ZNAKOVI ZA RAZUMOM OBDARENE

Hvala i zahvala Uzvišenom i Milostivom, Gospodaru svih svijetova, Gospodaru Sudnjeg dana, kojem se klanjamo i od kojeg Jedinog pomoći tražimo.

Neka je slavat i selam Njegovom miljeniku i poslaniku Muhammedu, s.a.w.s., na njegovu porodicu, ashabe i sve njegove sljedbenike do Dana obračuna.

Selam poslaniku Muhammedu i svim Allahovim poslanicimakoji su dolazili sa jasnim ciljem, da bi se čovjek spasio na Velikom danu, a Šuajb, a.s., kaže: „Čovjek je stvoren slabašan pa često pada u zamku koju mu šejtan postavlja. Koliko je samo pejgambera poslano da ljude poduče bogobojaznosti i poštenom poslovanju, ali bi oni svaki put iznova prihvatali loše običaje kojima ih je šejtan učio i slijedili svoje niske strasti. Oni su prodavali svoje duše za neznatnu vrjednost i kroz tu trgovinu sve izgubili.“

Neka je salavat i selam poslanicima koji su čovjeka opominjali, upućivali i  savjetovali sve u cilju osviješćavanja i poboljšanja stanja čovjeka po mjerilima ahireta.

Hvala Allahu koji nam je omogućio i nafake dao da doživimo i živimo ovaj mubarek Ramazan, mjesec Allahove sveopće milosti, oprosta i oslobađanja od vatre, mjesec kada smo pozvani Allahu, dž.š., u goste, mjesec posta i svake počasti za vjernike, mjesec neprebrojivih darova čovjeku. Ovo je mjesec časnog Kur'ana, mjesec prve i presudne bitke za ummet Muhammeda, s.a.w.s., bitke na Bedru, ovo je najvažniji mjesec za vjernika i  uistinu, kada sagledamo sve njegove vrijednosti, ponižen je i propao onaj koji ga doživi, a o njeg se ne okoristi i u njemu ne zasluži oprost za svoje grijehe..

Čovjek je stvoren da obožava i služi Allahu Uzvišenom  (Ez-zarijat, 56.), da živi u skladu sa voljom svog Stvoritelja, on je Allahov namjesnik na zemljii treba da živi svoj život u skladu sa uzvišenim principima svog Tvorca Milostivog, kazanim u časnom Kur'anu čija je objava počela u časnom mjesecu Ramazanu, da izvede iz dezorjentirajuće i iscrpljujuće laži, neznanja i sujevjerja čovjeka na svjetlo i sjaj istine.

Allah Uzvišeni nam svoje ajete, znakove, pokazuje da bi bogobojazni postali. Prenosi se od  h. Aiše, r.a., da je kazala da je jednu noć Poslanik ustao u molitvi i plakao sve dok mu brada nije postala mokra. On je klanjao i plakao sve dok nije zemlja ispod njega postala mokra. Zatim je legao na svoju stranu i plakao. Kada je Bilal došao da upozori Poslanika na sabah, on je rekao: "O Allahov Poslaniče! Zašto plačeš, kada ti je Allah oprostio prethodne i buduće grijehe?" Poslanik je rekao: "O Bilale! Kako ne bih plakao, kada mi je ove noći, objavljen ovaj ajet: "Uistinu, u stvaranju nebesa i Zemlje, i u smjeni noći i dana, postoje zaista znakovi (ajeti) za ljude koji razumiju'' (Alu' Imran., 190)   Poslanik je zatim rekao: "Teško onome koji recituje te znakove, ali ne razmišlja o njima."  (Tefsir Ibn Kesir)

I ovaj mubarek mjesec u kojem se nalazimo je jedan od Allahovih znakova o kojima trebamo posebno promišljati kako bi okrenuli novu stranicu svoga života i tako zaslužili oprost za svoje grijehe.

Naš post neka bude ustezanje od svega što ne priliči jednom vijerniku, a ne samo gladovanje ili običaj ili pronalaženje lijeka ili iz nekog drugog razloga nepotpun. Razlog svih naših ibadeta, namaza, zekata, sadake, posta, treba da bude težnja za  Allahovim zadovoljstvom kao krajnji cilj.

Uzvišeni Allah nas doziva:

„Sjećajte se vi Mene i Ja ću se vas sjetiti i zahvaljujte Mi na na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti.“

Naš post u ovom mubarek Ramazanu je  idealna prilika da se sa svojim grijesima suočimo i oprost od Milostivog zadobijemo. Želimo vječnu kuću u kojoj nema zlobe, neprijateljstva, umišljenosti i nepravde, pa došao nam je Ramazan, mubarek gost, da nam to nastojanje i taj put olakša. Okoristimo se, a ne propadajmo.

