Sat01292022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI VRLINE ALLAHOVOG POSLANIKA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

VRLINE ALLAHOVOG POSLANIKA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

O IZGLEDU ALLAHOVOG POSLANIKA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM - HADISI OD 1-10

Hadis br. 1

Enes ibn Malik r.a. kaže: "Allahov Poslanik s.a.v.s. nije bio ni visok ni nizak, ni izrazito bijel ni crnoput, ni kovrđave ni ravne kose. Allah ga je odabrao za Poslanika kada je imao 40 godina. Proveo je u Mekki 13, a u Medini 10 godina. Umro je u 63-oj godini, a u kosi i u bradi nije imao ni 20 bijelih dlaka."

Hadis br. 2

Berra' ibn Azib r.a. prenosi: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je bio srednjeg rasta, širokih pleća, kosa mu je padala preko ušiju, u crvenom ogrtaču. Nikada nisam vidio nikoga ljepšeg od njega."

Hadis br. 3

Alija ibn Ebi Talib r.a. prenosi: "Allahov Poslanik s.a.v.s., nije bio ni visok ni nizak, grubih šaka i stopala, velike glave i krupnih kosti, dužih dlaka na prsima. Kada bi išao išao bi žustro, kao da silazi niz brdo. Nikada, ni prije ni poslije, nisam mu vidio nekoga sličnog."

Hadis br. 4

Kada bi Alija r.a. opisivao Allahovog Poslanika s.a.v.s. govorio bi: "Nije bio ni previsok ni prenizak, nego srednjeg rasta. Nije bio ni kovrđave ni ravne kose, nego blago valovite. Nije bio ni debeo ni okruglog lica, nego blago zaobljenog. Rumen, crnih očiju, dugih trepavica, krupnih ramena, širokih pleća, dugih dlaka na prsima, krupnih šaka i stopala, kada bi išao išao bi žustro, kao da silazi niz brdo, kada bi se okretao okretao bi se čitavim tijelom. Među plećima je imao poslanički pečat, a on sam je bio pečat svih poslanika. Bijaše najvelikodušniji, najiskreniji, najblaže ćudi, najugodnijeg druženja. Ko bi ga iznenada ugledao osjetio bi strahopoštovanje, a ko bi ga dobro upoznao zavolio bi ga. Kada bi ga neko opisivao rekao bi: 'Nikada, ni prije ni poslije, nisam mu vidio nekoga sličnog.'"

Hadis br. 5

Hasan ibn 'Ali kazuje: Moj dajdža Hind ibn Ebi Hale je znao slikovito pričati, pa sam ga zamolio da mi opiše Allahovog Poslanika s.a.v.s., i on započe: "Allahov Poslanik s.a.v.s. bijaše krupan, veličanstvenog izgleda, lice mu je sijalo kao puni mjesec, malo visočiji od čovjeka srednjeg rasta, a niži od visokog čovjeka, velikog tjemena, blago valovite kose. Ako mu se kosa razdijeli napravio bi razdjeljak, a inače kosa mu nije prelazila ušne resice kada bi bila duga, bjelkaste puti, širokog čela, punih obrva u obliku poluluka koje se nisu spajale, između njih bi se pojavila nabrekla vena kada se naljuti, malo povijenog nosa, iz njega je izbijao mir, ko ga ne poznaje pomislio bi da je gord. Bio je čovjek guste brade, ravnih obraza, punih usta, malo razmaknutih zuba, nježnih dlaka na prsima, vrat mu je blještao kao srebro, srednjeg stasa, krupnog čvrstog tijela, izravnatog stomaka sa širokim prsima, širokih ramena, krupnih kostiju, od vrata do stomaka izrasle su mu mehke dlake, kosmatih ruku, ramena i gornjeg dijela prsa, dugih podlaktica, širokih dlanova, krupnih šaka i stopala, dugih ruku i nogu, udubljenih tabana, oblih stopala sa kojih se voda brzo slijevala, koračao je čvrsto i išao smireno. Kada bi išao išao bi žustro, kao da silazi niz brdo, kada bi se okretao okretao bi se čitavim tijelom, oborenog pogleda, pogled u zemlju mu je bio duži od pogleda u nebo, kada bi gledao gledao bi kratko. Išao je iza ashaba, i prvi je nazivao selam onome koga susretne."

Hadis br. 6

Džabir ibn Semure r.a. pripovijeda: "Jedne svijetle noći ugledao sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. u crvenom ogrtaču. Zagledao sam se u njega pa u mjesec, i izgledao mi je ljepši od mjeseca."

Hadis br. 7

Ebu Hurejre r.a. prenosi: "Allahov Poslanik bijaše bijele puti kao da je stvoren od srebra, blago valovite kose."

Hadis br. 8

Džabir r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Pokazani su mi poslanici, i vidio sam Musa a.s. kao da je iz plemena Šenue, a najsličniji Isa a.s. bijaše Urve ibn Mes'ud. Ibrahimu a.s. najviše sam ličio ja, a Džibrilu a.s. najsličniji bijaše Dihja."

Hadis br. 9

Seid Džeriri prenosi da je čuo Ebu Tufejla r.a. kada je rekao: "Ja sam vidio Allahovog Poslanika s.a.v.s. i od svih koji su ga vidjeli jedino sam ja živ. - Opiši mi ga-rekoh mu. - Bio je lijep, bijele puti i srednjeg rasta."

Hadis br. 10

Ibn Abbas r.a. pripovijeda: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je imao razmaknute sjekutiće. Kada bi govorio vidjelo bi se kao da svjetlo izlazi između njih."

O POSLANIČKOM PEČATU - HADISI OD 11-15

Hadis br. 11

Saib ibn Jezid r.a. pripovijeda: "Tetka me je odvela Allahovom Poslaniku s.a.v.s. i rekla mu: - Allahov Poslaniče, moj sestrić je bolestan! Allahov Poslanik me pomilova po glavi, zamoli Allaha da me blagoslovi, a zatim uze abdest. Ja sam se napio vode kojom je uzeo abdest, stao iza njega i počeo gledati u poslanički pečat među plećima, koji bijaše kao jaje prepelice."

Hadis br. 12

Rumejsa r.a. kazuje: "Čula sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. i bila sam tako blizu njega, da sam htjela poljubiti poslanički pečat među njegovim plećima, poljubila bih. Kada je Sa'd ibn Muaz umro rekao je: Zbog njegove smrti potresao se Allahov 'Arš."

Hadis br. 13

Ebu Zejd el-Ensari r.a. prenosi: "Allahov Poslanik s.a.v.s. reče mi jednom prilikom: Ebu Zejde, približi se i stavi ruku na moja leđa. Kada sam mu stavio ruku na leđa osjetio sam pod prstima poslanički pečat. Upitah: - A kako je izgledao pečat? - Nekoliko sakupljenih dlaka, odgovori."

Hadis br. 14

Ebu Burejde r.a. pripovijeda: "Kada je Selman Farisi stigao u Medinu, donio je svježe hurme i stavio ih pred Allahovog Poslanika s.a.v.s. On ga upita: -Selmane, šta je ovo? - Sadaka tebi i tvojim drugovima. - Digni to, jer mi ne jedemo sadaku. Naredni dan Selman ponovo donese svježe hurme i stavi ih ispred Allahovog Poslanika s.a.v.s. - Šta je ovo Selmane? - Poklon tebi - odgovori Selman. - Jedite - reče Allahov Poslanik s.a.v.s. svojim drugovima. Tada Selman ugleda pečat na leđima Allahovog Poslanika s.a.v.s. i primi islam. Selman je bio rob jednog Jevreja, od kojeg ga je zbog primanja islama Allahov Poslanik s.a.v.s. otkupio. Jevrej postavi uslov da Selman zasadi palme i radi u palmoviku sve dok palme ne daju plod, od tada postaje slobodan. Umjesto Selmana Allahov Poslanik s.a.v.s. zasadi sve, izuzev jedne koju je zasadio Omer. Iduće godine rodiše sve palme osim jedne, zbog čega Vjerovjesnik s.a.v.s. upita: - Šta je sa ovom palmom? - Allahov Poslaniče, ja sam je zasadio - reče Omer. Allahov Poslanik s.a.v.s. iščupa palmu, ponovo je zasadi, i palma rodi iste godine. [Ovaj događaj se ubraja u mu'džize Poslanika s.a.v.s., jer najbolje i najcjenjenija vrsta palmi rađa tek nakon tri godine.]

Hadis br. 15

Abdullah ibn Serdžis r.a. kazuje: "Jednom prilikom sam došao Allahovom Poslaniku s.a.v.s., dok je sjedio s ashabima i stao mu iza leđa. On prozre moju namjeru i skide ogrtač s ramena. Tada ugledah poslanički pečat među plećima, izgledao je kao prišt oko kojeg su bile crne tačkice. Zatim sam stao pred njega i rekao mu: - Allah ti oprostio, Allahov Poslaniče! - I tebi - odgovori mi. - Je li ti Allahov Poslanik molio za oprost? - upitaše prisutni Abdullaha. - Da, i vama je, i Abdullah prouči ajet: 'Moli oprosta za svoje grijehe, i za vjernike i vjernice.' Muhammed 19."

KAKVA JE BILA KOSA ALLAHOVOG POSLANIKA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM? - HADISI OD 16-18

Hadis br. 16

Enes ibn Malik r.a. prenosi: "Kosa Allahovog Poslanika s.a.v.s. je padala do pola ušiju."

Hadis br. 17

Aiša r.a. prenosi: "Kupala sam se sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s. iz jedne posude, a njegova kosa nije bila ni kratka ni duga."

Hadis br. 18

Ibn Abbas r.a. kazuje: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je imao dužu kosu. Mušrici su pravili razdjeljak na sredini glave, a sljedbenici Knjige (židovi i kršćani) su puštali kosu da slobodno pada. Poslanik jevolio slijediti sljedbenike Knjige u onome u čemu mu ništa nije naređeno, a kasnije je počeo praviti razdjeljak."

KAKO JE ALLAHOV POSLANIK SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM ČEŠLJAO KOSU? - HADISI OD 19-20

Hadis br. 19

Aiša r.a. kazuje: "Češljala sam kosu Allahovog Poslanika s.a.v.s. i kada sam imala mjesečno pranje."

Hadis br. 20

Aiša r.a. kazuje: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je u svemu volio desnu stranu: prilikom pranja, prilikom češljanja i prilikom obuvanja obuće."


O SIJEDIM VLASIMA U KOSI ALLAHOVOG POSLANIKA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM - HADISI OD 21-25

Hadis br. 21

Upitan je Enes ibn Malik r.a.: - Je li Allahov Poslanik s.a.v.s. knio kosu? - Nije mu bilo potrebno, imao je nekoliko sijedih vlasi na sljepočnicama, ali je Ebu Bekr r.a. knio.

Hadis br. 22

Enes ibn Malik r.a. pripovijeda: "Nisam nabrojao u kosi i bradi Allahovog Poslanika s.a.v.s. više od četrnaest bijelih dlaka."

Hadis br. 23

Džabir ibn Semure r.a. kazuje: "Kada bi Allahov Poslanik s.a.v.s. namazao kosu, ne bi se vidjele bijele vlasi, a ukazale bi se kada to ne bi činio."

Hadis br. 24

Ibn Abbas r.a. pripovijeda: "Ebu Bekr jednom prilikom upita: - Allahov Poslaniče, vidim da si osijedio? - Osijedile su me sure Hud, Vaki'a, Murselat, Amme i Izeš-šemsu kuvviret."

Hadis br. 25

Džabir ibn Semure r.a. kazuje: "U razdjeljku na kosi Allahovog Poslanika s.a.v.s. bilo je nekoliko sijedih vlasi, koje bi prekrilo ulje kada bi kosu namazao uljem."

ALLAHOV POSLANIK SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM JE KNIO KOSU - HADISI OD 26-27

Hadis br. 26

Ebu Rimse r.a. kazivaše: "Jednom prilikom kada sam doveo sina Poslaniku s.a.v.s., upita me: - Je li to tvoj sin? - Da - odgovorih. - Neće snositi tvoj teret, niti ćeš ti snositi njegov - reče mi. Tada sam mu vidio vlasi crvene boje."

Hadis br. 27

Džehzema, žena Hasasije ibn Ka'ba r.a. pripovijeda: "Vidjela sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kada je izlazio iz kuće, kosa mu je bila mokra i oknivena knom."

O OBUĆI ALLAHOVOG POSLANIKA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM - HADISI OD 41-47

Hadis br. 41

Ibn Abbas r.a. kazuje: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je imao papuče sa dva unakrsna kaiša."

Hadis br. 42

Ubejd ibn Džurejdž kazuje da je upitao Ibn Omera r.a.: "Vidim da oblačiš sandale od uštavljene kože, bez dlaka? - Vidio sam da je Allahov Poslanik s.a.v.s. oblačio sandale bez dlaka i u njima uzimao abdest, zato i ja volim da ih oblačim, odgovorio je."

Hadis br. 43

Amr ibn Hurejs r.a. kazuje: "Vidio sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako klanja u zakrpljenoj odjeći"

Hadis br. 44

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Nemojte hodati jedne obuvene noge. Obucite obuću na obadvije noge, ili je sa obadvije skinite."

Hadis br. 45

Džabir r.a. pripovijeda: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je zabranio da se jede lijevom rukom i da se hoda obuvene jedne noge."

Hadis br. 46

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Kada obuvate obuću, obucite prvo desnu nogu, a kada je izuvate izujte je prvo sa lijeve. Neka desna noga bude prva koju obuvate, a zadnja sa koje izuvate."

Hadis br. 47

Aiša r.a. kazuje: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je u svemu volio desnu stranu, prilikom češljanja, obuvanja obuće i prilikom uzimanja abdesta."

O SARUKU ALLAHOVOG POSLANIKA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM - HADISI OD 59-61

Hadis br. 59

Džabir r.a. kazuje: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je ušao u Mekku sa crnim sarukom na glavi."

Hadis br. 60

Ibn Omer r.a. kazuje: "Kada bi Allahov Poslanik s.a.v.s. pravio saruk, pustio bi jedan kraj da pada niz leđa."

Hadis br. 61

Ibn Abbas r.a. kazuje: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je držao hutbu u zamaštenom saruku na glavi."

O HRANI I ZAČINIMA ALLAHOVOG POSLANIKA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM - HADISI OD 92-111

Hadis br. 92

Džabir r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Divan li je začin sirće!"

Hadis br. 93

Zehdem Džermi r.a. pripovijeda: "Kada smo jednom prilikom bili u posjeti kod Ebu Musa El-Eš'arije i on pred nas iznese pečenu kokoš. Jedan čovjek se izmaknu. - Šta ti je? - zapita ga Ebu Musa. - Vidio sam kokoš kako jede nešto nečisto, i zakleo sam se da neću jesti. - Primakni se, - reče mu Ebu Musa - vidio sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako jede kokošije meso."

Hadis br. 94

Ebu Esid r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Jedite maslinovo ulje i njime mažite kosu, jer je ono od blagoslovljenog drveta."

Hadis br. 95

Enes ibn Malik r.a. kazuje: "Allahov Poslanik s.a.v.s. volio je tikvice. Kada nam je donešeno jelo, uzimao sam tikvice i stavljao ih pred njega, jer sam znao da ih voli."

Hadis br. 96

Džabir ibn Tarik r.a. pripovijeda: "Kada sam ušao u kuæu Allahovog Poslanika s.a.v.s. vidio sam izrezane tikvice i zapitao: - Šta je ovo? - Hoćemo da bude što više hrane - odgovori on."

Hadis br. 97

Enes ibn Malik r.a. kazuje: "Jedan krojač je pozvao Allahovog Poslanika s.a.v.s. na ručak, na koji je poveo i mene. Kada je spustio pred Allahovog Poslanika s.a.v.s. ječmeni hljeb i čorbu s tikvicama i osušenim mesom, vidio sam da on izabire tikvice iz posude. Od tada ja volim tikvice."

Hadis br. 98

Aiša r.a. pripovijeda: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je volio slatka jela i med."

Hadis br. 99

Ummu Seleme r.a. pripovijeda: "Stavila sam pred Allahovog Poslanika s.a.v.s. komad pečenog mesa. On je jeo, i potom otišao u džamiju ne uzimajući drugi abdest."

Hadis br. 100

Abdullah ibn Haris r.a. kazuje: "Jeli smo sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s. pečeno meso u džamiji."

Hadis br. 101

Ibn Mes'ud r.a. pripovijeda: "Allahovom Poslaniku s.a.v.s. je bila najdraža plećka. Židovi su mu stavili otrov u meso sa plećke." [Ovo se desilo prilikom bitke na Hajberu. Bilo je to 6. g. po hidžri priliko osvojenja židovskog naselja Hajbera. Ženu koja je to učinila, po imenu Zejneb, kada je primila islam, Allahov Poslanik s.a.v.s. upita: - Zašto si to uradila? - Ako si poslanik neće ti otrov naškoditi, a ako nisi riješićemo te se, - odgovorila je.]

Hadis br. 102

Ebu Ubejd r.a. kazuje: "Skuhao sam meso u loncu i pozvao Allahovog Poslanika s.a.v.s. Pošto je volio plećku, dao sam mu je. - Daj mi plećku - reče mi, i ja mu dadoh i drugu. - Daj mi plećku - reče mi ponovo. Allahov Poslaniče, - upitah ga: 'Koliko ovca ima plećki?' - Tako mi Allaha, da si šutio dodavao bi mi plećke sve dok bih ti tražio."

Hadis br. 103

Abdullah ibn Dža'fer r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao: "Najukusnije meso je meso sa leđa."

Hadis br. 104

Ebu Musa El-Eš'ari r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Aiša je odlikovana nad drugim ženama kao što je popara odlikovana nad drugom hranom."

Hadis br. 105

Enes ibn Malik r.a. kazuje: "Za svadbenu gozbu prilikom ženidbe sa Safijom, Allahov Poslanik s.a.v.s. je donio hurme i jelo od finog brašna."

Hadis br. 106

Ubejdullah ibn 'Ali r.a. pripovijeda da su Hasan ibn 'Ali, Ibn 'Abbas i Ibn Dža'fer r.a., posjetili njegovu nanu Selmu i rekli joj: Napravi nam hranu koja se dopadala Allahovom Poslaniku s.a.v.s. i koju je volio jesti. - Sinovi moji, vi danas ne volite takvu hranu - reče im. Volimo - odgovoriše - skuhaj nam je. Ona zamijesi tijesto od ječmenog brašna, stavi ga u lonac, posu uljem, istuče biber i posu tijesto sa još drugim začinima. MAlo zatim donese im jelo i reče: - Evo, ovo je jelo koje se dopadalo Allahovom Poslaniku s.a.v.s. i koje je volio jesti."

Hadis br. 107

Džabir r.a. kazuje: "Allahov Poslanik s.a.v.s. me je poveo kod jedne ensarijke. Ona nam donese pečenog ovčijeg mesa, a zatim svježih hurmi. Allahov Poslanik s.a.v.s. jede, uze abdest i ode da klanja podne namaz. Kada se ponovo vratio, žena mu donese ostatak pečenog mesa i on nastavi jesti. Poslije je otišao da klanja ikindiju, ne obnovivši abdest."

Hadis br. 108

Ummul-Munzir r.a. kazuje da su je posjetili, Allahov Poslanik s.a.v.s. i Alija r.a. U kući su bili obješeni grozdovi sa svježim hurmama. Oni počeše jesti hurme i Allahov Poslanik s.a.v.s. reče Aliji r.a.: - Polahko, tek si ozdravio. Zatim su sjeli i nastavili jesti sjedeći. Napravila sam im jelo od ječmenog brašna i povrća i donijela. - Jedi ovo, ovo ti je zdravije - reče mu Allahov Poslanik s.a.v.s.

Hadis br. 109

Aiša r.a. pripovijeda: "Ponekad kada bi ušao u kuću, Allahov Poslanik s.a.v.s. bi zapitao: - Ima li išta za ručak? - Nema - odgovorila bih. - Ja postim - rekao bi tada. Kada je jednog dana ušao, rekoh mu: - Donesen nam je poklon. -Kakav poklon? - upita me. - Hurme zakuhane s brašnom, odgovrila sam. - Danas sam zapostio, reče on. A potom bi jeo, izjavila je ona."

Hadis br. 110

Abdullah ibn Selam r.a. pripovijeda: "Vidio sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kada je uzeo komad, ječmenog hljeba, na njega stavio hurmu i rekao: - Ovo je začin, a ovo jelo."

Hadis br. 111

Enes r.a. priča: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je volio jesti ostatak hrane."

ŠTA JE ALLAHOV POSLANIK SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM UČIO PRIJE I POSLIJE JELA?- HADISI OD 114-120

Hadis br. 114

Ebu Ejjub El-Ensari pripovijeda: "Bili smo jedanput kod Allahovog Poslanika s.a.v.s., kada nam je doneseno jelo. Nikada nisam vidio berićetnije jelo kada smo počeli jesti, a manje berićetno kada smo završili sa jelom. - Kako to Allahov Poslaniče? - upitasmo. - Kada smo počeli jesti proučili smo Bismillu, zatim je neko sjeo ne proučivši Bismillu i sa njim je jeo šejtan."

Hadis br. 115

Aiša r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Kada neko zaboravi da prije jela spomene Allahovo ime, kada se sjeti neka onda kaže: Bismillahi evvelehu ve ahirehu - U ime Allaha - na početku i na kraju."

Hadis br. 116

Omer ibn Ebi Seleme r.a. pripovijeda da je došao Allahovom Poslaniku s.a.v.s. upravo kada je jeo. - Sjedi sinko - reče mi - prouči bismillu, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe."

Hadis br. 117

Ebu Seid El-Hudri r.a. kazuje: "Kada bi Allahov Poslanik s.a.v.s. završio sa jelom, rekao bi: 'Hvala Allahu koji nas je nahranio i napojio, i učinio muslimanima.'"

Hadis br. 118

Ebu Umame r.a. pripovijeda: "Kada bi se uklonila sofra ispred Allahovog Poslanika s.a.v.s., rekao bi: 'Hvala Allahu zahvalom velikom, savršenom, blagoslovljenom, neprekidnom, zahvalom onoga ko o Njemu ovisi! On je naš Gospodar!'"

Hadis br. 119

Aiša r.a. kazuje: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je jeo sa šestoricom ashaba, kada dođe jedan beduin, sjede i pojede hranu u dva zalogaja. Allahov Poslanik s.a.v.s. reče: - Da je proučio Bismillu bilo bi nam dovoljno hrane."

Hadis br. 120

Enes ibn Malik r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Allah

KAKO JE ALLAHOV POSLANIK SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM GOVORIO POEZIJU? - HADISI OD 151-158

Hadis br. 151

Aišu r.a. je neko upitao: "'Je li ikada Allahov Poslanik s.a.v.s. govorio stihove?' 'Da, recitovao je poeziju Abdullaha ibn Revahe, i to stih: 'Vijesti će ti donijeti onaj koga ti ne obavijesti.'"

Hadis br. 152

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Najistinitiji stih koji je pjesnik kazao je stih Lebida: 'Sve mimo Allaha je ništavno.' A Muejje Ebi Salt samo što nije primio islam."

Hadis br. 153

Džundub ibn Sufjan r.a. kazuje: "Jedan kamen je pao na prst Allahovog Poslanika s.a.v.s., i okrvario ga, na šta on reče: 'Ti si samo prst krvavi na Allahovom putu što podnosiš.'"

Hadis br. 154

Neko upita Bera'a ibn Aziba r.a.: "'Jeste li ostavili Allahovog Poslanika s.a.v.s. samog na Hunejnu?' 'Ne, nismo, nego su se razbježali prvi redovi koje je pleme Hevazin dočekalo stijelama. Allahov Poslanik s.a.v.s. je jahahao na mazgi, a držao ju je Ebu Sufjan. Allahov Poslanik s.a.v.s. je tada govorio: 'Ja sam Poslanik, nema laži, ja sam sin Abdulmuttaliba.'"

Hadis br. 155

Enes ibn Malik r.a. pripovijeda: "'Allahov Poslanik s.a.v.s., je ušao u Mekku da obavi umru, a ispred njega je išao Abdullah ibn Revvaha i recitovao: 'Uklonite sram kufra Poslaniku sa puta da na vas udarimo, tako zapovijedi slovo Kitaba, da sabljom udarimo što glave od ramena rastavlja i prijateljstvo u očima prijatelja gasi!' Omer r.a. ga prekori: 'Abdullahu, zar pred Allahovim Poslanikom i u Allahovom haremu recituješ stihove?' 'Neka Omere - odgovori Allahov Poslanik s.a.v.s. - stihovi ih više bole od strijela.'"

Hadis br. 156

Džabir ibn Semure r.a. priča: "Sjedio sam u društvu Allahovog Poslanika s.a.v.s. više od stotinu puta. ashabi su nekada recitovali stihove i govorili o nečemu iz džahilijjeta, a on je šutio. Ponekad bi se samo nasmiješio."

Hadis br. 157

Šerid r.a. pripovijeda: "'Jedanput, dok sam jahao iza Allahovog Poslanika s.a.v.s., izrecitovao sam mu stotinu stihova od Umejje ibn Ebi Salta. Kada god bi izrecitovao stih, on bi progovorio: 'Iih! Nakon stotog stiha kaza: 'Skoro da je bio primio islam.'" [Umejje ibn Ebi Salt je poznati pjesnik iz predislamskog doba i doba početka širenja islama, u čijoj se poeziji susreću mnogi elementi uzeti iz islamskog vjerovanja. Umro je, ne prihvativši islam, prilikom opsade grada Taifa, neposredno po osvojenju Mekke. Za njega Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: 'Poezija mu je primila islam, ali srce nije.']

Hadis br. 158

Aiša r.a. kazuje: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je naredio da se u džamiji postavi mimber Hassanu ibn Sabitu sa kojeg je Hassan stihovima branio čast Poslanika s.a.v.s. Poslanik s.a.v.s. je govorio: 'Allah će melekom Džibrilom pomagati Hassana sve dok bude branio Allahovog Poslanika.'"

O PLAKANJU ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.V.S. PRILIKOM UČENJA KUR'ANA - HADISI OD 191-195

Hadis br. 191

Abdullah ibn Šehir r.a. pripovijeda: "Jednom prilikom sam došao Allahovom Poslaniku s.a.v.s. i zatekao ga u namazu. Iz grudi mu se, od plača, čulo šištanje kao kada lonac vrije."

Hadis br. 192

Abdullah ibn Mes'ud r.a. prenosi da mu je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "'Uči mi Kur'an.' 'Kako da ti učim, Allahov Poslaniče', - odgovorih mu, 'kada se Kur'an tebi objavljuje?' 'Ja volim da ga čujem od nekog drugog.' 'Započeo sam učiti surui Nisa i kada sam proućio 41 ajet: 'I kada tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih', okrenuh se i ugledah suze u očima Allahovog Poslanika s.a.v.s."

Hadis br. 193

Abdullah ibn Amr r.a. pripovijeda: "Kada se je jedanput Sunce pomračilo, Allahov Poslanik s.a.v.s. ustade i poče klanjati namaz. Stajao je dugo na kijamu, zatim je dugo ostao na ruku'u, potom se ispravio i tako dugo stajao. Zatim je učinio sedždu i dugo ostao i dugo ostao na sedždi, pa je sjeo ostavši dugo na sjedenju, pa je ostao na drugoj sedždi dugo kao i na prvoj. Plačući je govorio: 'Gospodaru moj, obećao si mi da moj ummet nećeš kazniti sve dok sam ja među njima, i obećao si mi da ih nećeš kazniti sve dok Te budu molili za oprost. [obećanje naznačeno u hadisu sadržava sljedeći ajet: 'Allah ih nije kaznio jer si ti bio među njima, i Allah ih neće kazniti sve dok Ga budu molili za oprost.' Enfal 33] Evo, mi Te molimo za oprost!' Kada je klanjao dva rekata i Sunce se ponovo pojavilo, Allahov Poslanik s.a.v.s.ustade, zahvali se Allahu reče: 'Znajte dobro da su Sunce i Mjesec Allahova znamenja, i da se n pomračuju zbog nečijeg života ili smrti. Zato, kada se pomrače, požurite da klanjate namaz.'"

Hadis br. 194

Aiša r.a. kazuje: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je poljubio Osmana ibn Maz'una nakon što je umro, i vidjela sam mu suze u oćima."

Hadis br. 195

Enes ibn Malik r.a. priča: "Prisustvovali smo dženazi kćeri Allahovog Poslanika s.a.v.s. Ummi Kulsum, kada je sjeo pored kabura i kroz suze upitao: 'Ima li neko ko sinoć nije imao odnos sa ženom?' 'Imam ja' - reče Ebu Talha. 'Siđi da je spustiš u kabur.' - zapovijedi mu."

KAKO JE ALLAHOV POSLANIK SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM UČIO KUR'AN? - HADISI OD 187-190

Hadis br. 187

Kada je Ummu Seleme r.a. upitana o učenju Allahovog Poslanika s.a.v.s. odgovorila je: "Učio je Kur'an razgovijetno, slovo po slovo."

Hadis br. 188

Ummu Seleme r.a. pripovijeda: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je zastajao na kraju svakog ajeta. Proučio bi: 'EL-HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN, pa bi zastao. Zatim: ER-RAHMANI-R-RAHIM, pa bi zastao.'"

Hadis br. 189

Abdullah ibn Ebi Kajs zapita Aišu r.a.: "'Je li Allahov Poslanik s.a.v.s. učio Kur'an tiho ili glasno?' Aiša r.a. odgovori: 'Učio je na obadva načina, ponekad tiho, a ponekad glasno.' 'Hvala Allahu koji je dao olakšicu' - reče Abdullah.'"

Hadis br. 190

Abdullah ibn Mugafgel r.a. kazuje: "Vidio sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako na dan oslobođenja Mekke, jašući na devi uči i ponavlja ajete: 'Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu i da bi ti Allah ranije i kasnije grijehe oprostio...' Muavija ibn Kurre dalje nastavlja: 'Da se ne plašim okupljanja ljudi oko mene, sada bih sam učio istikm glasom i melodijom.'"

O POSTU ALLAHOVOG POSLANIKA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM? - HADISI OD 181-186

Hadis br. 181

Abdullah ibn Šekik kazuje da je upitao Aišu r.a. o postu Allahovog Poslanika s.a.v.s., na što mu je ona odgovorila: "Postio bi tako dugo da bi mi pomislili da će stalno postiti, a mrsio bi se atko dugo, da bi pomislili: neće više postiti. Otkako je došao u Medinu, Allahov Poslanik s.a.v.s. nikada nije postio cijeli mjesec, izuzev ramazana."

Hadis br. 182

Kada je zapitan o postu Allahovog Poslanika s.a.v.s. Enes ibn Malik r.a. odgovori: "Kada bi započeo postiti neki mjesec, mi bi pomislili da će ga cijelog ispostiti, a kada bi mrsio neki mjesec pomislili bi: neće postiti nijedan dan. Kada god bi htio da ga vidiš kako spava, mogao bi ga vidjeti."

Hadis br. 183

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Allahu se podnose ljudska djela ponedjeljkom i četvrtkom, zato želim da Mu se podnesu moja djela dok postim."

Hadis br. 184

Aiša r.a. kazuje: "Kurejšije su prije islama postile deseti muharrema (jevmu ašura), pa ga je i Allahov Poslanik s.a.v.s. postio. Kada je učinio hidžru u Medinu naredio je da se posti, a kada je propisan post ramazana postio je ramazan, a ostavio post na dan ašura, zato ga je postio ko je htio, a ko je htio mrsio je."

Hadis br. 185

Aiša r.a pripovijeda: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je jednom ušao u kuću, i vidjevši sa mnom jednu ženu, upita: 'Ko je ta žena?' 'Ovo je žena koja noći provodi u klanjanju namaza.' - odgovorih mu. Na to Allahov Poslanik s.a.v.s. reče: 'Činite ona djela koja možete izdržati, jer, tako mi Allaha, Allahu neće dojaditi nagrađivanje sve dok vama ne dojade djela.' Zato je Allahovom Poslaniku s.a.v.s. bilo najdraže djelo koje čovjek čini ustrajno."

Hadis br. 186

Aiša i Ummu Seleme r.a. pričaju: "Najdraže djelo Allahovom Poslaniku s.a.v.s. je bilo djelo koje čovjek ustrajno čini, pa makar ono bilo i malo."

O STIDU ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.V.S. - HADIS 219

Hadis br. 219

Ebu Seid Hudri r.a. pripovijeda: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je bio stidljiviji od djevice, kada nešto ne bi odobravao, vidjelo bi mu se na licu."

O MORALU ALLAHOVOG POSLANIKA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM - HADISI OD 207-218

Hadis br. 207

Amr ibn el-'As r.a. kazuje: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je razgovarao licem okrenut i prema najlošijim ljudima. Okretao bi mi se licem i tako mi govorio da sam pomislio da sam ja najbolji ashab. Upitah ga: 'Allahov Poslaniče, ko je bolji, ja ili Omer?' 'Omer' - odgovori mi. 'Allahov Poslaniče, ko je bolji, ja ili Osman?' 'Osman' - reče. Kada mni je to rekao i potvrdio, zaželio sam da ga nisam pitao."

Hadis br. 208

Enes ibn Malik r.a. pripovijeda: "Allahov Poslanik s.a.v.s. nije bio razvratnik, niti bestidnik niti je vikao po trgovima. Na zlo nije uzvraćao zlom, nego je praštao i bio velikodušan."

Hadis br. 209

Aiša r.a. pripovijeda: "Allahov Poslanik s.a.v.s. nikoga nije udario rukom, ni slugu ni ženu, izuzev kad se borio na Allahovom putu."

Hadis br. 210

Aiša r.a. pripovijeda: "Allahov Poslanik s.a.v.s. nikada nije uzvraćao na učinjenu nepravdu, izuzev ako se prekrše Allahovi propisi, a ako se prekrše Allahovi propisi žestoko bi se razljutio. Kada god je mogao odabrati jedno od dva djela, odabrao bi lakše, ako nije bilo grijeh."

Hadis br. 211

Enes ibn Malik r.a. kazuje: "Služio sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. devet godina, a da mi nikada nije rekao za nešto što sam uradio: 'Zašto si to uradio?', niti za nešto što nisam uradio: 'Zašto nisi to uradio?' Allahov Poslanik s.a.v.s. je bio najljepšeg morala. Nikada nisam dodirnuo ni svilu ni brokat mehku kao ruka Allahovog Poslanika s.a.v.s. niti sam pomirisao miris ugodniji od znoja Allahovog Poslanika s.a.v.s."

Hadis br. 212

Enes ibn Malik r.a. pripovijeda: "Kod Allahovog Poslanika s.a.v.s. je sjedio jedan čovjek na kojem se vidio trag boje šafrana. Nikome se nije obraćao ružnim riječima, i, kada je čovjek izašao, rekao je prisutnim: 'Kažite mu da opere trag šafrana.'"

Hadis br. 213

Aiša r.a. kazuje: "Jedanput, dok sam bila sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s. pokucao je na vrata jedan čovjek, i on reče: 'Loš li je taj čovjek.', a kada je ušao sa njim je blago razgovarao. Nakon što čovjek izade rekoh mu: 'Allahov Poslaniče, prvo si mi rekao one riječi, a zatim si prema njemu bio ljubazan?' 'Aiša - reče mi - najgori je onaj čovjek kojeg ljudi izbjegavaju bojeći se njegovog zla.'"

Hadis br. 214

Husejn ibn Ali r.a. je jednom pitao oca Aliju r.a. o ponašanju Allahovog Poslanika s.a.v.s. u društvu sagovornika, pa mu Alija r.a. reče: 'Allahov Poslanik s.a.v.s. je bio uvijek nasmijan, blage naravi i ljubazan. Nije bio grub ni okrutan. Nije prekomjerno dizao glas, nije bio razvratnik, nikoga nije sramotio, niti je bio škrtica. Pretvarao bi se da ne vidi ono što ne želi vidjeti. Ne očajava i ne gubi nadu onaj ko od njega nešto traži. Uvijek se klonio triju stvari: prepirke, oholosti i onoga što ga se ne tiče. Tri stvari ga nisu interesirale o drugima: nikoga nije kudio, nikoga nije sramotio i ničije mahane nije otkrivao.Govorio je samo o onome za šta se nadao sevabu. Kada bi govorio, nejgovi sagovornici bi ga nepomično slušali oborenih glava (kao da su im na glave ptice sletile), govorili bi tek onda kada zašuti, jedni drugim nisu upadali u riječ. Kada bi jedan govorio ostali su slušali, dok ne završi govor. Govorio bi onaj ko bi prvi uzeo riječ. Smijao bi se onome čemu se drugi smiju, i divio bi se onome čemu se drugi dive. Kada bi došao neki stranac, strpljivo je podnosio njegovu grubost u govoru i kada pita. Čak su njegovi drugovi (ashabi) priželjkivali da im dođe neki stranac. Govorio bi im: 'Kada vidite da je nekom nešto potrebno, pomozite mu. Zahvalu je primao samo od onoga ko mu je dorastao. Ničiji govor nije prekidao, sve dok sagovornik ne prekorači granicu, tek tada bi mu zabranio da govori, ili bi ustao.'"

Hadis br. 215

Ibn Abbas r.a. kazuje: "Allahov Poslanik s.a.v.s. je bio najdarežljiviji čovjek, a najdarežljiviji je bio u mjesecu ramazanu. Tada mu je dolazio Džibril a.s. i preslušavao ga Kur'an. Kada bi susreo Džibrila, Allahov Poslanik s.a.v.s. je bio darežljiviji od jutarnjeg povjetarca."

Hadis br. 216

Enes ibn Malik r.a. priča: "Allahov Poslanik s.a.v.s. nije ništa štedio za sutra."

Hadis br. 217

Omer ibn Hattab r.a. pripovijeda: "Jedan čovjek je zatražio da mu Allahov Poslanik s.a.v.s. nešto udijeli, na što mu on odgovori: 'Nemam ništa da ti dadnem, nego ti uzmi u moje ime, pa ću ga ja otplatiti, kada mi nešto bude doneseno.' 'Allahov Poslaniče' - reče Omer, 'dao si mu dosta, Allah te ne duži onim što ne možeš učiniti.' Na njegovom licu se vidje srdžba zbog Omerovih riječi. Tada ensarija reče: 'Udjeljuj, Allahov Poslaniče i neboj se da će ti Gospodar Arša umanjiti!' Allahov Poslanik s.a.v.s. se nasmiješi, lice mu se ozari radošću i reče: 'Tako mi je i naređeno."

Hadis br. 218

Aiša r.a. kazuje: "Allahov Poslanik s.a.v.s je primao poklone i za njih nagrađivao."

O VIĐENJU ALLAHOVOG POSLANIKA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM U SNU - HADISI OD 240-242

Hadis br. 240

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Ko me vidi u snu, uistinu me je vidio, jer se šejtan ne može prikazati u mom liku."

Hadis br. 241

Jezid Farisi koji je ljudima prepisivao mushafe kazuje: "'Za vrijeme Ibn Abbasa r.a. usnio sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. i rekoh Ibn Abbasu: 'Usnio sam Allahovog Poslanika s.a.v.s.!' Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže - reče mi on -: 'Šejtan se ne može prikazati u mom liku. Ko me vidi u snu, uistinu me je vidio.' 'Možeš li mi opisati čovjeka kojeg si usnio?' 'Da, opisaću ti ga. Išao je između dva čovjeka, nije ni crne ni bijele puti, crnih očiju, lijepog osmijeha, blago okruglog lica, gusta brada mu je prekrila vrat.' 'Da si ga na javi vidio, ne bi ga mogao ljepše opisati' - reče mi Ibn Abbas r.a.'"

Hadis br. 242

Enes r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ""Ko me vidi u snu, uistinu me je vidio, jer se šejtan ne može prikazati u mom liku. San mu'mina je četrdeset šesti dio poslanstva."