DOBRO NAM DOŠAO VELIKI GOSTU

Braćo i sestre, u islamu! Tema naše današnje hutbe je Dobro nam došao veliki gostu! Ista je sama po sebi određena, obzirom da sa akšamom i teravih-namazom danas inša-Allah ulazimo u mubarek mjesec ramazan, mjesec: Allahove, subhanehu ve te'ala, neizmjerne milosti, mjesec Kur'ana, koji je „uputa svjetovima“, Noći Kadra, koja je vrijednija od hiljadu mjeseci, bitke na Bedru, oslobađanja Meke i drugih značajnih događaja iz historije islama, mjesec međumuslimanske solidarnosti, mjesec iftara i sehura, mjesec pojačanog ibadeta i raznih ljepota koje ga krase i čine posebnim u odnosu na druge mjesece.

 Kaže Allah, subhanehu ve te'ala, u 183. ajetu Sure El-Bekare:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je bio propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni.

Citiranim ajetom Allah, subhanehu ve te'ala, naređuje ummetu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, post, koji je bo naređen i prošlim narodima, a glavni cilj posta je bogobojaznost. Neka zbog toga predstojeći ramazan bude mjesecom naše iskrene bogobojaznosti i odluke da sve što radimo bude samo u Allahovo, dželle še'nuhu, Ime i radi postizanja Njegova, subhanehu ve te'ala, zadovoljstva!

Dalje Allah, subhanehu ve te'ala, u 184. ajetu Sure El-Bekare kaže:

أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

I to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite.

Uprvo vrijeme islama, postjebio propisan potridana,usva­kommjesecu, dabisetaj propispotomderogiraloizamije­niopostommjesecaramazana.

RekaojeMuazibnMes'ud, radijallahu anhu: "Ovajpostbioje šerijatskiodređenjoš odvremenaNuha, alejhis-selam, svedoktoAllah, dželle še'nuhu, nijedokinuoizamijeniogapostommjesecaramazana. Biloimjepropisano: “Kadanekoklanjavečernjinamaziodenaspavanje, zabranjenisumuhrana, pićei žene,doistogvremena narednog dana."

Slijedeći ajet Sure El-Bekare govori o tome da je u mjesecu ramazanu započela objava Kur'ana, a zatim Allah, dželle še'nuhu, ponovo naređuje post, te da oni koji su bolesni ili na putu naposte propuštene dane. Ajet završava riječima da Allah, subhanehu we te'ala, vjernicima želi olakšati, a ne otežati...

Nakonovatriajeta u kojima se govori o propisima posta, u 186. ajetu se govori o primanju dove onoga koji se obrati Allahu, dželle še'nuhu, da bi već u slijedećem ajetu ponovo govorio o propisima vezanim za post.

Prenosi Selman,radijallahu anhu:"Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem,namseobrationakrajumjeseca ša'bana, rekavši:"Ljudi, dolazivamveliki,mubarekmjesec. Unjemujenoć vrijednijaodhiljadumjeseci. Allah, dželle še'nuhu, jeutommjesecustrogonarediopost, anoćninamaz (teraviju) jeučinio  dobrovoljnim. KoseAllahu, dželle še'nuhu, unjemupribližikakvimdobročinstvom, kaodajeobaviofarzunekomdrugommjesecu. Koobavifarzunjemu, kaodajeobaviosedamdesetfarzovaunekomdrugommjesecu. On je mjesec strpljivosti, a nagrada za nju je džennet. To je mjesec pomaganja i mjesec u kojem se povećava nafaka vjernika. Ko u njemu priredi iftar i nahrani postača, biće mu to uzrokom za oprost grijeha i oslobađanje od vatre, a dobiće i nagradu postača bez umanjenja nagrade postaču." Tada ashabi rekoše: "Poslaniče! Nismo svi u mogućnosti nahraniti postača!?" Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, reče: "Ta nagrada pripada i onome kod koga se postač omrsi hurmom, gutljajem vode ili gutljajem mlijeka! To je mjesec čiji je početak milost, sredina oprost, a kraj oslobađanje od vatre. Ko olakša svome potčinjenom u tom mjesecu, Allah, dželle še’nuhu, će mu oprostiti grijehe i osloboditi ga od vatre. Nastojte u ovom mjesecu činiti četiri stvari; dvije sa kojima ćete steći Allahovo, dželle še’nuhu, zadovoljstvo i dvije koje su vam neophodne. Dvije stvari kojima ćete steći Allahovo, dželle še’nuhu, zadovoljstvo su: šehadet (svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha, dželle še’nuhu,) i da od Njega tražite oprost! Dvije druge stvari koje su vam neophodne jesu: da Allaha, dželle še’nuhu, molite za Džennet i tražite zaštitu od vatre! Ko napoji postača, Allah, dželle še’nuhu, će ga napojiti sa moga izvora, tako da nakon toga neće ožedniti i kao takav će ući u Džennet!"(Ibn Huzejme)

Braćo i sestre, da li i mi spremno dočekujemo ovogodišnji ramazan, sa ciljem da se u njemu približimo našem Gospodaru i zaslužimo Njegovu milost? Da li će se i kod nas iftariti postači: siromasi, rodbina i komšije ili će naši iftari biti poslovne večere, za ugledne i uticajne pojedince? Da li ćemo u ramazanu obavljati farzove kako treba, hoćemo li čuvati džemat i hoćemo li se potpuno očistiti, duhovno i tjelesno?!

Braćo i sestre, iskreno u ime Allaha, dželle še'nuhu, postimo mubarek mjesec ramazan, molimo Uzvišenog Gospodara za pomoć ugroženim i obespravljenim muslimanima i svim ugroženim ljudima, čuvajmo se u  ramazanu svih grijeha, pomozimo siromahe, nahranimo postače, dajmo sadekatu-l-fitr, očistimo imetke kroz Zekat, učimo, podučavajmo i slušajmo Kur'an, natječimo se u činjenju dobrih djela, tragajmo u posljednjoj trećini ramazana za Noću Kadra, koja je vrijednija od hiljadu mjeseci i nadajmo se Allahovoj, dželle še'nuhu, milosti!!!

Gospodaru, podari skoru pobjedu svim ugroženim i obespravljenim muslimanima, neiskušavajnassaonim štone možemopodnijeti, učini nas od onih koji se iskreno kaju za učinjene grijehe,pomozi nam da sa lahkoćom postimo mubarek ramazan i u njemu postignemo mnogobrojne berekete,smiluj se našim roditeljima i precima koji su na nas prenijeli iskru islama, uputi našu djecu i učini ih radostima naših očiju i srca i predvodnicima ummeta, budinammilostivnaSudnjemdanuipočastinasuDžennetu, društvomposlanika, iskrenih, šehidaidobrihljudi!

وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ!

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн