Tue01182022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI O MJESECU ŠABANU

O MJESECU ŠABANU

1. Općenito

Šaban je osmi mjesec islamskoga kalendara. Doslovno značenje riječi “šaban” je: širiti i dostaviti. Za vrijeme ovoga mjeseca blagoslovi se spuštaju a učinjena i neizvršena djela svake osobe se dostavljaju.

Početak mjeseca šabana

Blagoslovi se ozbiljuju i postupno narastaju da bi u sredini mjeseca šabana dosegli izuzetno velik broj te upotpunosti dosegli svoj zenit krajem mjeseca ramazana.

Šta je to mjesec šaban?

Mjesec šaban je mjesec koji se nalazi između redžeba i mjeseca ramazana. Mnogo je milih dana kojima Allah uzvišeni počasti ummet Svoga Vjeronavjestitelja, alejhisselam. Obećana nam je velika nagrada za svako dobro djelo, makar bilo malehno kao što je uklanjanje prepreke s puta koja ometa druge.

Ipak, pogledajmo neznanje muslimana. Dopuštamo da nam stvari iskliznu između prstiju ne uviđajući da su zauvijek izgubljene! Svaki dašak čovjekov predstavlja korak bliže smrti, bliže vremenu stajanja pred Gospodarom na Dan suda.

Svakoga dana, Allah uzvišeni Svojom ljubavlju i milošću odredio je konkretno vrijeme u kojemu zazivanje Njega biva uslišano. Odredio je i neke dane u kojima Njegova milost nema granica za one koji ju hoće. Među tim mjesecima i danima nalazi se i mjesec šaban u kojemu svako urađeno djelo biva nagrađeno od strane Allaha više negoli u drugim danima. 
 

 

2. Zašto je mjesec šabana bitan

 U hadisu kojega prenosi hazreti Usama, prenosi se da je Poslanik, alejhisselam, rekao: “Između redžeba i mjeseca ramazana nalazi se jedan mjesec koji se naziva šaban. Ljudi su nehajni prema ovome mjesecu iako je nagrada za svako urađeno djelo veća od samoga djela a djelo je pokazano Allahu, Uzvišenome.” (Hadis bilježi imam Bejheki, u svome djelu Šu‘bul-Iman)

Od hazreti Enesa prenosi se da bi nastupanjem mjeseca redžeba Resulullah, alejhisselam, učio: “Allahumme, barik lena fi Redžebin ve Ša‘bane ve belligna ila Ramadane” (Allahu moj, blagoslovi nas u redžebu i šabanu i daj da dočekamo mjesec ramazana).

Također se u knjizi koju sabra Dejlemi prenosi da je Resulullah, alejhisselam, rekao: “Šaban je moj mjesec.” U drugoj predaji, hazreti Aiša prenosi da bi Poslanik, alejhisselam, postio u mjesecu šabanu spojivši to s mjesecom ramazana.

Iz svega navedenoga zaključujemo značaj mjeseca šabana i Resulullahovu, alejhisselam, vezanost za taj blagoslovljeni mjesec.

Ovaj mjesec treba provesti pripremajući se za mjesec ramazana, čineći dobra djela kako bismo ih bili kadri još više činiti u mjesecu ramazanu. Naše vjerske dužnosti (također) mogli bi ovako postati dio navika. 
 

 

3. Događaji u mjesecu šabanu

1) Lejlei-berat (Noć oprosta), petnaesta noć mjeseca šabana.

2) Kao Kibla, smjer okretanja u namazu, ponovo je uzeta Kaba u Mekki (nakon kratkovremenoga okretanja prema Bejtul-Makdisu u Jerusalemu). Ovo se desilo druge godine nakon Hidžre, petnaestoga šabana.

3) Post mjeseca ramazana učinjen je obvezatnim druge godine po Hidžri, 25. šabana. 

 

4. Šta treba raditi u Noći oprosta (Lejlei-berat), 15. noći mjeseca šabana?

