Tue01182022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI KAKO JE PROPISAN NAMAZ PRILIKOM NOĆNOG PUTOVANJA (ALEJHISSELAMA IZ MEKKE U JERUSALEM I DALJE U VIŠE SFERE)

KAKO JE PROPISAN NAMAZ PRILIKOM NOĆNOG PUTOVANJA (ALEJHISSELAMA IZ MEKKE U JERUSALEM I DALJE U VIŠE SFERE)

349. PRIČAO NAM JE Jahja b. Bukejr, njemu Lejs prenoseći od Junusa, ovaj od Ibni-Šihaba, on od Enesa b. Malika da je Ebu-Zerr pričao kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

- Dok sam bio još u Mekki, raspuknuo je strop sobe, spustio se Džibril, otvorio mi prsa, isprao ih zemzem-vodom, donio zlatan lavor napunjen mudrošću i vjerovanjem (imanom) i to sasuo u moja prsa, zatim ih zatvorio, uzeo me za niku i uzdigao do ovozemnog neba. Kada sam došao do ovozemnog neba, Džibril reče čuvaru neba: "Otvori!"

- Ko je to? - upita (čuvar),
- Džibril - odgovori on.
- Ima li još neko s tobom? - upita (čuvar).
-Da - kazao je Džibril - sa mnom je Muhammed, sallallahu alejhi vc sellem,
- Zar je poslato po njega?!' - upitao je (Čuvar).

-Da - odgovori (Džibril).

Pošto je otvorio, uzdigli smo se do ovozemnog neba, kad tamo sjedi jedan čovjek a s desne mu i lijeve strane (mnoge) prilike (siluete); kad pogleda prema svojoj desnoj strani, nasmije se, a kad pogleda prema lijevoj zaplače.

- Dobro došao, dobri Vjerovjesniče i dobri sine- rekao je,
- Ko je to? - upitao sam Džibrila
- To je Adem (pejgamber) — odgovori on - a sve prilike sa njegove desne i lijeve strane su duše njegovih sinova; oni s desne su stanovnici Džcnncta, a one mase na lijevoj strani su stanovnici vatri, pa kada pogleda na desnu stranu nasmije se, a kada pogleda na lijevu zaplače,

Kada me je Džibril uzdigao do drugog neba, rekao je njegovu čuvaru: "Otvori!? Njegov čuvar upita za isto ono što i onaj prvi i potom otvori, Enes je kazao da je (Ebu-Zerr) spomenuo, da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, na nebesima našao: Adema, Idrisa, Musaa, Isaa i Ibrahima, neka je na njih sve Allahov blagoslov, a nije precizirao kakvi su im položaji, osim stoje spomenuo da je našao Adema na najbližem nebu, a Ibrahima na šestom.

Kada je Džibril proveo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pokraj Idrisa, on ga je, kaže Enes, pozdravio riječima: "Dobro došao, dobri Vjerovjesniče i dobri brate!'

- Ko je to? - upitao sam.
- To je Idris - odgovorio je (Džibril).
Kasnije sam prošao pokraj Musaa, alejhi selam, pa mi i on reče:
"Dobro došao, dobri Vjerovjesniče i dobri brate!'
- Koje to? - upitao sam.
- To je Musa - reče (Džibril).
- Potom sam prošao pored Isaa, a on mi reče:
- Dobro došao, dobri brate i dobri Vjerovjesniče!
- Ko je to? - upitao sam.
- To je Isa - odgovori (Džibril).


Zatim sam prošao pokraj (brahima, a on mi reče:
- Dobro došao, dobri Vjerovjesniče i dobri sine!
- Koje to? Upitao sam.
- To je Ibrahim, alejhi selam,
Ibni-Šihab kaže da ga je obavijestio Ibni-Hazm, da Ibni-Abbas i Ebu-Habbe Ensari govorahu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

"Džibril me je vodio i dalje dok se nisam popeo na plato u kome sam čuo škripu pera." Ibni-Hazm i Enes b, Malik izjavljuju da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, još rekao; Allah je mojim sljedbenicima odredio dnevno pedeset namaza. Ja sam se s tim povratio i kada sam naišao pokraj Musaa, on mi reče: "Šta ti je Allah odredio za tvoje sljedbenike?"
- Odredio je 50 namaza - odgovorio samt
- Vrati se svome Gospodaru! - reče Musa - jer tvoji sljedbenici neće moći to izdržati.

Potom sam se vratio i Allah je smanjio jedan dio.

Potom sam se vratio do Musaa i rekao: "Smanjio mi je jedan dio."
- Vrati se opet svome Allahu! - rekao je on -jer tvoji sljedbenici neće moći to snositi,

Vratio sam se (Allahu) i on mije snizio opet jedan dio. Potom se vratim njemu (Musau), a on mi reče: "Vrati se svome Gospodaru, pošto tvoji sljedbenici neće moći to snositi!'

Tada sam Mu se vratio i On mi reče: "Njih je pet, a računa se pedeset, jer se riječ kod mene ne mijenja." Potom sam se vratio Musau, a on mi reče: "Povrati se opet svome Gospodaru!", a ja sam mu odgovorio: "Stidim se svoga Gospodara." Zatim me Džibril povede dalje dok me nije doveo do Sidretul-Muntehaa koga su bile prekrile raznovrsne boje da i ne znam kakve vrste. Iza toga uveden sam u Džennet, kad u njemu kupole od besera, a zemlja mošus."1

 

fusnota 1:


Prema navodima lbni-lshaka otvaranje Muharnmcdovih, sallallahu alejhi ve selem, prsa, pročišćavanje njegova srca i duha bilo je u njegovom ranom djetinjstvu, kada je bio na čuvanju kod dadilje Halime, dok je ovo, koje Bunari navodi, opet drugo. Prema izjavi Aiše, radijallabu anha, ovo se Muhammedu desilo i u pećini Hira pred dolazak Džibrila s Objavom prvih pet ajeta poglavlja Ikre.

Nebo je ogromno prostranstvo iznad nas i pojedinih planeta. U drugim varijantama hadisa navodi se daje na ovozemnom nebu bio Adem, alejhi selam, na drugom Jahja, alejhi selam, i Isa, alejhi selam, na trećem Jusuf, alejhi selam, na cetvrtom Idris, alejhi selam, na petom Harun, alejhi selam, na šestom Musa, alejhi selam, i na sedmom lbrahim, alejhi selam


Ibni-Abbash radijallahu anhuma, kaže da se Sidretul-Munteha nalazi s desne strane Arša? a Ibn-Kurkul smatra da je ispod Arša i da niko, ni poslanici, ni meleki, ne može dalje proći, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, na ovu vrhunsku tačkku svemira vraćao se dva puta i molio Allaha za sniženje broja svakodnevnih namaza. U prvom slučaju moglo mu je biti sniženo 20 u drugom 25 namaza, dok je ostatak od 5 namaza zadržan kao obligatna dužnost, i oni prema sadržaju "Men džae bil-haseneti fe lehu ašru emsaliha", tj. "Ko učini dobro djelo ima desetorostruku na gradu" imaju vrijednost onih pedeset koji su bili prvobitno predviđeni. ...

Buharijina zbirka hadisa str.271-275

O Isra i Miradži govori se i u hadisima  u trećem tomu buharijine zbirke (vidi slike)