Mon07262021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Artikli

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Error
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Tekstovi vezani za Konjic Podaci o sibjan mektebima

Po podacima o sibjan mektebima u Konjicu i okolini iz 1883. godine vidimo da su u Konjicu bila dva mekteba sa 120 učenika, u Bjelimićima (Odžaci) mekteb sa 60 učenika, u Seonici mekteb sa 50 učenika, u Goranima mekteb sa 40 učenika, u Repovcima mekteb sa 25 učenika. U 1893/94. godini navodi se potpunije stanje iz kojeg vidimo da je u toj godini bilo 47 mekteba sa 659 učenika na području današnjeg Konjica, čemu treba dodati mekteb u Bjelimićima, koji su tada bili kotarska ispostava, a pored njega je radio i mekteb u Glavatičevu, koji je, kako se vidi iz dokumenata, bio jedan od većih na području današnje općine Konjic.

Pregled sibjan mekteba iz 1893/94. godine:

1.Panduri,

2.Bušćak,

3.Lokve,

4.Džanići,

5.Parsovići,

6.Vrbljani i Bale,

7.Šunji,

8.Blučići,

9.Čelina,

10.Gorani,

11.Studenčica i Homatlije,

12.Jasenik,

13.Kruščica,

14.Čažanj,

15.Boždarevići,

16.Treboje,

17.Gradac,

18.Hondići,

19.Lisičići,

20.Nuhići (Idbar),

21.Orahovica,

22.Ribići,

23.Gorica,

24.Podhum,

25.Džepi,

26.Vrdolje,

27.Spiljani,

28.Ugošća,

29.Homolje,

30.Bjelovčina,

31.Seonica,

32.Grabovci

33.Herići,

34.Višnjevice, Trusina, Sultići,

35.Tuhobić, D. i G. Bistrica (danas Hasanovići i Barmiš),

36.Bulatovići, Tuhobić, Golubići,

37.Gobelovina, Stojkovići,

38.Repovci,

39.Gakići,

40.Džajići,

41.Prevlje,

42.Čuhovići,

43.Lukomir,

44. i 45. Dva mekteba u gradu Konjicu (muški i ženski).

Prilikom popisa stanovništva obavljenog 1885.7 i 1910.8 godine, između ostalog, popisa­ni su i mektebi, i to po sljedećim naseljima:

Bjelovčina,

Blučići Gornji,

Boždarevići,

Bulatovići,

Bušćak,

Čažanj Donji,

Čažanj Gornji (Košpe),

Čuhovići,

Čelebići,

Čelina,

Džajići,

Džepi,

Gakići,

Gobelovina,

Grabovci,

Gradac,

Herići,

Homatlije,

Homolje,

Hondići,

Idbar (Nuhići),

Jasenik (Alibašići),

Krstac,

Kruščica,

Lisičići,

Lokve,

Nevizdraci,

Orahovica,

Panduri,

Parsovići,

Podhum,

Prevlje,

Ribići,

Spiljani,

Šunji,

Treboje,

Tuhobić,

Ugošće,

Višnjevica Donja,

Vrbljani (Ranjke),

Vrdolje,

Žuglići.

U periodu 1895-1910. ukinuti su mektebi u Bušćaku, Gakićima, Herićima, Homatlijama i Pandurima, a otvoreni u Čelebićima i Krstaču (Krstac).
Mektebi su se izdržavali iz priloga stanov­ništva u novcu i naturi, ili iz sredstava zadužbina.
Za sibjan mektebe nisu važila nikakva po­sebna pravila o unutrašnjoj organizaciji i siste­mu izvođenja nastave. Sve je bilo prepušteno uči­telju (mualimu). Izuzev u vrijeme vjerskih praz­nika, bili su otvoreni tokom čitave godine.


