Sun11292020

Last updateTue, 17 Nov 2020 12pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Numan ef. Ćosić Hutba: Važnost i zadaća džamije

Hutba: Važnost i zadaća džamije

Numan ef. Ćosić
05.05.2006.G.
Prkanjska džamija-Konjic

VAŽNOST I ZADAĆA DŽAMIJE

U prošloj hutbi smo govorili o džematu i obavezi čuvanja džemata za svakog muslimana. Svakako, glavni i osnovni faktor u čuvanju džemata jeste džamija ili mesdžid. Sami naziv džamija dolazi od glagola džemea što znači okupiti, sakupiti. Kad je poslanik došao u Medinu, prvo gradi džamiju sa sofom koja postaje glavna veza u muslimanskoj zajednici, njeno središte kako vjerskog tako i društvenog, obrazovnog, političkog, diplomatskog, odgojnog i sveukupnog života, iz koje muslimano kreću u prostor i vrijeme, u bračni, porodični, komšijski, odbranbeni i diplomski život i opet se, nakon svega vraćaju u džamiju, kuću dobra.

Tako je džamija središte, sjedište, sabiralište, utočište, počivalište džemata kao i njegov čuvar i garant njegovog opstanka, kao što je Kaba simbol i univerzalna centrala ummeta Islama, za koju se preko mihraba vezane sve džamije i svi džemati svijeta.Kako je veličanstveno i veliko!

U džamiji, kao živom središtu muslimana uspostavljaju se i ostvaruju osnovni oblici društvenosti koje je utemeljio Islam: upoznavanje koje počinje selamom, približavanje, prilagodžavanje, udruživanje; približavanje umjesto odbijanja, udruživanje umijesto razdvajanja, razgovaranje umjesto svađe, pomaganje umjesto odmaganja...

Muhammed a.s. je rekao: „Allahu najdraža mjesta na Zemlji su džamije.“

Posebno mjesto u džamiji pripada mihrabu. Riječ mihrab dolazi od riječi harb što znači rat i odatle se vidi da su to mjesta borbe protiv vlastitih negativnosti i slabosti-odnosno vlastitog nefsa.

Kaba je prvi bejtullah, odnosno prvi hram u Meki. U Ummul kura-gradu gradova u kome se veličao i obožavao Gospodar Allah dž.š. Kaba se nalazi direktno ispod El bejtul ma'mura koji je na nebu i koji je kibla meleka. Kako ljudi obilaze oko Kabe na Zemlji tako meleci čine tavaf oko svoje Kabe na nebu.

Sastavni djelovi Kabe u Mekkiu su Hadžerul Esved i Mekami Ibrahim.To su jedina dva predmeta na Zemlji koji su porijeklom iz dženneta.

Smatra se da je Hadžerul Esved ustvari pečat na ugovoru-misaku između Allaha i ljudi kojom prilikom su se ljudi obavezali Gospodaru svom na preanost i iskreno robovanje samo Njemu. Na taj događaj odnose se Kur'anske riječi:“E Lestu bi Rabbikum?“ –Nisam li ja vaš Gospodar? „Kalu bela“-Rekli su „Da“(Ti si naš Gospodar).

Taj dan će na Sudnjem danu svjedočiti o tome ko ga je poljubio sa tevhidom a ko ne.Poslanikova džamija u Medini je prva džamija koju je izgradio Poslanik nakon Hidžre što joj daje posebnu važnost.Kur'an govori o tome da je ona izgrađena na bogobojaznosti i predanosti Allahu: „Džamija koja je od prvog dana na bogobojaznosti zasnovana ima preče pravo da ti u njoj klanjaš.“

Mesdžidul aksa je drugi mesdžid na Zemlji koji je u slavu Allaha izgrađen i to kako se prenosi u nekim hadisima četrdeset godina nakon gradnje Mesdžidul harama. Nalazi se na prostoru svete zemlje koju je Allah u nasljeđe dao prijetelju svome Ibrahimu. Tu je na nebo uzdignut Isa a.s. U Mesdžidul aksa je u noći israa i miradža obavljen najveličanstveniji namaz gdje su safove činili Poslanici a imam je bio Muhammed a.s.Izgradnja i održavanje džamija djela su draga Allahu dž.š. Allah kaže:“Allahove džamije podižu i održavaju oni koji u Allaha i Sudnji dan vjeruju, namaz obavljaju i samo se Allaha boje“.

Poslanik Muhammed je rekao: „Ko izgradi džamiju makar koliko ke čapljino gnijezdo, Allah će njemu sagraditi istu u dženetu.“

Uzvišeni Allah hvali one koji se vežu za džamije; jedan od sedmorice koji će ući pod Allahov hlad kad drugog hlada neće biti jeste“čovjek čije srce je vezano za džamiju“.

Džamija je mjesto gdje se čisti duša i liječi srce i tijelo. Poslanik kaže:“Kad vidite nekog čovjeka da je navikao stalno dolaziti u džamiju, svjedočite mu da je mumin“.

Opisujući mumine u suri Eš Šura Allah dž.š. kaže: „Oni koji se odazivaju svome Gospodaru, uspostavljaju namaz i međusobno se dogovaraju“.

Abdullah ibn Omer kaže: „Poslanik je rekao: „Namaz u džematu je 27 puta vrijedniji od namaza obavljenog nasamo“.

Enes inb Malik kaže: „Poslanik je rekao: „Osoba koja u iskrenosti obavlja namaz sa džematom 40 dana na propuštajući prvi tekbir, dobiće 2 nagrade:

1-da će biti spašen džehenema

2-da će biti siguran od nifaka(dvolišnjaštva)“.

Sehl ibn Saada kaže da je Poslanik rekao: „Obradujte radosnom vješću one koji često idu u džamiju po mraku. Oni će na Sudnjem danu imati savršeno svijetlo(nur)“.

Muhammed a.s. podsticao je mulimane da stalno odlaze u džamiju i da ne ostavljaju džemat8 namaz u džematu ) bez velikog razloga“.

On je rekao: „Ako čovjek čuje ezan pa i pored toga bez jakog razloga ne ode u džamiju da klanja sa džematom, njegov namaz kod kuće neće biti primljen“. Kad su ga ashabi upitali šta je to jak razlog, on je rekao: „Bolest ili strah“.

„Ako se bar 3 osobe nađu u naselju i li pustinji pa ne klanjaju namaz u džematu onda će ih šejtan savladati. Zapamtite da je namaz u džematu neophodan za vas. Zaista vuk odnosi usamljenu ovcu, a šejtan je kao vuk za ljude“.

{flike}

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner