Najstarija fotografija Konjica, do sada pronađena, autor Franc Laforest (Beč 1830 - Kotor 1911.)

Fotografija je nastala prije 1883. godine, jer na njoj nema kasarne na Musali, koju je austrougarska vlast gradila od 1883. do kraja 1884., nema pravoslavne crkve koja je napravljena 1886.,

Nema katoličke crkve koja je građena 1895/97., nema stubova električne struje koja je u grad došla 6.9.1936.,nema željezničke pruge jer voz je u grad došao 10.11. 1889.godine.

Vlasnik orginal fotografije je Konjičanin Zvonko Zebić, kolekcionar, koji živi u Njemačkoj preko 40 godina i na susretima kolekcionara Evrope kupuje stare fotografije Konjica.
 
Laforest je napravio i prve fotografije Livna i Mostara oko 1870.god.
 
(mojkonjic.com)

 

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн