Imami Medžlisa Konjic

-DELIĆ ef. REFIK, Glavni imam

-ALIĆ ef. ENES, Repovačka džamija

-BUBALO ef. AMER, Ribići

-CERNICA ef. AMIR, Parsovići

-CERO ef. MUAMER, Gorani

-ADIS ef. HEBIBOVIĆ, Podorašac

-ČOMOR ef.  AZEM, Seonica

-ČORBO ef.  ELVEDIN, Spiljani

-ĆOSIĆ ef. NUMAN, Prkanjska džamija Konjic

-DELIĆ ef. DŽEMAIL, Čuhovići i Džepi

-DRKIĆ ef. ALIJA, Vardačka džamija Konjic

-Enes ef. Alić, Repovačka džamija

-JUSUFOVIĆ ef. SALIH, Čelebići

-KOVAČEVIĆ ef. AHMET, Glavatičevo

-PETROVAC ef. SENAD, Orahovica

-KURTOVIĆ ef. NAZIF, Bjelimići

-BUBALO EF. SINAN, Jasenik

-NEFER ef. SALIH, Tekijska džamija Konjic

-PINDŽO ef. ĆAMIL, Lisičići

-HAFIZ RUHID ef. NEZIR, Gradska džamija, Konjic

-Amel ef. Smajlović, Šunji

-VRAČE ef. MUMIN, Glavičine

-ZUKAN ef. SENAHID, Buturović Polje

-ŽIKO ef. MIHRET, Nevizdraci

-BAJIĆ ef. ESAD, Čaršijska džamija, Konjic (privremeno)