Mon12062021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Mihret ef. Žiko

ONO ŠTO ŽELE – VJERNICI ĆE POSTIĆI

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu i iskrene sljedbenike salavat i selam.

Uzvišeni Allah kaže:

„Ono što žele – vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i koji stidna mjesta svoja čuvaju, - osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju, a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju, i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu,  i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, oni su dostojni nasljednici.“ (El-Mu'minun, 1-10)

Read more...

ČUVAJ ALLAHA - ČUVAT ĆE TE

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu i iskrene sljedbenike salavat i selam.

Uzvišeni Allah kaže: „O ljudi, budite u ibadetu Gospodaru svome, Koji je stvorio vas i one prije vas da biste bili bogobojazni.“ (El-Bekare, 21.)

Uzvišeni se obraća svima, i vjernicima i nevjernicima, da vjeruju  u Jedinog, budući da On daruje blagodati Svojim robovima time što ih izvodi iz ništavila u postojanje. On im je darovao vidljive i nevidljive blagodati time što im je „Zemlju učinio posteljom.“

Govoreći o ibadetu onih koji vjeruju, Ebu Džafer Muhamed ibn Ali ibn Husein r.a., kaže: ”Nema boljeg ibadeta od jedenja halal imetka i čuvanja spolnog organa od bluda, Allahu nema ništa draže od toga da tražiš i moliš pomoć od Njega, sudbinu ne može odbiti ništa osim dove, nema dobra za koje se brže zarađuje sevab od dobročinstva, a nema zla za koje brže stiže kazna od nepravde i nasilja, dosta je čovjeku mahana da kod drugih ljudi primječuje ono pred čime zatvara oči kad je on sām u pitanju, da naređuje drugim ljudima ono što sām ne radi i da uznemirava svoga sagovornika onim što ga se ne tiče.”

Read more...

ODJEĆA ČESTITOSTI, TO JE ONO NAJBOLJE

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu i iskrene sljedbenike salavat i selam.

Podsjećam i sebe i vas na riječi Uzvišenog Allaha u suri El-Bekare, 1.-5. ajet:

 „Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im mi budemo davali; i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje Tebi i u ono što je objavljeno prije Tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Njima će Gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti.“

A na drugom mjestu u Kur'anu, u suri El-E'raf, 26. ajetu, kaže:

 „O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeća čestitosti, to je ono najbolje. – to su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili.“

Read more...

SAMO ONI KOJI BUDU STRPLJIVI BIĆE BEZ RAČUNA NAGRAĐENI

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu i iskrene sljedbenike salavat i selam.

Uzvišeni Allah, dž.š., kaže:

„O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicamabdijte, i Allah se bojte, da bi ste postigli ono što želite.“ ( Ali 'Imran, 200.)  I veli: „Samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni.“ (Ez-Zumer, 10.)

Hasan el-Basri kaže: "Zapovjeđeno im je da budu strpljivi u svojoj vjeri, s kojom je Allah zadovoljan, a to je islam, te da je ne ostavljaju ni kada je lahko ni kada je teško, ni u nevolji ni u zadovoljstvu, da umru kao muslimani, te da budu izdržljiviji od neprijatelja koji kriju vjeru!"

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Hoćete li da vas obavijestim čime Allah briše grijehe i podiže stupnjeve?

Read more...

A KO JE ZAHVALAN – U SVOJU JE KORIST ZAHVALAN

"Hvala Allahu, subhanehu ve teala, hvale vrijednom zbog Njegove blagodati, obožavanom zbog Njegove moći, nadređenom zbog Njegove vlasti, utočištu od kazne, djelotvornom i na nebu i na Zemlji, koji je Svojom moći stvorio ljude, dao im moć rasuđivanja, odlikovao vjerom i podario Poslanikom Muhammedom, s.a.v.s..."

Neka je na njega salavat i selam, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve njegove iskrene sljedbenike do Određenog časa.

Poštovana braćo.

Grijeh je bolest od koje svi obolijevamo, a pokajanje je lijek čija vrata su uvijek otvorena.
Ma kakav grijeh bio iskrenim pokajanjem lahko se liječi.

Ne rušimo kule naših dobrih dijela jezikom! Čuvajmo se ogovaranja i prenošenja tuđih riječi.

Onaj ko želi da ga Allah voli neka čini dobro jer Allah zaista voli dobročinitelje.

Read more...

I BOJTE SE DANA KADA ĆETE SE SVI ALLAHU VRATITI

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. Allah, s.v.t., je Muhammda poslao sa vjerom istine i uputom, sa lijepim savjetom i hikmetom, u doba kada je za izvjesno vrijeme prekinuo slanje Svojih poslanika, kada su ljudi zalutali sa pravog puta, kada je znanje bilo neznatno, kada je vrijeme stalo, a Čas obračuna se približio. Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku je na pravom putu. Onaj ko se Njemu i Njegovom poslaniku ne pokorava je u velikoj zabludi...“ Neka je salavat i selam na Muhammeda, s.a.w.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve iskrene sljedbenike do Časa obračuna.

Read more...