 Kolikogod je to moguće, vrijeme treba provoditi u klanjanu nafila-namaza i učenju Kur’ana. Prenosi se da je Resulullah, alejhisselam, rekao hazreti Aiši: “U ovoj noći uči slijedeću dovu i poduči druge ovoj dovi jer je Džibril mene njome podučio:

Allahumme, inni e‘uzu bi aufike min ‘ikabike ve e‘uzu bi ridake min sehatike ve e‘uzu bike minke, subhaneke, la uhsi senaen ‘alejke, Ente kema esnejte ‘ala Nefsike.

(Allahu moj, utječem se oprostu Tvome od kazne Tvoje, i zadovoljstvu Tvome od gnjeva Tvoga, utječem se Tebi od Tebe. Slavljen si Ti. Nije Te moguće pohvaliti kako to treba. Ti si onakav kakvog si sam Sebe pohvalio.) 
 

 

5. Vrline petnaeste noći mjeseca šabana

 Allah uzvišeni spušta se na najbliže nebo i naročitu milost i oprost usmjerava ka onima koji se kaju i oprost traže. Za razliku od drugih noći, kada Se Allah spušta na najbliže nebo u toku zadnjega dijela noći, petnaeste noći mjeseca šabana, Allah, Uzvišeni, Se spušta na najbliže nebo odmah nakon zalaska Sunca.

Autentičnost

Učenjak Ibn Tejmije kaže: “Toliko je hadisa preneseno o izvrsnosti petnaeste noći mjeseca šabana da se može prihvatiti da ova Noć zaista posjeduje neke blagodati.” 
 

 

6. Nesretne osobe

 Iz hadisa se razumije da čak i ove Noći neke Allahove sluge neće dobiti Njegov oprost. To su:

1) Idolopoklonici

2) notorni alkoholičari

3) osobe neposlušne roditeljima

4) oni koji čine blud i ubice

5) oni koji kidaju rodbinske veze

6) oni koji raspiruju neprijateljstvo prema drugima

7) oni koji nose svoju odjeću ispod članaka iz oholosti 

Napomena: 
Autor: www.madinahmasjid.com Uredništvo stranice; Preveo i priredio: Samir Beglerović
 

Naročito značenje mjeseca šabana i Božanski oprost spuštan u ovome mjesecu

 

1. Uvod

Allahov voljeni poslanik, Muhammed, alejhisselam, rekao je: “Šaban je moj mjesecm redžeb je Allahov mjesec a mjesec ramazana mjesec je moga ummeta (zajednice). Šaban je mjesec pokajnika dočim je mjesec ramazana mjesec pročišćenja.”

“Šaban je mjesec između redžeba i mjeseca ramazana. Ljudi ga zanemaruju ali se u tome mjesecu dobra djela sluga podižu Gospodaru svih svjetova tako da bih ja volio da moja djela budu podignuta dok postim.”

“Prednost redžeba nad ostalim mjesecima je kao prednost Kur’ana nad drugim Knjigama, a prednost šabana nad ostalim mjesecima je kao moja prednost nad drugim poslanicima, a prednost mjeseca ramazana nad ostalim mjesecima je poput prednosti Allaha, uzvišen je On, nad svim Njegovim stvorenjima.” 
 

 

2. Post hazreti Muhammeda, alejhisselam, u mjesecu šabanu

   Prenosi se da je hazreti Aiša, žena Poslanikova, alejhisselam, prenijela: “Allahov Poslanik, alejhisselam, toliko je običajio postiti da bismo pomislili da nikako neće prestati, potom bi toliko mrsio da bismo pomislili da nikako neće postiti ali nikada nisam vidjela Allahovoga Poslanika, alejhisselam, da bez prestanka posti, izuzev u mjesecu ramazana, kao u mjesecu šabanu. Stoga ga upitah: ‘kako to da te stalno vidim da postiš u šabanu?’A on, alejhisselam, odgovorio bi: ‘Aiša, to je mjesec u kojemu melek smrti ima zabilježiti ime svake duše koju treba uzeti prije isteka godine tako da ne bih volio da se moje ime zabilježi a da ja ne postim.’ ”            Od hazreti Aiše se prenosi: “Najdraži mjesec našemu poslaniku hazreti Muhammedu, alejhisselam, bijaše šaban, kojega bi vezao za mjesec ramazana.” 
 

 

3. Posljednji ponedjeljak mjeseca šabana

Allahov voljeni poslanik Muhammed, alejhisselam, rekao je: “Svaka osoba koja posti posljednji ponedjeljak mjeseca šabana bit će nagrađena oprostom.” 
 

 

4. Lejlei-berat (Noć oprosta), njena naročita milost, slava i koristi

 Allah uzvišeni rekao je: “Ha Mim. Tako Mi Jasne Knjige, Mi smo je zbilja u blagoslovljenoj noći objavljivati počeli, i Mi smo opominjatelji, u njoj se svaka mudra stvar raščlanjuje”. (Kur’an, sura Dim, ajeti 1-4.)

Hazreti Ibn ‘Abbas kaže: “ ‘Ha Mim’ znači da je Allah odredio sve u bivanju do Dana uskrsnuća. ‘Knjiga’ znači Kur’an, koji je milost od Allaha i vodič objavljen u ‘blagoslovljenoj noći’. ‘Blagoslovljena noć’ je noć polovine mjeseca šabana u kojoj se svaka ‘mudra stvar’ odlučuje i raščlanjuje (analizira). (Noć) polovine šabana je Noć oproštenja.

 

5. Naročit ibadet (bogoslužje) našega poslanika Muhammeda, alejhisselam u ovoj Blagoslovljenoj noći

Hazreti Aiša rekla je: “ Jednom me Allahov Poslanik, alejhisselam, upitao: ‘Aiša, koja je ovo noć?’ Odgovorila sam: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ Tada je rekao: ‘Ovo je noć polovine šabana u kojoj se svi ovozemaljski poslovi i djela čovječanstva podižu. U ovoj noći koliko je dlaka na ovcama Benu Kelba toliko Allahovih robova biva oslobođeno od Vatre. Pa, hoćeš li me osloboditi večeras (od obaveze provođenja ove noći s tobom)?’ Rekoh: ‘Da.’ Klanjajo je na slijedeći način: uspravno je bio samo kratko proučivši suru Fatiha (Elham) i još jedno kratko sure a potom se spustio na sedždu i tako ostao do polovine noći; potom se uspravio i počeo klanjati drugi rekat učeći na njemu slično kao i na prvome, učinivši potom sedždu ostavši na njoj do zore.” 
 

 

6. Poslanikov, alejhisselam, odlazak na medinsko mezarje Džennetul-beki

 Hazreti Aiša prenosi: “Jedne noći, bijaše to 15. noć mjeseca šabana, ne nađoh Poslanika, alejhisselam, u kući te ga pođoh tražiti. Nakon dugoga traženja, nađoh ga u Bekii (medinskome greblju) okrenutih dlanova ruku prema nebu. Reče mi: ‘Da li si se pobojala da Allah i Njegov Poslanik nisu prema tebi pravedni?’ Odgovorih: ‘Allahov Poslaniče, mišljah da si otišao nekoj drugoj od svojih supruga.’ On, alejhisselam, reče: ‘U noći polovine mjeseca šabana, Allah, uzvišen je On, spušta se na najniže nebo i oprašta tolikome broju ljudi koji je veći od broja dlaka na ovcama Beni Kelba.’ ”Hazreti Ibn ‘Abbas rekao je: “U noći polovine mjeseca šabana, Allah, uzvišen je On, određuje stvari za narednu godinu. Neke od živih premješta na listu mrtvih, bilježi sve one koji će Kuću hodočastiti (hadž učiniti), niti ijednog dodajući niti ijednog ispuštajući od njih.” 
 

 

7. Tri stotine kapija milosti otvorene su u polovini mjeseca šabana

Hazreti Ebu Hurejre prenosi da je Resulullah, alejhisselam, rekao: “Džibril, alejhisselam, došao mi je u polovini mjeseca šabana i rekao: ‘Allahov Poslaniče, podigni svoju glavu k nebu!’ Upitah ga: ’Koja je ovo noć?’ On odgovori: ‘Ovo je noć u kojoj Allah, Uzvišeni, otvara tri stotine kapija milosti, opraštajući svakome ko Mu partnera ne pripisuje. Izuzetak su samo oni koji se bave proricanjem ili gatanjem, notorni alkoholičari i koji prakticiraju i podstiču na blud.. Ovim osobama Allah ne oprašta sve dok se ne pokaju.’ U polovini noći dođe Džibril reče mi: ‘Allahov Poslaniče, podigni svoju glavu!’ Tako pogledah prema gore, kapije Dženneta (Raja) bijahu širom pootvarane. Na prvoj kapiji dozivaše jedan melek: ‘Dobre vijesti onima koji ibadet (bogoslužje) ćine ove noći!’ Na drugoj kapiji dozivaše jedan melek: ‘Dobre vijesti onima koji sedždu čine ove noći!’ Na trećoj kapiji jedan melek stajaše i dozivaše: ‘Dobre vijesti onima koji ponizno mole ove noći!’ Na četvrtoj kapiji jedan melek stajaše i dozivaše: ‘Dobre vijesti onima koji zikir čine (Allaha se sjećaju) ove noći!’ Na petoj kapiji melek stajaše i dozivaše: ‘Dobre vijesti onima koji od straha pred Allahom noćas plaču!’ Na šestoj kapiji melek stajaše i dozivaše: ‘Dobre vijesti onima koji su pokorni ove noći!’ Na sedmoj kapiji melek stajaše i dozivaše: ‘Ima li iko da zaišće kako bi mu se uslišalo?’ Na osmoj kapiji melek stajaše i dozivaše: ‘Ima li koga oprost da traži pa da mu oprošteno bude?’ Ja rekoh: ‘Džibrile, koliko dugo će ove kapije otvorene ostati?’ On odgovori: ‘Od početka ove noći do zore. Allahov Poslaniče, noćas će Allah osloboditi toliki broj Svojih robova koliko je dlaka na stadu ovaca plemena Benu Kelb.’ ”

 * * *

Pročitali ste o blagoslovima i milosti ove Noći. Kako je samo ovaj mjesec sraćan da je naš Poslanik, alejhisselam, rekao: “Ovo je moj mjesec!” U ovome mjesecu, naš Poslanik, alejhisselam, uobičajio jue postiti više nego u drugim mjesecima izuzev mjeseca ramazana.

 Kada nastupi sredina ovoga blagoslovljenoga mjeseca, Muhammed, alejhisselam, kompletnu noć provodio bi u slavljenju Allaha, Uzvišenoga. Na sedždi ostao bi do polovine noći radi magfireta (oprosta) svome ummetu. Ne samo da je molio za svoj ummet već bi i otišao u blagoslovljeno mezarje u kome se nalaze oni umrli iz njegovoga ummeta. I postio bi petnaesti dan mjeseca šabana.

 Kako su srećni oni koji išću oprost od Allaha uzvišenoga i koji bivaju oprošteni. Umjesto spavanja u ovoj Noći, provedite noć u ibadetu (bogoslužju), plakanju, traženju oprosta od Allaha za kompletan ummet, učenju Kur’ana, zazivanju selama i salavata na Allahovoga voljenoga poslanika hazreti Muhammeda, alejhisselam, koliko god ste to u stanju jer je ovo mjesec našega Poslanika, alejhisselam.

Allah uzvišeni gleda na nas ali mi se moramo sami odlučiti.

 

izvor:www.znaci.com