Jedna od radosnih vijesti za postače jeste i sofra na Sudnjem danu s koje će oni jesti dok drugi budu polagali račun, pa će oni koji polažu račun kazati: „Gospodaru, mi se obračunavamo, a oni jedu i uživaju?“ Bit će im odgovoreno:  „Kada su oni postili, vi ste jeli i pili, a kad su oni klanjali vi ste spavali.“   (Ibn Redžeb)

'Allah će onoga ko trpi žeđ u Njegovo ime na vrućem ljetnom danu, napojiti na Dan najveće žeđi, na Sudnjem danu.' (Albani)

Prenosi se od Poslanika, s.a.w.s., da će Allah, dž.š., oprostiti onome ko posti Ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, osim četvorici:

-          Notornom alkoholičaru;

-          Onome koji je neposlušan prema roditeljima, (neposlušnost prema roditeljima se neće oprostiti sve dok im ne bude činio dobro, pa makar klanjao i postio);

-          Onome koji kida rodbinske veze, (onome koji kida rodbinske veze Allah, dž.š., je u Kur'anu obećao proklestvo. Kaže Poslanik, a.s., zaista su rodbinske veze povezan sa Milostivim. Rodbinskoj vezi je Allah , dž.š., rekao: „O rodbinske veze, da li ste zadovoljne s tim da sam vam ime izveo iz Svog imena, Ja sam Er-Rahman, a ti si rahim. Jesi li zadovoljna da održavam vezu sa onim ko tebe održava i da prekidam vezu sa onim ko tebe prekida.“)

-          Onome u čijem srcu stanuje mržnja koja dostiže do stepena neprijateljstva i otuđenosti. (Poslanik, a.s., nas uči da je otuđenost prekidanje veza. Ako te neko i povrijedio govorom, povrijedio tvoj imetak, uzrokovao ti neku drugu štetu, to su sigurno velike nepravde i zabranjene stvari i on će za to odgovarati pred Allahom, dž.š., a ti ćeš dobiti svoje pravo bez sumnje, ali nemoj da ta povreda dođe do stepena kada ćeš zbog nje biti uskraćen  za oprost u ovom mjesecu posta.

Očistimo se od ova četri grijeha u ovom mubarek mjesecu i od stvari koje dovode do njih, a doista je svaka sramota lakša ovdje nego tamo (na Ahiretu).

Očisti svoje vjerovanje od svega onoga što bi ga moglo oslabiti od nefsanskih prohtjeva i želja, ili,  učini čistim i iskrenim svoja djela pokornosti tako što ćeš udaljiti od sebe sve ono što bi te moglo dovesti do pretvaranja u njima! Allahu, dž.š., čini ibadet samo da bi se povinovao Njegovim naredbama, jer je On dostojan robovanja, a ne samo žudeći za Njegovim Džennetom.

Uz iskrenost će ti biti dovoljno i malo djela, jer djelo, kada se duh (ruh) oslobodi prohtjeva i strasti nefsa te se njegovi organi uposle ibadetom bez udjela nefsa, biva iskreno i tada postaje primljeno. A kolika je samo razlika između malog djela, ali koje je primljeno kod Allaha, i velikog djela koje je odbijeno.

U Tevratu stoji: ”Ono djelo s kojim se željelo Moje zadovoljstvo, makar i malehno bilo, ogromno je, a ono djelo s kojim se željelo nešto drugo mimo Moga zadovoljstva, iako veliko djelo bilo, malehno je.” Neki  su kazali: ”Nemoj se brinuti da povećaš svoja djela pokornosti, nego se brini da povećaš iskrenost u njima!”

Od Gazalija se prenosi da je rekao: ”I najmanji vid pokornosti u kojem nema pretvaranja, licemjerstva, a koje je istodobno popraćeno iskrenošću, kod uzvišenog Allaha ima beskonačnu vrijednost! A najveće djelo pokornosti uz licemjerstvo i umišljenost kod Allaha nema nikakve vrijednosti, osim ako ga Allah ne obaspe Svojom dobrotom i milošću.“

 Hazreti Ali, r.a., je  rekao: „Sigurno nijedno djelo ne može biti malehno! Zar može biti djelo malo ako je primljeno?!“

Pobrinimo se i preispitajmo svoju iskrenost i nijjet u vremenu kada nam šejtan ne može prići, osim ako mu se sami približimo. Postom se očistimo i Allahovom zadovoljstvu približimo kako bi doživjeli uspijeh na oba svijeta.

Molim Allaha , dž.š., da nam srca očisti, da nam oprosti i daa snage da ustrajemo na Njegovom putu kako bi zaslužili Njegovo zadovoljstvo.

 

Mihret ef. Žiko

Gradac       10.06.2016.

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн