Sun10172021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

NOĆ KADR

NOĆ KADR

 

الحمدُ لله ربِّ العالمينَ . نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَهْديِهِ . وَ نَعوُذُ باِللهِ مِنْ شُروُرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا . مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ . وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ . قال الله تبارك و تعالى فى محكم كتابه الكريم : إنا أنزلناه فى ليلة القدر . و ما أدراك  ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف شهر . تَنَزَّلُ الملائكةُ والروحُ فيها بإذنِ ربهم من كل أمرٍ . سلامٌ  هى حتى مطلع الفجر . { ن }  { و ن } { ص }

Poštovana braćo!

Uzvišeni Allah, dž.š., u suri el-Kadr kaže:

إنا أنزلناه فى ليلة القدر . و ما أدراك  ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف شهر . تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر . سلام  هى حتى مطلع الفجر .

 Zbilja, mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr!  A šta ti misliš, šta je noć Kadr? Noć Kadr  bolja je od hiljadu mjeseci! Meleki i Džibril, sa dozvolom Gospodar svoga, u njoj silaze zbog odluke svake, u njoj je sigurnost sve dok zora ne svane! (El-Kadr, 1-5)

Ulazeći u posljednu trećinu Ramazanskog puta, prvo na šta nas naš osjećaj upućuje, jeste da ulazimo u period u kojemu se dogodilo nešto neizrecivo radosno, nešto neiskazivo važno, nešto nemjerljivo veliko, a to je noć Kadra. Svakog ramazana svakom muslimanu, ma gdje da se on nalazio, Kura'n-i kerim iznova postavlja isto pitanje:

A šta ti misliš, šta je noć Kadr?

Odgovor koji daje Allah, dž.š., u sljedećem ajetu:

Noć Kadr bolja je od hiljadu mjeseci,

odnosi se samo na veličinu i važnost tog događaja, ali se ne daje ovdje odgovor na pitanje: Šta je noć Kadr? Na to pitanje svaki pojedinac uvijek i iznova sam sebi daje  odgovor shodno svojim mogućnostima razumijevanja, odnosno shodno svom obrazovanju i svome uvjerenju. Jedno je sigurno: Konačnog i potpunog odgovora na ovo teško pitanje nema, niti ga može biti, sve do Sudnjega dana, jer je ono i postavljeno u takvoj formi da se na njega mora iznova  odgovarati, ali sa punim uvjerenjem da to nije konačan odgovor. Svaki pojedinačni odgovor je tačan, ali je ujedno i manjkav, jer punog odgovora, od bilo kojeg pojedinca, nema i takav odgovor se i ne traži, ali će se za njime i dalje trajno tragati.

 Ono što je tačan odgovor u vezi noći Kadra, to je da se tada dogodio krupan i neuporedivo velik događaj. Usporedbe nisu moguće sa bilo čime što se ikad do tog momenta dogodilo u povjesti ljudskog roda.Te noći su postale upitne sve dotadašnje vrijednosti i sva mjerila koja su  važila i prema kojima su se vrednovali postupci pojedinaca i ljudskih zajednica. Dokidanjem dosadašnjih mjerila vrijednosti, nakon noći Kadra uspostavljaju se nova mjerila po kojima će se određivati i vrednovati svaki ljudski čin i događaj.

Koje su to nove vrijednosti i novi pravci ljudskog djelovanja koje donosi noć Kadra?

 Nakon ove veličanstvene noći, mjerilo svih vrijednosti postaje prije svega pravo na vlastito uvjerenje i vjerovanje.

Čvrsta vjera u Allaha, dž.š., postaje osnova za življenje.  Uzvišeni Stvoritelj svega postojećeg, iz svoje prevelike milosti, te sudbonosne noći obraća se čovjeku, preko svog posljednjeg Poslanika, s.a., dajući mu priliku da svoj život valjano osmisli, te mu je dao sposobnost prepoznavanja  stvari oko sebe, onako kako je to učinio i kod obraćanja prvom ljudskom biću i  ujedno i prvom svom Poslaniku Ademu, s.a., kada kaže:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهاَ

I poučio je Adema da raspoznaje pojmove oko sebe... (El-Bekare, 31)

Kako vidimo, čovjek te uzvišene noći, dobiva nova uputstva koja mu omogućavaju da spoznaje svijet u kome živi,da se znade odrediti naspram događanja oko sebe. To postaje i njegova stalna obaveza iskazana  kroz prve riječi kura'nske objave koje glase:

إقرأ بسم  ربك الذى خلق ...

Čitaj u ime tvoga  Gospodara, Koji stvara. (El-‘Alek, 1)

Čovjekov život na zemlji dobio je konkretan smisao. Sada se zna: odakle je čovjek  došao, po čijoj volji je došao i koja je njegova konačna sudbina, odnosno kakav je njegov konačan kraj. Čovjek postaje svjestan da može uticati na svoju sudbinu putem dobra. To mu život čini ljepšim i prijatnijim  a njegov  Stvoritelj će ga za to nagraditi.

 U noći Kadara, za čovjeka su uspostavljene  i nove prioritetne vrijednosti kao što su: je neprikosnovenost života. U Kur'anu se kaže:

و لا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق  ...

I ne ubijte ni jednog čovjeka jer je Allah svakoga zaštitio, osim kad to pravda zahtijeva. (El-Isra', 33)

U ovoj noći, svaki ljudski život postaje jednako vrijedan i onaj ko nasrne na bilo čiji život suočit će se sa Allahovom pravdom koja ovo pravilo potvrđuje.

 Privatna imovina, također  postaje jedan od vrhovnih prioriteta i vrijednosti, koja biva Šerijatom zaštićena. Jasno je da nije moguć normalan život ni za koga u sredini gdje je privatna imovina izložena uzurpaciji ili uništenju, kao što se ističe u Kur'anu:

يا أيها الذين آمنوا لا تأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم .

 O vi koji vjerujete, ne jedite imetke jedni drugimas na nezakonit način, osim ako je to razmjena na obostarno zadovoljstvo.  (En-Nisa', 29)  

Od sada, nasrtaj  na tuđu imovinu postaje, ne samo grijeh, nego i strogo kažnjivo djelo, a tu kaznu izriče sud i ona je stroga u srazmjeru učinjenog djela.

Vlastita porodica. Da bi međusobni odnosi među ljudima bili na valjan način uređeni, islam postavlja temelje tom uređenju na taj način što uspostavlja zdravu porodicu koja se formira na zakonit način i koja funkcioniše na principu odgovoronosti i izvršenja svojih obaveza od strane svakog člana. Za muslimana prestaje mogućnost življelja sa osobom drugog pola izvan zakonitog porodičnog života, a briga o materijalnom zbrinjavanju vlastite porodice postaje trajna obaveza svakog pojedinca. Ovim se, ujedno, svakom ljudskom biću garantuje vlastiti biološki identitet, na šta ono, nema sumnje, ima puno pravo. Dakle svako dijete jeste dijete samo svojih roditelja, bez mogućnosti bilo kakve prevare.

Ljudski razum. Allah, dž.š., čovjeka čini odgovornim bićem. Za svaki svoj  postupak snosi punu  odgovornost pred  zakonom i pred Svevišnjim. Nema kolektivne odgovornosti,  niti posrednika između roba i Rabba. U Kur'anu se kaže:

و لا تزر وازرة وزر أخرى .

 I svaki griješnik će samo svoje breme nositi... (El-En‘âm, 164)

 Da bi čovjek bio odgovoran za svoje postupke, razum mu mora u svakom momentu njegovog života da valjano funkcioniše. Zato mu Stvoritelj zabranjuje upotrebu onih sredstava koje njegov razum stavljaju van funkcije makar i za tren: alkohol, droga i sve drugo što bi remetilo normalno funkcionisanje zdravog razbora.

Osim ovih vrhovnih prioriteta i vrijednosti, čovječiji život dobiva novi smisao i kroz usmjeravanja njegove energije na stalno i konkretno pozitivno djelovanje. U prilikama i povodima, kakva je ova noć, musliman preispituje svoje djelovanje. On postavlja sebi pitanje: Šta je to što je on uradio u proteklom periodu a suprotno je veličini ove noći? Šta je to što on može uraditi u narednoj godini što će ga učiniti sretnim i ponosnim kako ne bi dočekivao ovakve trenutke sa zebnjom i strahom?

 Pošto je ovo noć punog mira, sigurnosti, a iznad svega noć Allahove milosti koja traje punom snagom sve do zore, prilika je da se obratimo svome Stvoritelju sa skrušenom dovom, da naše propuste iz prošlosti učini oproštenim i da nam dâ snage za buduće hairli napore. Također, pruža nam se prilika da Mu obećamo da jednom učinjene grijehe više nikada nećemo ponoviti i da ćemo naš život ispuniti dobrotom i dobročinstvom a ne grijehom i razvratom, te da ćemo štititi i pomagati slabe i nemoćne a prezirati asije, ohole i griješnike.

Na kraju, upućujemo dovu Stvoritelju, dž.š., da nam omogući da ramazan-i šerif hairli okončamo i da dane Bajrama sretno i radosnodočekamo! AMIN!

Mustafa Sušić