Mon12062021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Mihret ef. Žiko

Vjera je mjera

Hvala i zahvala pripada Milostivom, koji nas daruje uputom da bi uspjeli i na ovom i na budućem svijetu preko Svoga poslanika Muhammeda s.a.w.s., našeg učitelja, neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve njegove sljedbenike do dana Istine i polaganja računa.

Draga braćo u dini-Islamu.

Allah dž.š. nas opominje i poučava kroz Časni Kur'an i sunnetom Svoga Poslanika s.a.w.s. koji ne govori po hiru svome, već je to objava koja mu se obznanjuje, da se odgajamo i da živimo život koji je protkan osobinama vjernika. Allah dž.š. nas podučava da budemo strpljivi, da budemo oni koji će praštati i koji će biti zahvalni svome Gospodaru.

Da budemo od onih koji znaju Kur'ansku istinu : „Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.“ (El-Fussilet, 34) i da smo svjesni 30. ajeta sure Eš-Šura u kojem se kaže:

„Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti.“

Zbog toga, draga braćo, jedini ispravni put, put koji nas može odvesti u vječno uživanje, put sreće i na ovom i na budućem svijetu jeste put Kur'ana Časnog.

Allah dž.š. kaže:

“Kur’an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine.” (Et-Tarik-14.)

Srca mnogih ljudi danas su zapečaćena i ne osjete poruku jasnu koja im je poslata prije više od 1400 godina. Mnoga srca su bolesna, a lijek ne žele da prime. Mnoga srca su okorjela, a ne žele da omekšaju. Mnoga srca su zahrđala, a ne žele da se očiste. Mnoga srca su u mraku, a ne žele svjetlo. Samo čovjek, taj mrav sićušni na zemlji, opire se i ne želi da primi ono što mu je njegov Gospodar poslao preko Muhammeda a.s., ne želi uputu, ne želi lijek, ne želi svjetlo, ne želi spas i na ovom i na budućem svijetu. Uzvišeni dž.š. u Kur'anu kaže: „Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.“ (El-Hašr-21.)

Problem kod mnogih ljudi je što ne shvataju smisao objave Kur’ana, a samim tim i njegovo mjesto i ulogu u životu čovjeka dok živi na dunjaluku. Naš Poslanik, a.s., je pokušao da objasni ashabima, ali i svim ljudima do Sudnjeg dana važnost i sadržaj Kur’ana, pa tako u jednom hadisu stoji:

Read more...

OSOBINE VJERNIKA

Hvala i zahvala Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Koji nam naša hrđava djela prašta, a dobra djela uvećava. A neka je salavat i selam na Njegovog miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve iskrene sljedbenike puta Istine.

Kaže Allah dž.š. u časnom Kur'anu:

"I nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju — a Allah voli one koji dobra djela čine: i za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole — a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? — i koji svjesno u grijehu ne ustraju. Njih čeka nagrada — oprost od Gospodara njihova i džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili!" (Alu Imran, 133‐137)

 "Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi; On, uistinu, ne voli one koji nepravdu čine" (Eš‐Šura, 40)

"Neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti"? A Allah prašta i samilostan je." (En‐Nur, 22)

Draga braćo.

Jedna od istina koje srećemo na putu odgoja duše je i ta da je čovjek grešnik, da je sklonost griješenju sastavni dio njegove prirode. Međutim, Allah dž.š. je obavezao čovjeka da ukoliko pogriješi, treba pokajanjem da se dozove svijesti. Muhammed s.a.w.s. nas podučava kako i na koji način da budemo od onih sa kojima će Allah dž.š. biti zadovoljan, kako da budemo od skupine vjernika koji traže Allahovo dž.š. zadovoljstvo, kojim osobinama da se okitimo da bi bili od onih kojima će Allah dž.š. preći preko hrđavih djela.

Read more...

OPSKRBA JE SAMO U ALLAHA UZVIŠENOG

Hvala i zahvala Allahu dž.š., Gospodaru, Opskrbitelju i Uzdržavatelju svih svjetova, Onome Koji nas opskrbljuje iz Svoje milosti, a neka je salavat i selam našem učitelju s.a.w.s., njegovoj porodici, ashabima i svim sljedbenicima njegovim do dana Istine.

Draga braćo u dini-Islamu!

