Sat07112020

Last updateTue, 07 Jul 2020 12pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Allahova lijepa imena

Allahova lijepa imena

  1. Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema –

Oj , ti dušo vjerna , znaj da osim Allaha drugog Boga nema! Samo Njega moli i nek se tvoja duša nikog drugogo osim Njega dž.š. ne boji. Od Njega dž.š. pomoć traži . čuvaj Ga dž.š .i samo On dž. š. može da te na tvom putu u svemu osnaži! Zato, vjerniče ne gubi nadu u Allahovu dž.š. milost blagu!

         2. Er-Rahman –  Blagi

Allahova dž.š. riječ nek te u životu prati . Samo sreću i zdravlje Allahdž.š. će ti dati. On dž.š. je dobrostiv . lijepu opskrbu robu svome daje. S tobom nek u tuzi i boli, On dž.š. je s tobom jer te mnogo voli. On dž.š. vidi te i zna. Nijjet lijepi nosi jer Allah dž.š . time se ponosi. On dž.š. mladost i radost tebi daje , svoju blagost On dž.š. svaki dan pokazuje.

     3.Er-Rahim –  Milostivi

Svaki dan , moli Ga dž.š. da ti oprost da .da te svojim plaštom dobrote obasja. Milost Allahova dž.š. sreća je i spas –znaj da Allah dž. nad na ma bdiej i čuva sve nas. Sigurna je duša tvoja pod okriljem Allahove dž.š. milosti .zato o, ti dušo vjerna Allahu dž.š. budi pokorna , dobra i vrijedna!

   4. El-Meliku –  Vladar

Vladar sunca , zemlje i neba- sve što tvoja duša , srce i um znati treba! Svako jutro , znaj da nogom hodiš po svemu stvorenome od Jedinoga dž.š. boga. Vladar Sudnjeg dana –dana u kom će jezik i srce svjedočiti istinu imana. Kud god kreneš boj se Vladara dž.š. –Njemu dž.š. spremno hodi jer drugog nema Gospodara dž.š.

   5. El-Kuddusu –  Sveti

Suza tvoja rad' Allaha dž.š. neka lice kvasi , ljubav prema Allahu dž.š. neka te krasi i dušu tvoju od Njegove dž.š. kazne spasi. On dž. š. je lijep, dobar i svet – dušu tvoju On dž.š. dobrotom uljepšat' će ti svijet.

6. Es-Selamu -  Čist od mana

Samo u Allaha dž.š. vjeruj i budi sretan – svaka blagodat od Njega dž.š. najbolji poklon ti je dan ! Čist od mana Allah dž. je znaj – vjeruj i nikada to ne zaboravljaj!

7. El-Mu'minu -  Koji potvrđuje obećanja  

Svome Gospodaru zahvaljuj –samo Njemu dž.š. svoju dušu predaj. Šejtan tebe ne voli kad na sedždu padaš –jer on (šejtan ) voli kad si u zabludi i kad lutaš. Allahu dž.š. iskreno dođi – i sretna u Njegov dž.š. Džennet uđi! Allah dž. š obećanje daje svakom' ko ne izgubi i trun nade. Džennet čeka robove svoje – Allah dž.š obećao je!

8. El-Muhejminu -  Koji daje sigurnost  

Lijepo ime EI-Muhejminu Allah dž.š. ima –svoju sigurnost On dž.š. daje svima. Kod Allaha dž.š. svaki insan siguran je – zato šejtan nesretan je! Allah dž.š. dat' će sigurnost tebi – ne boj se i sigurna Njemu dž.š kreni! Allah dž.š. sigurna je staza u životu tvom –molim Ga dž.š. da te pokrije svom snagom svom .

9. El-Azizu -  Koji sve pazi i prati

Meleci pišu , Allah dž.š. gleda , pazi i prati – ništa Njemu dž.š. ne možeš sakriti. I u rupu kad bi svoju dušu skrio . –znaj da te On dž. š. i do rupe pratio. Uspjet' sakrit ništa nećeš –Allah dž.š sve prati –molim Ga dž.š dana m je na pomoći da na m sve muke skrati!

10. EI-Džebbaru –  Snažni

Allah dž.š. velik je i snažan – s Njim dž.š. nikad nis tužan! Snagu svoju Allah dž.š. dat' će –sudu Njegovom nitko pobjeći neće! Snažan Ti si Veliki Bože- nosim te u srcu jer tvoja snaga pomoći meni može! Sve je u snazi Tvojoj –smiluj se duši jadnoj mojoj!

11. El-Mutekebbiru –  Silni

Silina Tvoja Jedini Bože – svaki kamen raspoložiti može. Svaki cvijet silinom Tvojom uvenuti neće – da rastu i lijepe budu Tvoja dž.š. milost i ljubav pomoći će. Sumnje nema , Allah dž. š. Jedan je i Silan – s Njim dž.š ti se budi svaki dan sretan i divan .

12. El-Haliku -  Stvaralac

Stvorio je Allah dž.š. sunce , mjesec i zvijzdu –dao ti je oj robe Njegov dž.š. svaku nadu! Stvorio je tebe i dušu ti dao-sjeti se trenutka kada ništa nisi imao. Allah dž.š. oblikom te lijepim počastio – zahvali Njemu dž. š. na svemu čime te nadahnuo! Sve blagodati koje imaš – samo Allah dž.š. zahvaljivati trebaš!

13. El-Bari'u -  Koji divno stvara

Divno jutro, divan dan Allahu dž.š. uvijek oj ti robe bude odan ! On dž.š. divno stvara – insanu koji ne vjeruje On dž.š. dušu rastvara! Sada znaš i vremena imaš. Zahvali Rabbu svome Koji divno stvara –jer svome vejrnom robu on dž.š. Džeenta svoga otvara!

14. El-Musavviru -  Koji likove daje

Lik svoj Allahovom dobrotom imaš –na gubitku si ako to ne priznaš! Svaka kost koju nosiš na tijelu svom –lik je i jedina zahvala Rabbu tvom. U lijepom liku i obliku robe ti si stvoren – kao knjiga otvoren. Knjiga lijepih djela nosi –molim Allaha dž.š da se našim djelima On dž.š.ponosi,

15. El-Gaffaru -  Koji mnogo prašta

Oj, ti dušo griješna! Grijeh je mana , grijeh je zlo – od dva biraj ono malo! Kad te šejtanova zloba stigne i pregazi nit sreće tvoje – trči i moli Gospodara dž.š. da te primi u odaje svoje! Allah dž. š. Koji mnogo prašta – šejtanu prilaz tvome vjernom srcu ne dopušta! Oprost Njegov dž.š. velik' li je – tvoj aduša uz Njega dž.š. nikad 'sam nije! Oprosti nam ja Rabbi grijehe i mane –neka tvoja milost za nas griješne nikada ne stane!

16. El-Kahharu -  Koji nadvladava

Ti si Onaj  Koji nadvladava. Tebi ništa skriveno nije -Tvojim oprostom moja se duša uvijek smije. Nadvladavaš i nad nama bdiješ. Čuvaš nas i pouke nam daješ. Znakovi Tvoji dž.š. jasni –plodovi su Tvoji slasni! Ti dž.š svu moć svijeta imaš – u avlije svog velikog blaga dobre insane primaš.

17. El-Vehhabu -  Koji mnogo poklanja  

Gospodar Ti si Jedan! Tebe duša i srce moje voli, za tvoj rahmet ona moli! Samo jedno želim i znam –Ti si Jedan Jedini i samo Tebe ja trebam. Svaki dan , godina i sat poklon su mom nefsu griješnom – nadahni me ja Rabbi svojom riječju utješnom. Onaj Koji mnogo poklanja-   ime koje moja duša sanja. Poklanjaš i mnogo mi daješ – Ti ja Rabbi veliku blagost imadeš. Svemogući Bože – pokloni ljubav i nimete svim insanima koji samo od Tebe ja Rabbi traže.

18. Er-Rezzaku -  Koji obilnu opskrbu daje  

Allahu moj kada nemam , Tebi dovu činim –Ti me uvijek čuješ i ja se odmah smirim. Tvoja opskrba je meni spas –molim Te ja Rabbi opskrbi sve nas. Opskrba je tvoja lijepa-duša moja nije slijepa.Blagodat tvoja –radost je moja!Er-Rezzaku- opskrbio si dušu svaku! Dini -islam miris Dženneta je Tvoga dž.š. –počasti njime svakog roba svoga!

19. El-Fettahu -  Koji sve rješava i otvara  

Svakoj boli lijek daš- Kur'an i Sunnet lijek je naš! Sve probleme ti znaš –svu moć u svojim rukama imaš! Kada me stisnu halovi razni –tvoja milost moju dušu riješenjem Tvojim prazni! Čista i lijepa ja hodim jer samo Tebe ja Rabbi volim! Tebi ja Rabbi svoje probleme u ruke dajemo – milost tvoju očekujemo ! Ti Rabbi Koji kapije svoga dobra otvaraš –svojim ljepotom Ti ja rabbi sijaš!

20. EI-Alimu -  Koji sve zna

Gospodaru moj , Ti sve znaš- svaku travku u svojoj blizini imaš! Svaki listić na tlo što pade –Tvoje veliko oko o tome znanje imade! Svaki kamen po kom' noga hodi- Ti joj ja Rabbi sudi! Knjiga naših djela Tebi dž. je znana- dobra djela u desnu ruku nam će ako Bog da biti dana!

21. EI-Kabidu -  Koji steže

Onaj Koji steže – milost prema robovima svojim ne susteže. Gospodaru moj , šejtana Ti u lance sveži –sreću i pravi put nam pokaži. Vlast pripadsa samo Tebi –osnaži nas i povedi nas pravim put sebi! Ti si Onaj Koji steže- oprost i ljubav Tvoju svi insani traže. Podaj nam Allahu moj oprost svoj!

22. EI-Basitu -  Koji pruža

Pružaš ruku svoju Gospodaru moj –kada u dovi tražim oprost tvoj! More , rijeka , potok i livada –blagodati koje vidim sada. Ti ja Rabbi pružaš priliku ovu –iskoristimo svaku priliku novu! Griješna duša moja traži i sanja –svakim nimetom od stida ona je manja. Ti si Onaj Koji pruža – ljepotom svojom okupana bašča dženneetskih ruža!

23. EI-Hafidu -  Koji spušta

Kišu svoju kao milost spuštatš – dovu našu Ti uvijek primaš! Hranom Tvojom sofra naša mirisom nas mami –osmijehe i radost uvijek nam izmami! Sve na svijetu što oči vide moje –spustila je ruka milosti Tvoje! Zraka sunca što nas jutrom budi – zora lijepa koja Tvojom milošću rudi! Ja Rabbi spustio si oblak sreće i sunce vjere - mizan vage koje svako djelo mjere.

24. Er-Rafiu  - Koji diže

Grijehe nam oprosti- zbog velike svoje milosti. Kada padnemo Ti dž.š. nam put pokaži –Tvoju dž.š. ruku blagu svaki insan traži. U zabludu nas ne uvedi –i na polje sreće i Tvoga zadovoljstva na s izvedi! Prava vjera i istina samo jedna –dini –islam priznaj eduša moja bijedna! Iskušenja Tvoja dž.š. razna –moja duša nije prazna! Ti si Onaj Koji diže – s tobom nisam izgubljena i kad padnem najniže!

25. EI-Muizzu -  Koji uzvisuje

Svaku dušu Ti dž.š uzvisi –neka nikada ona ne visi! Vjerničko srce Tebi je milo- spusti Ga ja ja Rabbi u svoje krilo! Onaj Koji uzvisuje to si Rabbi samo ti –nemoj nas zaboraviti! Uzvisi nas i pomiluj – čuvaj i nama se smiluj! Sami ne možemo , bez Tebe mi lutamo. Uzvisi nas Svemogući Bože- Tvoja dobrota i milsot može. Ljubavi nam daj –nikad nas ne ostavljaj!

26. EI-Muzillu -  Koji ponizuje

Stidna srca naša Ti uveži –ljubav nam daj i pravi put pokaži! Oprost Tebe ja molim –dušom plačem i svim srcem volim! Ako sam i griješna , Ti mi oprosti – ponizi me ali ne daj mi nikakve bolesti! Ponizno Te molim da robovima svojim svako dobro daš jer Ti si Onaj Koji svu dobrotu imaš!

27. Es-Semiu -  Koji sve čuje

Šum mora plavog i povjetarca huk – Tvoje dž.š. lijepe prirode je zvuk. Pčelinji let i muhe zuj – Allah dž.š. , brate moj čuti može znaj! Šapat srca Allah dž.š. čuti može – mirno i dobro neka tako ostane molim te Svemogući Bože! Onaj Koji sve čuje Milostivi ime je lijepo Tvoje!

28. EI-Besiru -  Koji sve vidi

Daleko Tvoje oko vidjeti može – ako i griješimo smiluj nam se Bože. Ja Rabbi Ti sve vidiš – i kad griješ Ti mi ljubav svoju pružiš!

29. EI-Hakemu –  Sudac

Ti nam ja Rabbi za sve grijehe sudiš –dobro i loše Ti sve vidiš! Ti ja Rabbi sudiš pravo –ljudima svim u Knjizi djela pokažeš ono što je zapisano!

30. EI-Adlu –  Pravedni

Pravednost Tvoja dž. š. je vrlina – Tvoja dž.š. ljubav i Silina. Pravda je Tvoj zakon i farz svima nama – Allahu moj očisti nam srca od svih naših mana!

31. EI-Latifu –  Dobri

Dobri moj Bože , sve se samo s Tobom može! S Tobom dan mi je kao zora bijela, čista , kao oko što zbog sreće blista. Dobrota Tvoja ja Rabbi kao more je duboka , kao nebo je visoka. Svemogući Bože, dobrota blagodati Tvoje čine sretnim srce moje. Ako i pogriješim dobar Ti si –praštaš i milostiv si!

32. EI-Habiru -  O svemu obaviješteni  

Zrno , travka , i sitno biće oko veliko Tvoje dž.š. vidjet može – obavijest o svemu Tebi ja Rabbi stiže! Svako biće Tebi dž.š. je znano i Tvome dž.š. sudu neizbježno! Sve što miruje i što se kreće –sudu Tvome dž. pobjeći neće! Ti dž.š. o svemu znaš –u svojoj moći i ruci svakog insana imaš!

33. EI-Halimu –  Blagi

Ašk za Tobom ja Rabbi u mom srcu raste- velika ljubav poput krila bijele laste! Tvoja dž. š. blagost mnei su sreća i radost. Kada Tebe ja Rabbi za blagost molim –Ti dž.š. nimetom me obraduješ svojim ! Blag li si Jedini moj Bože –čuvaj ummet i od grijeha sačuvaj naše kože! Tvoj dž.š pogled blag i lijep- griješnoj duši vazda , uvije i zauvijek jedini je lijek!
34. EI-Azimu –  Veliki

Put me zove , moram poći , ljubav Tvoja dž.š. će mi pomoći. Tvoja Dž.š. veličina neizmejrna i velika – mome srcu ranjenome kao more duboka! EI-Azimu – nek je na pameti svakom alimu.

35. EI-Gaffuru -  Koji prašta

EI-Gaffuru – ime koje usne zovu – uslišaj mi Bože dovu moju! Griješna duša Tebi dž.š. moli - oprosti joj jer se ona Tebe dž.š. boji! Onaj Koji prašta , ja Rabbi to si ti - smiluj nam se i oprosti!

36. Eš-Šekuru -  Koji je zahvalan

Sva hvala i zahvala pripada Tebi moj Jedini Bože – Tvoja moć i ljubav sudbinu moju promijeniti može! Daješ puno , a tražiš malo – namaz oj , ti robe Allahov dž.š. ako ti je do toga stalo! Allah d.ž. zahvalan je tebi –kada dovu učiš On dž.š. sretna zove te sebi! Približi mu se oj, ti robe – Allah dž.š. zahvalan će ti biti na tome! Nikad ga dž.š. zaboraviti nemoj – dušu svoju Allahovom dž.š. blizinom i ljepotom napoj!

37. EI-Alijju –  Visoki

Iznad nas bdiješ danju i noću- samo tvoju ja Rabbi milost i pomoć hoću! Visoko na nebu gledaš nas –svojim plaštem dobrote naša srca obavijaš!

38. EI-Kebiru –  Veliki

Velik ti si Milostivi moj –podaj svima nama rahmet svoj! EI-Kebiru –proživi nas ja Rabbi u miru! Veliko je more nimeta Tvojih dž.š – zbog svega stvorenoga ja se sramim grijeha svojih! Što me sutra čeka , ja o tome znanja nemam– dovu učim Tebi dž.š. i za Sudnji dan ja se spremam.

39.EI-Hafizu -  Koji čuva

EI-Hafizu – zapisano čuvaš u Levhi Mahfuzu! Čuvaš moje tajne , moja dobra djela –tvoga zadovoljstva puna zdjela! Sve insane čuvaš i naše jade i probleme slušaš! Meni neznano je mnogo toga – nikada zaboraviti ja neću Gospodara svoga!

40. EI-Mukitu -  Koji pazi i uzdržava  

Paziš nas od spletki prokletog šejtana –svake noći i svakog dana. Koji pazi i uzdržava   -to si Rabbi ti – pomozi nam i nemoj nas napustiti.EI-Mukitu – hvala Tebi ja Rabbi za svaku blagodat i njenu ljepotu! Pazitelj si najbolji , a Uzdržavatelj beskrajni – hvala Tebi ja Rabbi za svaki dan proživljeni!

41. EI-Hasibu -  Koji obračun svodi

EI-Hasibu , El- Hasibu imenom te Tvojim zovem- zovem i plakati ne prestajem ! Sudnji dan se bliži – moje srce oprost traži! Smiluj mu se ja Rabbi – čisto Ga dž.š. pozovi sebi. Račune naše Ti dž.š. svodiš – u Džehenem ili Džennet Ti nas Dž.š. vodiš! Tvoj dž.š. sud je zadnji –smiluj nam se i kaznu nam umanji.

42. EI-Dželilu –  Veličanstveni

Veličanstveno je Tvoje El –Dželilu ime- nosim ga u srcu i ponosim se time. El-Dželilu – Ti dž.š. čuješ jecaj bolesnog srca mog. Tiho sjedim sama – kada Tvoje ime zovem lijepa mi je i tama. El- Dželilu, El –Dželilu glasno Tvoje ime zborim- samo Tebe dž.š. za svoje potrebe i želje molim !

43. EI-Kerimu –  Plemeniti

Plemenitost Tvoja Bože granice nema – istina je Jedna i svako biće ljubav Tvoju dž.š. ima! Srce treperi ja Kerimu , ja Allah – spomenom imen Tvog dž.š. ljepši je svaki uzdah! Plemenit si Bože i blag –Allah , Allah –meni Jedan , Najbolji i Drag!

44. Er-Rekibu -  Koji motri na svaki pokret

Svaka ptica svome jatu leti – mu'minska duša Tvog se Er-Rekibu lijepog imena sjeti! Svaki insan kretati se može –hvala Tebi Jedini moj Bože. Ti dž.š. pratiš i motriš –svako dobro djelo voliš! Grijeh naš vidiš ali nas zbog toga Ti dž.š. ne kazniš! Samo jedno znam Er-Rekibu –uslišaj mi svaku molbu!

45. EI-Mudžibu -  Koji molbe prima

Trenutak moje sreće dugo traje - kada dovu moju primiš ja Rabbi ona nikada ne prestaje! Sad sam tu na Zemlji toj – spremno za Tvoj dž.š. oprost krećem u boj! Molim Te dž.š. čuvaj nas na Putu svom –putu Jedinom i ispravnom ! Zdravlje na podari – bereketom nas nagradi, osnaži srca naša – neka zovom imena tvoga ona budu najljepša! Gladnog i žednog ja Rabbi ti nahrani i napoj – podaj im lijepi nemet svoj! Nesretne i tužne obraduj – griješne i zalutale uputi, a ne unizuj! Svakom svom stvorenju lijepi hal daj –Bože drugačije ne daj! Ratove zaustavi –nek u svijetu bude više ljubavi! Mržnju i okorjela srca probudi –neka svako biće veselo i naljepše Tvoje ime rudi! Svakom insanu milostiv budi – Tvoj dž.š. sud nek nam sudi!

46. EI-Vasiu -  Koji milošću i znanjem sve obuhvata

Znanje moje od Tebe dž.š. mi dano – Tvojom milošću ono je sazdano! Ti dž.š znaš što srce krije i što prema Tvom dž.š. ono smije! Svojim znanjem sve u Tvojoj moći –podaj nama i opskrbi nas lijepim znanjem ove noći! Ti dž.š. milostiv i o svemu znan –ka se Tebe ja Rabbi sjetim meni najljepši svane i završi dan ! Kao kap vode u tom moru Tvoga dž.š. znanja –žedno srce moje toga je stanja! Odazivaš se ja Rabbi lijepim imenom svojim –smiraj i ljubav za Tobom dž.š. prođe srcem mojim! U snu te zovem i suzom topim jastuk svoj –podaj mi svaki nimet Tvoj i olakšaj svaki tužni hal moj!

47. EI-Hakimu –  Mudri

EI-Hakimu ,Mudri Bože – u Tvom okrilju sve se može! Mudri – opis najljepši tvoj – suza od radosti kvasi obraz moj! Suza suzu stiže , kad se El –Hakimu sjetim i kad samo Tebe ponizno i skrušeno molim! Mudrost Koju svojim prostranstvom nosiš- svaku moju suzu sušiš! Mudrost Tvoja dž.š. i od neba veća- radost moja je najveća!

48. EI-Vedudu -  Koji voli

Allah , Allah srce voli – da ljubav bude veća ono tiho u dovi moli! EI-Vedudu – za svoja djela polagat' ću na Jedinom tvome sudu! Allah dž.š. Onaj Koji voli –svome vjernom robu Džennet i ljepote dodijeli. O mu'mine , znaj samo za prijatelja EI-Vedudu ti imaj! Pokaj se i oprost traži- Allah dž. te voli i svakog roba svog On dž. svojom ljubavlju osnaži! Zikr jezikom i srcem učim činim Tebi dž.š. –tvoja ljubav čini me insanom jačim 

49. EI-Medžidu –  Slavljeni

Slavljeno i hvaljeno neka je samo ime Tvoje – za Tvoje uže jedino se drži srce moje! Kad sam s Tobom srci aškom gori –duša moja nikada se ne umori. Slava Tebi moj Jedini Bože – ozdravi mi bolesni dio kože. Koža i srce zovu Slavljeni Tebe –podaj mi svaki nimet od Sebe!

50. EI-Baisu -  Koji proživljuje

EI-Baisu –neka naša srca u Tvom Džennetu su! Sudnji dan – svakome nek je radostan ! Toga dana grijehe nm oprosti –molim Te da svi budemo u Tvojoj dž.š. milosti! Kada nas umrtviš i ponovno oživiš –svako biće prema zasluzi Ti ja rabbi osnaziš! Kada prroživljenja dođe čas –na kazni Bože Milosni nas! Koliko smo vjerni i dobri bili –na danu suda pokazat'ćeš nam život cijeli! Knjigu djela ruka desna neka uzme – raduje se svako biće tome! Knjiga djela u lijevoj ruci neka nije – od grijeha mojih muka i žalost mi je!

51. Eš-Šahidu -  Koji je o svemu svjedok

Eš-Šahidu- djela moja na Tvom dž.š. Sudu! Svjedok ti si najvažniji –Tvoj dž.š. oprost meni najbitniji! Svemu stvorenome Tvoje dž.š. ime svjedoči- na danu Sudnjem moje djela svoja ugledat' će moje oči! Ti dž.š. si svjedok mojih misli – sve što mozak može da smisli! Allahu Jedini svjedočiš mojim djelima- Odredba Tvoja dž.š je u mojim mislima! Što ruke moje na Ovom svijetu rade - Tvoje dž.š. lijepe oči vide!

52. EI-Hakku -  Vrhovna Istina

Vrhovna Istina u životu mene prati – sve su Istine kod Tebe dž.š. koje ćeš mi dati! Istina je jedna i njoj žurim – Kur'an i lijepa imena Tvoja dž.š ja ljubim!   Zablude se bojim ja ,EI-Hakku – samo s Tvojom istinom moje malo srce sja! Od gafleta me čuvaj Ti dž.š.- i na bolji svijet me isprati!

53. EI-Vekilu -  Sveopći Staratelj

Svako dijete neka zna –samo ljubav kod Allaha dž.š ono ima. O svemu brineš –svaku tugu sa lica Ti dž.š. svojom milošću skineš! Svaku suzu sušiš – nikada se Ti dž.š. ne umoriš! Siroče Ti dž.š spasiš –glad ,žeđ i hladnoću mu ugasiš! Hvala Tebi ja Rabbi –Tu si i kad moje srce od tužnih halova slabi! Sve u životu s Tobom lako je –na Tvom dž.š. putu izgubljen nije!

54. EI-Kavijju –  Moćni

Moć je Tvoja dž.š velika i snažna – s Tobom dž.š. sam ja bezbrižna. Moć u Tvom dž.š. stvaranju osjećaj je jak –ja Rabbi neka zna insan svak'. U svakom danu Ti dž.š. moć svoju pokazuješ - Svojim znakovima i znanjem o tome daješ! EI-Kavijju- spasi od griijeha dušu moju! Stvaranje dana i noći –rezultat su Tvoje dž.š. beskrajne moći! Moćan Ti si dž.š. – uplakanu nikad ostavio mene nisi!

55. EI-Metinu –  Čvrsti

El- Metinu, ja Allahu – hvala Ti na svakom danom osmijehu! Čvrsti ja Rabbi uvijek Ti si –najdraži zbog toga mi si! Ruka Tvoja čvrsta čuva me i štiti- najsigurnija samo u Tvojoj dž.š. zaštiti! Slabe insane nadahnut' možeš –čvrstoćom svojom svakom rahmet daješ! Kao ranjena ptica ja u gnijezdu ležim – rahmetom me obraduj svojim! Čvrsto Tvoje dž.š. uže – neka ujedine srca što se tuže!        

56. EI-Velijju –  Zaštitnik

Zaštita je Tvoj dž.š. oslonac jak – meni drugog Boga sem' Tebe nema , neka zna insan svak'! Sabah zora kada svane moje srce iz postelje ustane! Abdestom se čistim i na namaz ja hitim! Sabah klanjam –veliku sreću osjećam Tvoja dž.š. zaštita u sabah namazu leži- zato mu'mine od namaza nek ti srce ne bježi! Klanjat moraš znaj –namzom dušu napajaj! Allah dž.š. štit je tvoj i moj –o mu'mine ne napuštaj namaz svoj!

57. EI-Hamidu –  Hvaljeni

EI-Hamidu, hvaljeno je ime Tvoje –to zna srce moje! Sva hvala pripada Tebi dž.š. – na kraju ovog puta pozivaš nas sebi! Zora svane sjajem lijepim –imenom te Tvojim dž.š. zovem danom svakim! Svako jutro kada svane hvali Allaha za lijepe prošle, sadšnje i buduće dane! Kada noć se spusti – hvali Allahu, neka tvoje srce iskreno zausti!

58. EI-Muhsi -  Koji i sitnice obuhvata i broj im zna

Sitno i malo Ti dž.š. obuhvaćaš – Džennet dobrim i iskrenim robovima obećavaš! EI-Muhsi- kad Te Trebam uvijek Tu si. Ništa Ti skriveno nije –svaka sitninica Tebi znana je! Svaka travka , svako zrno –zna Tvoje dž.š. oko neumorno! Svemu broj znaš –sitno , krupno , veliko i malo – sve je to u riznicu Tvoju dž.š. beskrajnu stalo!

59. EI-Mubdiu -  Koji je početni Stvaralac

S Tobom dž.š. početak je i kraj- čistoća , jasnoća i kristalni sjaj! Svaki lik –Tvojom dž.š. moći iam najljepši oblik! Iz ničega Ti dž.š. stvoriš nešto – svakoj stvari odrediš njeno mjesto! Iz noći daješ dan iz dana noć –tako će nam život proć' ! Iz svijetla u tamu, iz tame u svijetlo – osjećaj koji je moje srce usrećilo! Tuga , sreća , sreća tuga – ja rob sam Tvoj dž.š. jedini Tvoj dž.š sluga!

60. EI-Muidu -  Konačni proživitelj

EI-Muidu, El - Muidu – godine ti brzo idu. Konačni čas će doći – valja nam jednog dana u kabur poći! Ovaj svijet vijeka je kratkog –Allah dž.š. za Sudnji dan pripremio je svakog. Allah dž.š. proživjet' će dušu tvoju i moju – konačnu on dž.š. donijet' će presudu! Izbjeć' to neće moći –samo nek ti Allah dž.š na pomoći! Sve kod Njega dž.š. konačno je –moli Ga dž.š da se na kraju tvoje srce smije!

61. EI-Muhji -  Koji život daje

O, Allahu ime Tvoje u snu i na javi zovem– ime Tvoje dž.š. srce zvat' će i kad u kaburu budem! Jedan si mi život dao Allahu Jedini i od lijepih nimeta svojih si ga satkao! Život je početak i kraj –ovo valja imati na umu znaj! Iz praha si stvoren u prah ćeš se pretvoriti – ali znaj , svakom poslušnom insanu vrata Dženneta Allah će otvoriti! Zato čuvaj život od Boga ti dan – raznim iskušenjima on je sazdan!

62. EI-Mumitu -  Koji smrt daje

EI-Mumitu – Jedini si za mene na svijetu! Smrt Koju daješ lijepa je i mirna- u kaburu moja duša nije nemirna! Kao lijepe ptice let –Tebi dž.š žurim u susret! Da me svojom rukom pomiluješ– da me u Džennet lijepi pozoveš! Smrti se ne bojim- sanjam i mirna pred Tobom stojim! Kad me sebi zoveneš Ti dž.š.- račun sam Tebi dž.š spremna polagati! Kad oči sklopim i kad me u tabutu Tebi ja Rabbi donesu – nek me lijepi zvuci tekbira Tebi dž.š ponesu!

63. EI-Hajju –  Živi

Svjesna budi oj ti dušo Allahova - EI-Hajju pamti ime od pet slova. Neka suza tvoja kane kad ovo ime spomene. Neka tvoje srce iskoči od sreće – Allah dž.š. čuvat' će te od svake nesreće!

64. EI-Kajjiimu -  Koji sve održava

S Tobom dž.š. sve počinje i biva – s Tobom dž.š. naša sudbina nije siva. Ljepotama Tvojim dž.š. ja se divim - samo o Tebi dž.š ja mislim. Jedno jutro , jedan dan –meni bez Tebe dž.š je kao bezdan! EI-Kajjiimu- samo Tebi dž.š. sedžda mi je na umu! Sve održavaš i svojom voljom daješ- svaku travku i našu misao ti poznaješ! Održavaš i svima dobro daš – svima grijehe opraštaš!

65. EI-Vadžidu –  Imućni

Imućan i riznica bogatih –zaštitnik svih siromašnih. Imućan i Svojom dobrotom obasjan i lijep – tko to zna nije slijep! Kod Tebe dž.š. svo bogatstvo stoji- imućan si i samo Tvoj dž.š ruka našu sudbinu kroji! El –Vadžidu , Bože Blagi –Tvoja blaga vjernička srca imadu! Nikad zaboravit' nemoj – Allah dž.š. je imućan – i vrlo moćan !

66. EI-Madžidu -  Slavni

Sve što imaš Allahov dž..š. je dar –On je Jedini naš Gospodar! Slava Tebi dragi Bože – podaj svakom insanu jer Tvoja moć i blagost može! Slavljen i voljen u mom srcu – čuvam Te dž.š. i uvijek s Tobom dž.š. nosim osmijeh na licu. Hodam i   Tvoje dž.š. ime zovem – uvijek sretna ja budem. U snu EI-Madžidu ja se Tebe sjetim – suzu pustim i zadrhtim!

67. EI-Vahidu –  Jedini

Koliko si mi života dao ja Rabbi – svaki dan ja zahvaljujem samo Tebi! Za mene blagodat Tvoja dž.š. –puno znači i velika je sreća moja! Meni Ti si Jedan i Jedini – dani s Tobom dž.š. meni su najsretniji! Jedan Ti si El-Vahidu- raduje se Tvome dž.š. konačnome sudu!

68. Es-Samedu -  Kome se svako obraća

Crni , bijeli, crveni i žuti – svako u dovi Tebi dž.š suzu pusti! Bio vjernik ili ne – svakom' Ti dž.š. daš sretne dane! Dovu svaku primaš –her Ti veliku dobrotu imaš! Odbio ti nika nisi dove naše – samo se vjernička srca Tvoje dž.š. kazne plaše! Svako ko Tebe dž.š zamoli Ti dž,š. njemu daš – samo nam Ti dž.š u životu trebaš! 

69. EI-Kadiru –  Svemoćni

Idi i živi život u znanju da je Allah dž.š. Svemoćni Gospodar tvoj – dao Ti je blagodat i rahmet svoj! Njemu dž.š pobjeći nitko neće –za svoje griejhe svatko odgovart' će! Njegova dž.š moć dat' će tebi veliku pomoć. Iskušenje koje On dž.š .tebi daje – nakon svega sreća i radost dugo traje! I kad tama prekrije tvoje srce –Alalh dž.š. moli da ti nurom uljepša lice! El-Kadiru –mostovi Tvoje dž.š. ljubavi i moći nikada se ne razdiru! Svemoć u Tvom dž.š imenu leži – iskreni mu'min od Tebe dž.š. ne bježi!

70. EI-Muktediru -  Koji sve može

Sudba moja u rukama je Jedinog Rabba –duša sanja i sa Alalhom ona nikada nije slaba! O , Ti Gospodaru Koji sve možeš , život , daš i onda ga uzmeš! Sve u Tvojim rukama spava i miruje –srce snuje da oprošteno mu je! Pomaknuti kamen , ubrzati rijeku dati kišu –Ti si Onaj Koji zna svaku dušu! Sunce kada grije , snijeg kada pada –Tebi dž.š. nije teško učiniti odmah to i sada.

71. EI-Mukaddimu -  Koji unapređuje

Svaki insan neka zna –Allah dž.š. najsigurnija je životna garancija! Unaprijediti On dž.š. može –svakom insanu svoju ljubav dati ispod kože! Kad ti Allah dobrotom svojom priđe- Njegova dž.š. milost na tvoje mubarek lice siđe. Sve je u tom EI-Mukaddimu lijepom imenu – obogati dušu svoju rumenu!


72. EI-Mu'ehhiru -  Koji zapostavlja

EI-Mu'ehhiru – svaki dan uči po jednu lijepu Kur'ansku suru. Samo jedno nek' te u životu vodi –Kur'an i namaz put su ka tvojoj slobodi! Čuvaj Allaha dž.š ,zaboravit' Ga nemoj – zahvali li Mu se na svemu u dovi svojoj.

73. EI-Evvelu –  Prvi

Prvi u životu Allah dž..š. nek ti bude –svatko ko Ga voli . On dž.š. prema njemu dobar bude! Ti se bojat' nećeš ako Allahu dž.š čista lica krećeš! On je Prvi , On je Jedan – znaj to i budi vrijedan ! Istinu jednu slijedi –Allah dž.š. je Prvi i On dž.š. za sva djela sudi! Prvo ime neka EI-Evvelu srce tvoje izgovori –od aška neka ono gori! Sve je sa Allahom dž.š. lako –On dž.š. je Prvi i zauvijek će biti tako!

74. EI-Ahiru –  Posljednji

Ahiret tvoja posljednja je stanica –Allahova dž.š prema nama nema granica! On dž.š sve nas voli –i kad griješimo melek za nas moli. Prvi i Posljednji Sudac za tvoja djela –ako dobro činiš Allahovog zadovljstva ouna je zdjela! Sada kada istinu znamo , valja nam se za Ahiret spremati pomalo!

75. Ez-Zahiru –  Jasni

Jasno , jasnije –Allah dž-š. ime je najblistavije! Dan nek ti imenom Ez-Zahiru počne – Allahovim zadovoljstvom ubirat' ćeš plodove sočne! Lijećnik On dž.š. je pravi , Jasni dokaz Ez-Zahiru –ime slavi! Med i mlijeko u životu nek' ti teče Ez –Zahiru – rijekom života neka nikada ne isteče.

76. EI-Batinu –  Skriveni

Skriveno blago i zlato u mom životu –Allah dž.š. ne krije svoju ljepotu! Sve od Njega dž.š. poteklo je –ali ima puno toga još lijepoga što skriveno je! Blago , zlato i srebro –Allahove dž.š. riznice kriju –to um, srce , jezik i duša zaboraviti ne smiju! Skriveni Bože , najbolji si meni Ti – želim ako Bog da u Tvojoj vjeri umrijeti!

77. EI-Valiju -  Koji upravlja

Sudbinu Ti dž.š. si nama zapisao i odredio – svakome za njegove grijehe presudio! Danas kada sunce sja –pogledam u nebo i sjetim te se ja! Suncem koje grije upravljaš Ti dž. š. –toga svjesni morabi bit svi! EI-Valiju- svi to vjerni na umu imaju! Zaboraviti El-Valijju ne smiješ ime – kud kod kreneš . kreni s njime!

78. EI-Mutealiju –  Svevišnji

Malo biće to si ti –Allah dž.š. pomoć će ti dati! Iznad nas Njegove dž.š. nas gledaju oči- nek se zikrom tvoje lice smoči! Svevišnji je samo Jedan – Allahu ekber! Jedini u tvom životu vrijedan! Misli tvoje neka Svevišnjem dž.š. lete –molim Alalh dž.š. da nam grijehe iz duše sve pomete! Ako tugu imaš –Svevišnji čuje i zna sve što trebaš! Allah dž.š. granica dobrote svoje nema – Alalhovom dž.š. voljom nur lica tvoga najbolja je krema ! EI-Mutealiju –vjernici u srcu strah imaju- Sve kod Allah dž.š piše –On Svevišnji sve nam griejhe briše!

79. EI-Berru -  Dobročinitelj

EI-Berru- Allahu ekber, ime tvoje briše svaku boru! Dobro uvijek daješ –siroče pomiluješ! Siromaha Ti ne ostavljaš –svoju dobrotu i njemu daš! Dobro čini jer –Allah dž.š. svako dobro djelo primi! Nagradu Ti dž.š veliku daš – jer si Dobročinitelj i svu dobrotu svijeta imaš! Srce mi je sretno jer te nosi – Dobročinitelj pravi eto to si! Nikada zaboravit' dobrotu Tvoju neću –iz ničega si stvorio u duši mojoj sreću!

80. Et- Tevvabu -  Koji kajanje uslišava

Estagfirullah!, svaki dan ti izgovori – Alalh dž. š. otklonit' će ti sve što tvoju dušu mori! Tevbu čini srce moje –Ja Rabbi molim te za lijepe blagodati Tvoje! Kajem se i Tvoj dž.š oprst molim –dušu moju očisti rahmetom svojim! Svaki put kada ja pogriejšim –Ti dž. š. čuješ , oprostiš i ja se nasmiješim! Estagfirullah tubtu illallah! – svaki dan ja Tebe Rabbi zvah! Srce zbori , jezik govori i od aška za Tbom dž.š. ono gori! Tobe dođi –u Džennet ako Bog da uđi! , insane pokaj se –Allah dž.š. čeka i Njegovom dž.š. oprostu nadaj se!

81. EI-Muntekimu -  Koji ne ostaje dužan

Sve se vraća sve se plaća! Alalh dž.š. dužnik nikome nije- svakom insanu daje razloge da se njegovo srce smije! Trebaš nekoliko minuta –nijedna ti neće biti otkinuta! Alalh dž. š. vremena će tebi dati –samo moraš dobar biti! Trebaš jedan sat? – sa Allahom dž.š sve ćeš imat'. Samo vjeruj , i nee gui nadu –Allah nije dužan i On dž.š. dat ' će tebi veliku snagu. Obećanja Allah dž. š. svoja zna – vjeruj svakog trena! Kazna dođe kada ime Allah srcu nije znano –boj se svega ako u tvom srcu EI-Muntekimu ime nije utkano! Allah dž.š. dužan pstat' neće – ako srce stalno s pravog puta skreće!

82. EI-Afuvvu -  Koji oprašta

Zamisli svoj život kao zdjelu praznu- danima razmišljaš –il' ću imat' nagradu il kaznu? Ako iman tvoj je jak –šejtanu put do tvog srca neće biti lak! Ako iman izlaz iz tvog srca nađe- šejtanu će spletke biti slađe! Šejtan tebi ruku kada pruži – imanom, se ti zaokruži! Allah dž.š. će tebi zaštitu dati i srce ti nadahnuti! Grijeh je zlo – ako ga i počiniš znaj da ti to nije trebalo! Ako kreneš krivim putem i grijesi jači od tvog srca budu- znaj da Allahovom dž.š. ne možeš izbjeći sudu! Allah dž.š je EI-Afuvvu – milost On dž.š. ima svu!  Koji oprašta – oprašta sve da u tvom srce ne ostane od grijeha ništa!

83. Er-Reufu –  Samilosni

Hvala Ti ja Rabbi na svim blagodatima Tvojim –danima i satima koje u zikru proživim! Milosti se Tvojoj svaki dan nadam –kad sam s Tobom sigurna sam da ne padam! Nisam sama ja to znam-ti me čuvaš i nikome Te ne dam! Sve na Zemlji stvoreno je od Tvoje dž.š. mubarek ruke – milost Tvoja dž.š. skrati moje sve muke! Samilosni – sve u Tvom imenu piše- jasno mi je i svakim te danom volim sve više!


84. Maliku-I-mulki -  Gospodar svih svjetova  

Gospodaru svih svjetova – Jedina baščo Džennetskih cvjetova. Miris ruže Dženneta najljepši je meni – kad čista od grijeha dolazim Tebi! Svijet je lopta šarena – crvena i rumena! Dunjaluk -more iskušenja –život tvoj je poput fizičkog trenja! Ideš i ne znaš – Allaha dž-š. ako vjeruješ u zaštiti imaš! Staneš i zalutaš – kada na Allaha dž.š. ne računaš! Eto to ti je to! Gospadar svih svjetova uputi ti da – ako tvoje srce šejtanu ulaz ne da!
Maliku-I-mulki – insan nek zna svaki ! Živi sa tim znanjem i Allah dž.š će te obradovati svojih blagodati imanjem !

85. Zul-Dželali ve-I-Ikrami -  Najveličanstveniji i Najčasniji

Veličanstveno je ime Tvoje – nosi ga srce moje! Čast velika pripada Tebi dž.š. – ja Rabbi smiluj se svako insanu pa meni! Duša moja puna Tebe dž.š. – obraduj Džennetom- firdevsi meni! Radost iimana nek ti lice rosi –znaj da sreća tvoja šejtanu prkosi! Čuvaj Allaha dž.š i Njegovo lijepo veličanstveno ime- ne zaboravi ga i ponosi se time! Najčasniji je Allah dž.š. uvijek i zauvijek – On dž.š. određuje životni tvoj vijek! Zul-Dželali ve-I-Ikrami –osmijeh na mojem licu najljepši izmami! Veselje nikada i radosti kraja –moje lice i tijelo puno je mubarek sjaja!

86. EI-Muksitu -  Sveopći djelitelj pravde

Pravda nek te u životu vodi- sjeti se Onog dž.š Koji tebi za grije sudi! Pravda je lijek , pravda je zdrava – istina prava! Na pravom putu budi makar i sam bio –Allah dž.š. te čuva i znaj od grijeha te skrio! Ako istinu znaš prešutit' nemoj – reci i ničeg se ne boj! Alalh ti je u zaštiti i zna tvoj nijjet –istinu i pravdu slijedi Alalh će Tebi dati lijepi svijet! Allah dž.š. pravdom te počastio- zahvaljuj Mu jer si svoju priliku iskoristio! Allah dž.š. tebe čeka da ti pravdu da – nikad ne zaboravi pa ni sada!

87. EI-Džami'u -  Koji sve okuplja

Jedno mjesto što se Ahiret zove – kuća će ti možda biti noći ove! Brini za djela svoja – prema njima bit'će lijepa nagrada ili kazna tvoja! Okupit' će Allah dž.š sve nas – kao u svakom zrnu klas! Veliki Bože skupi nas i sretan budi – jer Ti dž.š. dolaze dobri ljudi! Ako i malo crnog u duši ima –oprosti ja Rabbi nama svima! Snagu nam pošalji i zdravlje nam daj – Dunjaluk neka bude naš sretna kraj! Okupi i sve nas na Sudnjem danu zajedno sastavi – robove svoje vjerne kojima si Ti dž.š. zadovoljan nikada ne rastavi!

88. EI-Ganijju -  Koji je bogat

Allahu dž.š. bogat si i sve na svijetu Tvoje je –puno ljubavi za Tebe srce je moje! Gledam oko sebe očima što mi ih Ti dž.dade – nitko Tvoje bogatstvo ne može da ukrade! Svih blagodati vlasnik si Ti dž.š. – blagodati zbog kojih je moje srce puno radosti. Sva blaga ovog svijeta –čuda su i Tvoja ljepota! EI-Ganijju- puno još stvorenoga Tvoje dž.š. riznice blaga kriju!

89. EI-Mugni -  Koji daje bogatstvo

Nikada praznog džepa nisam bila – jer sam Tebi dž.š. dovu učila! Bogatstvo koje daje Allah dž.š daje –Kur'an i namaz dugo traje! Novac , skupi auti , i sve materijalno nije meni bitno – jer dini –islam u mom srcu –to je ono trajno! Borba i Allahovo dž.š. zadovoljstvo – veliko ti je bogatstvo! –Allah dž.š veliko bogatsvo ima, ali i ono je veliko kad Ga dž.š. daje – sjeti se toga i neka tvoje oči nurom obasjane svaki dan sjaje!

90. EI-Mani'u -  Koji oduzima bogatstvo

Dragulj Allahov dž. š ti si - ni kad ne zaboravi tko si i što si! Alalh dž.š. opskrbu ti daje –ako tvoje srce u imanu iskreno ustraje! Ne čini grijeha ni maloga ni velikoga- Allah dž.š. pomilovat' će svakoga! Trgni se dok još vremena ima –ustani i nek tvoja duša blistana puna imana! Život je kao medalja sa dvije strane- ti okreni onu koja briše sve tvoje grijehe i mane! Danas imaš - sutra nemaš! Al se siromaštva nemoj ako se lijepo za Ahiret spremaš! On dž.š. je Onaj Koji bogatstvo oduzima –moli Ga dž.š. da tvoje sačuva iskrenim imanom koje tvoje srce ima!

91. Ed-Darru -  Koji stvara štetu

Šteta ti je najveća u životu neposlušan Allahu biti - svoje grijehe i neposluh ti nemožeš zauvijek kriti! Kuća tvoja neka nurom Alalhovim dž.š, sja- molim Ga dž.š. od srca ja! Šejtan spletke sprema – kreni s njim i Allah tebi veliku kaznu priprema! Ed-Darru – oj mu'mine nemoj živjeti u nemaru. Jer Allah dž.š. štetu stvara –ako ti se srce od širka i grijeha nerastvara!

92. En-Nafi'u -  Koji stvara korist

Zelena polja i livade rosne – Allahova dž.š. korist za insane ponosne! Miris Allahove dž.š. prirode –Njegova dž.š. korist za one koji rade! Čuvaj svaku travku i bijeli cvijet –Allah dž.š. dao ti je to u amanet! Sve što vidiš ti na tlu po kojem hodaš – vjeruj da od toga koristi imaš! Allah dž.š. stvori je najveću korist –to su život i smrt! Život u imanu da ti prođe –korist velika na Ahiretu dođe! Korist koju Allah dž.š. stvara -iskren budi jer Allah dž.š. Džennet otvara!

93. En-Nuru -  Sveopće svjetlo

Allah dž.š. je lijep i voli ljepotu – vjeruj u Njega dž.š. i ako Bog da doživjet' ćeš godinu stotu. Alalh dž.š. je svjetlo i On dž.š . obasjava svako tlo! Ispred, iza , naprijed, nazad –svjetlost Njegova dž.š. uvijek i sad! Vjera tebi u emanet dana – čuvaj ju , vjeruj i budi bez mana! Svjetlost Allahova dž.š nek te prati – tvoje grijehe ono će iz duše saprati! Kud god kreneš Allaha dž.š. se sjeti – u imanu Allahova dž.š svjetlost nek te prati! 

94. EI-Hadi -  Koji upućuje

Uputi nas ja Rabbi na put svoj –ojačaj iman svih insana pa i moj! Uputi nas na put onih kojima si svoje blagodati dao – svakim novom danom si nas obradovao! Spapsi nas od puta zalutalih –to je želaja moja i upućenih robova svih! Srdžbu tvoju mi ne želimo jer se kazne tvoje bojimo! Spas je u Tvojim dž.š rukama –olakšaj nam stanje u našim mukama!

95. EI-Bedi'u -  Stvoritelj (Prapočetak svega)

Adem i Hava dvije duše –učinili su nešto loše. Šejtan ih saletio- spletkom svojom raspametio! Grijeh oni učiniše –Alalh za oprost zamoliše! Allah dž. njima oprost i milost dade – Svu moć i veliku milost samo Allh dž.š. imade! Stvorio si nas iz praha –bez grijeha i straha! Dušu nam udahnuo, dobro u nama potaknuo! Lijepo tijelo i srce mi imamo –Allahu dž.š. stvoreni smo da se samo Tebi dž.š klanjamo! EI-Bedi'u- Tebi dž.š. vjernici na namaz krenu! Sudbinu nam Ti dž.š. si odredio – od svega što podnijeti ne možemo Ti dž.š. si nas oslobodio! Hvaal Tebi ja Rabbi za život koji u imanu nikada slabi!

96. El-Baki -  Vječiti

Vječno ime El-Baki- to zna mu'min svaki! El-Baki , El –Baki -trebam Te dž.š. dan svaki. Bez Tebe dž.š dan je prazan –lijepo je biti musliman/ka i čuvati svoj iman! Vječiti Koji nikad nesta neće –kad se toga sjetim ja sam puna sreće! Vječno Si dž.š. u milsima mojim –radujem se zadovoljstvom i oprostom Tvojim! Trenutak sreće i tuge –vječno ćeš tu biti ja Rabbi da budemo Tvoje pokorne sluge!

97. EI-Varisu -  Konačni nasljednik svega 

EI-Varisu –radujem se Tvojem dž.š. lijepom mirisu! Konačni početak i konačni kraj –Kod Allah dž.š. Jedinog su znaj! Naslijedila sam vjeru dini- islam – vjeruj u Allaha dž.š. i vjeru Njegovu dž.š. čuvam! Sve što imaš –dok si živ ti čuvaš. Kad te ćefin bijeli pokrije –sve na svijetu Konačnom nasljedniku ostaje!

98. Er-Rešidu -  Upućivač na dobro

Crno zrno koje nosiš samo vjera isprati može –grijeh i gaflet sa tvoje kože! Živi kako hoćeš –samo sa Allahom dž.š. grijehe oprat ćeš! Kada se srce umori griješno – samo vjera u Alalha dž. š. i dobro djelo biva utješno! Moli Allaha dž. š. za dobro u životu svima –On dž.š. uputit' će te ka svojim Dženneteima! Nikom ne poželi zlo – to je ne plodno tlo! Svome bratu poželi što i sebi – uputu na dobro dat' će Allah dž.š. tebi!

99. Es-Saburu -  Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom

Glavu digni , kreni dalje – iskušenje tebi Allah dž. svaki dan šalje! Sabur ti je spas –Alalhu dž.š. uputi sve nas! Es-Saburu – olakšaj nam svaku životnu buru! Tvoje dž.š. ime nek nas nosi – Tvoj dž-š Kur'an u srca radsot unosi! Kada grieh mi učinimo Ti dž.š. strpljivo čekaš –raširenih ruku uvijek nas dočekaš! Do određenog roka Ti dž. nas pratiš –svojim oprostom na lica naša osmijehe nam vratiš! Ti ja Rabbi ne hitiš –kaznu nam odmah ne platiš! Sve je kod Tebe dž.š. znano – kazna i nagrada dođu nam nenandano!

Ukratko o 100 Allahovih lijepih imena

  • Senada Halilović za www.preporod.com