Učitelji (mualimi) u konjičkim mektebima bili su sljedeće efendije[1]:

Ibrahim ef. Hadžić (1878-1894),
Sejfulah ef. Proho, profesor (1894-1897),
hadži Ahmed ef. Džumhur (1897-1902),
Mustafa ef. Prohić (1897-1913),
Sulejman ef. Sokolović (1902-1917),
Abdulah ef. Proho (1906-1918),
Ibrahim ef. Alagić (1906-1918).

Navest ću unutar ovog poglavlja i spisak imama u mektebi ibtidaijjama u Konjicu i okolini od 17. decembra 1893. godine prema austrougarskom dokumentu čija se kopija nalazi u biblioteci Medžlisa IZ-a Konjic:

Panduri i Dobričevići – Mujo Brkić iz Bukovlja,
Kale i Bušćak –­ Ramo Gačanin iz Podhuma,
Lokve – Mehmed Bajraktarević,
Džanići i Lipovci – Zulfo Redžić iz Redžića,
Parsovići – Mustafa Sarajlić,
Bale i Vrbljani – Salko Balić iz Bala,
Šunji – Alija Hodžić iz Orašca (Podorašca),
Blučići – Hasan Omerović,
Čelina – Mujo Zukić,
Gorani – Islam Kovačević,
Studenčica i Homatlije – Mušan Begeta iz Seonice,
Baćina, Zlate – Mumin Palić,
Podbrežje – Mula Bećir Malović,
Jeličići – Ibrahim Behem,
Jablanica – Mehmed Tufek,
Jasenik - Mustafa Ćosić,
Kruščica – Osman Habibija,
Čažanj – Osman Žiko,
Konjic (mekteb Junuz-čauš) – hafiz Smail Džumhur i hafiz Nurija Proho,
Konjic – Mula Šaćir Ćotra,
Čehari – Mula Mehmed Klepo,
Glogošnica – Mula Salih Halebić iz Luga,
Lug – Mula Osman Indija iz Mostara,
Mrakovo – Avdo Selimović iz Šabančića,
Žuglići, Glodnica – Mehmed Bašić iz Papraca,
Šabančići – Mustafa Ćosić,
Boždarevići – Alija Hodžić,
Nevizdraci – Zahir Zahirović,
Treboje – Mušan Hodžić iz Glodnice,
Gradac – Mustafa Demirović,
Hondići, Strgojnice – Salih Halilović,
Lisičići – Meho Lepara,
Idbar – Mustafa Subašić,
Orahovica – Salko Hajdar,
Dobrigošće – Hasan Idrizović,
Ostrožac – Mula Hasan Žečić,
Donji Paprac – Salko Džino,
Gornji Paprac – Smail Džino,
Ribići – Nuhan Šahinović,
Gorica – Mula Jusuf Gabela,
Podhum – Mula Mehmed Ahmić,
Džepe – Salih Šljivo,
Vrdolje – Derviš Novalić,
Spiljani – Mušan Kadić iz Rakitnice,
Ugošća – Mula Alija Krzo,
Homolje – Mujo Badžak,
Bjelovčina – Salko Salihović,
Seonica – Ragib Lakšija,
Sultići, Donje i Gornje Višnjevice, Trusina – Adem Sultić,
Donja i Gornja Bistrica – Mehmed Muhibić,
Bulatovići, Tuhobić, Golubići, Trešnjevica – Hasan Šabanović,
Gobelovina, Stojkovići – Alija Jablić,
Grabovci – Derviš Vitić,
Herići , Koto – Mula Salih Halilović iz Hondića,
Repovci – Muhammed-beg Alibegović,
Gakići – Mustafa Gakić,
Džajići – Ramo Džajić.

[1] Nekrolozi o umrlim učiteljima (mualimima) objavljiva­ni u Glasniku Islamske vjerske zajednice i Novom beha­ru, te rukopis Refika Hadžimehanovića: Konjičke med­rese, Tuzla, 1976, poseban fond u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu. Nema nikakve potvrde da se ovaj spisak može smatrati konačnim.