Sun10172021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi PRIKAZI KNJIGA LEKSIKON KOMENTATORA KUR'ANA

LEKSIKON KOMENTATORA KUR'ANA

Iz štampe je izišla knjiga LEKSIKON KOMENTATORA KUR'ANA imama Dželaluddina es-Sujutija, a u prijevodu doc. dr. Almira Fatića, koji je ujedno i izdavač ove knjige.

Imam Es-Sujuti je prvi autor koje je napisao leksikon komentatora Kur'ana. U svome uvodu za ovu knjigu Es-Sujuti navodi: Ovo je leksikon u kome se navode generacije komentatora Kur'ana (mufessira), budući da nisam zapazio da ih je neko pojedinačno tretirao, kao što je to slučaj sa muhaddisima, šeri’atskim pravnicima (fukaha'), gramatičarima i dr.

Prema riječima Ali Muhammeda Omera, priređivača ove knjige na arapskome jeziku, Es-Sujuti u ovome djelu slijedi metod preuzimanja iz prijašnjih djela (tarikatu'n-nakli mine'l-kutubi's-sabika), kao što to čini i u mnogim drugim svojim djelima.

Većinu materijala preuzima od Ibnu'l-Enbara, el-Humejdija, Ibnu'd-Dubejsija, ez-Zehebija, es-Selefija, Ibnu's-Sem'anija, Ebu Šamea, 'Abdulgafira el-Farisija, Ibn 'Asakira, Ibnu'n-Nedždžara. Njegov posao sastojao se u tome da sakupi sve ono što se odnosi na mufessire iz knjiga ovih historičara spominjući: ime mufessira, njegov nadimak po ocu, njegovo porijeklo, profesore kod kojih je učio, mjesto u kojem se rodio, mjesto njegove naučne aktivnosti te knjige koje je studirao ili napisao.

Ipak, ovo ne umanjuje es-Sujutijev napor. On nam je sačuvao vrijedne podatke preuzimajući iz djela koja su nestala, a druga su još uvijek u rukopisima.
Knjiga se može nabaviti na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. 

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner