Tue01182022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI DOZVOLJAVA LI ISLAM FIZIČKO NASILJE NAD DJECOM?

DOZVOLJAVA LI ISLAM FIZIČKO NASILJE NAD DJECOM?

Rad tematizira poznati hadis Allahovog Poslanika, a. s., o poučavanju djece namazu: “Poučite dijete namazu kada bude imalo sedam godina, a (istucite ga) naređujte mu ga kada bude imalo deset godina.” Jednostrano tumačenje dijela hadisa vadribuhu (u značenju udarite ga nema utemeljenje u praksi Allahovog Poslanika, a.s., koji je svuda i neprestano zagovarao milosrđe i samilost prema nemoćnima, a djeca u dobi od deset godina to svakako jesu. Uzimajući u obzir tu činjenicu, u radu smo, nakon podrobne analize navedenog hadisa, njegovih komentara i prijevoda na bosanski jezik, ponudili zadovoljavajuće rješenje koje obuhvata suštinu Poslanikove, a.s., nakane da se dijete u dobi od deset godina privoli na obavljanje namaza.

Ključne riječi: namaz, dijete, poučavanje namazu, fizičko kažnjavanje, udaranje djece, samilost prema nemoćnima u islamu

 

Čitav tekst u pdf formatu