Sat01292022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI ŽIVOTOPIS MUHAMMEDA, ALEJHISSELAMA

ŽIVOTOPIS MUHAMMEDA, ALEJHISSELAMA

 

Početak objave Kur'ana

Objava Kur'ana je Božijem Poslaniku, s.a.v.s., započeta u mjesecu ramazanu. Allah, dž.š., kaže: U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, Upute za ljude i jasnih dokaza Prave staze, i lučenja Istine od laži. (El-Bekare, 185.). Zbilja, Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr! A šta ti misliš, šta je noć Kadr? Noć Kadr bolja je od hiljadu mjeseci! Meleki i Dtibril, s dozvolom Gospodara svoga, u njoj silaze zbog odluke svake, u njoj je spas sve dok zora ne svane! (El-Kadr).

Također je rekao: Ha Mim. Tako Mi Jasne Knjige, Mi smo je zbilja u blagoslovljenoj noći objavljivati počeli, i Mi smo opominjatelji, u njoj se svaka mudra stvar raščlanjuje, po zapovijedi od Nas! (El-Duhan, 1.-5.). Doista, one koji između vas leđa okrenuše na Dan kad su se mnoštva dva sukobila ... (Alu 'Imran, 155). Taj sukob je bio između Božijega Poslanika, s.a.v.s., i idolopoklonika, na Bedru.

Islam Hadidže bint Huvejlid

Hadidža bint Huvejlid je povjerovala u njega kao poslanika i držala za istinito sve što mu je dolazilo od Allaha. Ona mu je nesebično pomagala u tome i bila je prva koja je povjerovala u Allaha i Njegova Poslanika i u istinitost onoga što dolazi od Njega. Allah je time olakšao Svome Poslaniku, neka su na njega mir i blagoslovi Božiji. Sve neprijatnosti koje je slušao i sva utjerivanja u laž koja su ga jako rastuži vala, Allah je preko nje otklanjao od njega, čim bi joj se vratio. Ona ga je bodrila, ona ga je tješila, izražavala svoju nepokolebljivu vjeru u njega i umanjivala značaj onoga što su mu priređivali ljudi.
Božiji Poslanik je rekao: "Naređeno mi je da Hadidžu obradujem kućom od brušenog biseija, u kojoj nema ni buke ni muke!"

PREKID objave


Poslaniku je potom neko vrijeme obustavljeno slanje objave, što ga je bilo sasvim opteretilo, i čega se je pobojao. Onda mu je došao Džibril sa surom El-Duha, u kojoj mu se njegov Gospodar koji ga je i počastio objavom, kune: Tako mi jutra, i noći kada nastupi s tminama, - Gospodar tvoj, zbilja, nije te napustio ni omrznuo!, tj.nije te napustio i ostavio, nije te zamrzio pa te opet zavolio, Zbilja, Onaj svijet bolji je za tebe od Svijeta Ovoga, tj. ono što Ja imam za tvoj povratak Meni, doista je bolje od počasti koju sam ti najprije na dunjaluku dao, a Gospodar tvoj tebi će podariti, pa ćeš zadovoljan biti!, tj. daće ti pobjedu na dunjaluku i nagradu na ahiretu. Zar te siročetom ne nađe, pa ti utočište dade, i zalutalim te nađe, pa ti Pravu stazu dade, i siromahom te nađe, pa te bogatim učini!. Allah mu napominje kako mu je već od samog početka ukazivao počast, i kako mu je blagodat dao u sirotinjstvu njegovu, u siromaštvu i u nepoznavanju prave vjere kad ga je, milošću Svojom, iz svega toga izbavio. Siroče kad je po srijedi - ne ucvili, prosjak kad je po srijedi - ne podvikni!, tj. ne budi silan i ohol, niti oduran i grub prema Al-lahovim bespomoćnim robovima. I o blagodati Gospodara svoga kazuj ti!, tj. govori o blagodati i počasti u vidu poslanstva koje ti je došlo od Allaha, odnosno spomeni to i pozovi k tome!

I Poslanik je počeo govoriti o blagodati koju je Allah dao njemu, a s njim i ostalim ljudima. Govorio je o svom poslanstvu tajno, onoj rodbini u koju je imao povjerenje.