Podsjećam i sebe i vas na riječi Uzvišenoga dž.š. Koji u suri Er-Rum u 37.ajetu kaže:

„ Zar oni ne znaju da Allah u obilju daje hranu onome kome On hoce, i da uskracuje? to su, uistinu, dokazi za ljude koji vjeruju.“

Allah dž.š. nas opskrbljuje Svojom voljom koliko hoće i čini to potpuno slobodno Svojom Mudrošći i Pravednošću pa jednim narodima da više, a jednima manje i kaže: „To su uistinu dokazi za ljude koji vjeruju“.

Uzvišeni Allah ne samo da udjeljuje nafaku i opskrbu ljudima, već je On stvoritelj te opskrbe i On stvara uzroke posredstvom kojih čovjek dobija tu opskrbu.

Read more...

NAREĐIVANJE DOBRA I SPREČAVANJE ZLA (II dio)

Hvala i zahvala Milostivom i Samilosnom, onome Koji voli da prašta i Koji oprašta. A neka je salavat i selam na našeg učitelja, Allahovog dž.š. miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu koja je svijetlo vjere za svakog vijernika, na njegove ashabe koji su poučeni Alejhiselamovim riječima i djelom primjeri vjernika, iskrenih robova i na sve koji slijede Muhammedovo a.s. učenje do dana Sudnjeg.

Draga braćo u dini-Islamu!

U našem narodu je poznata izreka koja kaže: ‘’Uzmi znanje od učenog i iskusnog; on ga je skupo platio a tebi ga pruža besplatno!’’. Draga braćo, još u prošloj hutbi, svoje znanje, ali i svoja srca i duše počeli smo bogatiti mudrim savjetima velikana islama. Mogli smo zapaziti da je svaka  rečenica puna mudrosti i pouke te da je svaki  savjet i danas itekako aktuelan.

Read more...

HUTBA: NAREĐIVANJE DOBRA I ODVRAĆANJE OD ZLA

Hvala Allahu dž.š., Uzdržavatelju svih svjetova, Koji je Jedan i ničemu nije sličan i niko Mu ravan nije. A neka je salavat i selam na Muhammeda s.a.w.s., njegovu časnu porodicu, ehlul-bejt, na časne ashabe i sve one koji ga istinski slijede do dana Istine.

Draga braćo u dini-Islamu.

Uzvišeni Allah dž.š. nas savjetujući i opominjući kroz kazivanje o Njegovom iskrenom robu Lukmanu a.s., u istoimenoj suri u dvanaestom ajetu kaže: 

„A mi smo Lukmanu mudrost darovali: "Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, čini to u Svoju korist, a Ko je nezahvalan – Pa, Allah je, zaista, neovisan i hvale dostojan.“

Naš učitelj s.a.w.s. za koga Gospodar dž.š. kaže da : „Vaš drug nije s pravog puta skrenuo i nije zalutao! On ne govori po hiru svome ; to je samo objava koja mu se obznanjuje“ (En-Nedzm,2-4), savjetuje nas i upućuje na put sreće i uspjeha na oba svijeta svojim riječima i djelima.

Božiji poslanik s.a.w.s. opominjući svoje ashabe opominje i nas tako šireći poruke Islama koje su univerzalne, za svakoga u svakom mjestu i svakom vremenu do dana Sudnjeg. Alejhiselam nas savjetuje da poslije njega slijedimo one koji su nosili baklju Islama, one koji su prvaci ummeta, one koji su najčišćeg imana, vjerovanja, njegovu porodicu i ashabe koji su imali jednog uzora u svom životu, svog Poslanika s.a.w.s..

Read more...

NE UNIŠTAVAJMO SVOJA DOBRA DJELA

Hvala i zahvala pripada Allahu dž.š., Koji stvara čovjeka od ugruška, Koji čovjeka poučava peru, Koji daje život i smrt da bi iskušao ko će od nas bolje postupati. “ On je Gospodar istoka i zapada, nema boga osim Njega, i Njega uzmi za zaštitnika!“ (El-Muzzemmil, 9) Kur'an a.š. nam pouručuje.

A neka je salavat i selam na Njegovog miljenika, našeg učitelja Muhammeda s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve njegove iskrene sljedbenike do dana Istine.

Draga braćo u dini-Islamu,

Allah Uzvišeni nas opominjući, u Kur'anu časnom na mnogo mjesta poručuje:

„Jedina ispravna vjera kod Allaha je Islam“, „ Ko mimo Islama bude tražio nekakvu drugu vjeru, ona mu neće biti primljena“  i  „ Allahu robuj i u ibadetu svome ustrajan budi“.

Read more...