Sun10172021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi PRIKAZI KNJIGA ZBORNIKA RADOVA FIN-a 14.

ZBORNIKA RADOVA FIN-a 14.

Preuzmite cijelo izdanje ZBORNIKA RADOVA 14.

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ

Dr. Enes Karić, redovni profesor
DJELA ABÛ L-QÂSIMA MAÕMÚDA IBN ‘UMARA AZ – ZAMAÊŠARÍJA (kratak bibliografski pregled)

Dr. Džemal Latić, vanredni profesor
„KUR'AN S PRIJEVODOM NA BOSANSKI JEZIK“ ESADA DURAKOVIĆA: “SAZRIJEVANJE PREVODILAČKOG ISKUSTVA“

Dr. hfz. Dževad Šošić, , viši asistent
DIJALEKATSKE RAZLIKE MEĐU KIRA’ETIMA

Dr. Almir Fatić, viši asistent
METODOLOGIJA, LEKSIČKI OPSEG I IZVORIDJELA NUZHETU'L-E'AJUNI'N-NEWĀZIRI FĪ 'ILMI'L-WUDŽŪHI WE'N-NEZĀ'IR

Dr. Kemal Kamil Mahmud Salih, gostujući profesor
TEŽINA SLOVA I NJIHOVA VEZA SA ZNAČENJEM U KUR'ANU

Dr. Zuhdija Hasanović, docent
ŠÀH WALIYULLÀHOVA PERCEPCIJA SUNNETA

Mr. hfz. Kenan MUSIĆ, viši asistent
ZNAČAJ I MJESTO ŽIVOTOPISA MUHAMMEDA, S.A.V.S., MEĐU ISLAMSKIM ZNANOSTIMA

Prof. dr. Enes Ljevaković, vanredni profesor
FENOMEN IZDVOJENIH FETVI: POJAM, UZROCI I POSLJEDICE

Mr. Mustafa Hasani, predavač
AKADEMIK MEHMED BEGOVIĆ

Nedim BEGOVIĆ, asistent
CILJEVI ŠERIJATA: PREGLED SAVREMENE LITERATURE NA ARAPSKOME JEZIKU

Dr. Nedžad Grabus, docent
EL-GAZALIJEVO UČENJE O SPOZNAJI UZVIŠENOG BOGA

Dr. S. Beglerović, viši asistent
IMAM-I GAZALIJEVA KASIDA O SMRTI

Dr. Dževad Hodžić, docent
AL-ATTASOVA FILOZOFIJA ZNANOSTI: ISLAMIZACIJA ZNANJA

Mr. Orhan Bajraktarević, predavač
IKBALOVA VJERSKOFILOZOFSKA MISAO

Dr. Omer Nakičević, profesor emeritus
ISKRICE IZ KORESPONDENCIJE DVOJICE PROFESORA, TAJJIBA OKIĆA I HAFZA OMERA MUŠIĆA

Dr. Jusuf Ramić, profesor emeritus
DVA DOKUMENTA O VLADARU I PODANICIMA

Fatima Kadić-Žutić, bibliotekarka
POČECI ŠTAMPE KOD MUSLIMANA I NAJSTARIJE ŠTAMPANE KN JIGE U BIBLIOTECI FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

Dr. Mehmed Kico, vanredni profesor
ARAPSKI JEZIK U KULTURNOJ RAZMJENI MEĐU ZAJEDNICAMA U DODIRU

Mr. Amrudin HAJRIĆ, viši asistent
NAJSTARIJI SEMITSKI JEZIK

Dr. Murat Dizdarević, vanredni profesor
VALTER SKOT U KRITICI NA SRPSKOM, HRVATSKOM I BOSANSKOM JEZIKU

Mr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, viši asistent
KOMPONENTE SAMOVRJEDNOVANJA KAO STRATEGIJE ZA UNAPRJEĐIVANJE KVALITETA ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

AKADEMSKE AKTIVNOSTI NA FAKULTETU ISLAMSKIH NAUKA U SARAJeVU U 2009. GODINI

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner