Sat10162021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi PREVODI KUR'ANA Povodi objave sure Ihlas

Povodi objave sure Ihlas

Katada, Dahhak i Mukatil kažu: "Neki su jevreji došli kod Poslanika, s.a.v.s., i rekli mu: 'Opiši nam svoga Gospodara. Uzvišeni Allah Sebe je opisao u Tevratu i obavijestio nas od čega je, od koje je vrste, je li od zlata, bronze ili srebra? Jede li i pije, od koga je naslijedio dunjaluk i ko će Njega naslijediti?' Povodom ovih riječi Allah, dž.š., objavio je suru koja se odnosi samo na Njega.''(956)

Od Ube.ja ibn Kaba prenosi se da su mnogobošci upitali Allahova Poslanika, s.a.v.s.: "Reci nam porijeklo tvoga Gospodara", pa je Uzvišeni objavio ovu suru, u kojoj stoji da je utočište svakome, da nije rodio niti je rođen, jer ne postoji ništa što je rođeno, a da nije umrlo, niti postoji išta što će umrijeti, a da neće biti naslijeđeno, a Uzvišeni Allah ne umire niti će biti naslijeđen, "i niko mu ravan nije", to jest niko mu nije sličan niti približan.(957)

Od Džabira se prenosi daje rekao: "Allahov je Poslanik, s.a.v.s., upitan: 'Kaži nam o porijeklu svoga Gospodara?', pa je objavljena ova sura."

 

fus note:

956-Ovaj je hadis slab. E bu Sad es-Sagani prenosilac ovog hadisa je nepouzdan. Bilježi ga Tirmizi (3364) od Ebul-Alije, a on od Allahova Poslanika, s.a.v.s. Tirmizi veli: "Ovo predanje vjerodostojnije je od onog koje prenosi Ebu Sad."

957-Ovaj je hadis veoma slab. Jedino ga prenosi Ismail ibn Mudžalid koji nije pouzdan prenosilac. Putem istog niza prenosilaca bilježi ga i Taberani (30/321), a Hejsemi u djelu Medžeu-zevaid (7 /146) kaže da ovaj hadis nije vjerodostojan zbog prenosioca Mudžalida.