula je projekt formiranja Agencije za certificiranje halal kvaliteta s ciljem da se u našoj zemlji uspostavi sistem koji bi omogućio proizvođačima da certificiraju svoje proizvodne procese i proizvode te ih plasiraju na tržište s oznakom halal.

U ostvarenju ove namjere Rijaset IZ u BiH angažirao je stručnjake različitih naučnih usmjerenja kako bi u izradi projekta, osim potpunog poštovanja islamskih načela o halalu i haramu, bila primijenjena i savremena naučna dostignuća i zadovoljeni međunarodni zahtjevi iz oblasti standardizacije.

Produkt njihovog rada je izrada temeljnih akata Agencije koji čine pravnu osnovu za izvođenje procesa certificiranja i kontrole primjene zahtjeva za halal kvalitet u periodu važenja certifikata.

Agencija za certificiranje halal kvalitete proces certificiranja vrši na osnovu procedure halal certificiranja koja je jednaka za sve organizacije koje se odluče da njihovi proizvodi zadovolje zahtjeve halal kvalitete a time budu dozvoljeni muslimanima za konzumiranje. 

Procedura halal certificiranja se sastoji iz sljedećih koraka:

1. Klijent podnosi zahtjev za halal certificiranje i dostavlja Agenciji dokumentaciju kojom dokazuje da posluje u skladu sa zakonskim propisima i da može zadovoljiti zahtjeve halal standarda
2. Agencija i klijent potpisuju ugovor o halal certificiranju
3. Agencija obučava interne auditore halal kvalitete u kompaniji kako bi znali šta trebaju poduzeti da bi njihovi proizvodi bili halal certificirani
4. Klijent dokumentuje, te prilagođava sve sirovine, materijale i proizvodne procese zahtjevima halal standarda
5. Agencija provjerava da li je klijent ispunio zahtjeve halal standarda
6. Nakon što se utvrdi da je klijent ispunio zahtjeve halal standarda Agencija dodjeljuje halal certifikat

Na kraju izlaganja uslijedila su pitanja prisutnih čija brojnost najbolje svjedoči koliko je tema interesantna i kolika je zainteresovanost za tematiku halal proizvoda.