Hutba: VJERA JE SAVJET

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu i iskrene sljedbenike salavat i selam.

“Tako mi vremena, čovjek doista gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje”.                   (Al-asr 1-3)
''Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete....''  (Ali Imran 110)

Cijenjena braćo u Islamu,

Naš glavni kapital je vrijeme. I zato odgovoran odnos prema vremenu je jedna od glavnih karakteristika vjernika i vjernica. Oni koji jedni drugima preporučuju istinu i po njoj rade i koji jedni drugima preporučuju strpljenje, i sami su strpljivi, vjerujući u Allaha Uzvišenog i čineći dobro, upućujući i naređujući dobro, a zabranjujući zlo i nasilje prema samom sebi, savjetuju i savjete prihvataju. Poslanik, s.a.w.s., nas poučava da je vjera savjet, tako se obraćajući ashabima i svim svojim sljedbenicima do Sudnjeg dana, da bi što spremniji dočekali čas određeni. Svi poslanici su isto činili, upućujući nas na hajr, a doista ko savjet ne želi, sam sebi nepravdu čini, jer  sve što treba da se dogodi, blizu je!
Mudri Lukman, a.s., je savjetovao svog sina, tako savjetujuć i nas u našim postupcima prema roditeljima, prema djeci, prema vjernicima, učenima i učenicima, a iznad svega u našim postupcima prema Allaha, Milostivom.

Stanje neće biti onako kako se čini iz naših priča, nego onako kako je u našim srcima, srca svoja i duše očistimo, jer spašen je samo onaj ko je (dušu) očisti.

Mudri Lukman veli:

-  „Sine moj! Svijet je duboko more i mnogo se ljudi u njemu utopi. Tvoja lađa neka bude: strah od Boga, kormilo vjera u Allaha, a vesla čvrsto pouzdanje u Stvoritelja vasione – Allaha, dž.š.“

-  „Sine moj! Uzmi od svijeta samo onoliko koliko ti za život nužno treba. Ne odaj se životnom uživanju toliko da bi zbog toga drugima škodio, niti budi toliko lijen pa da padneš svijetu na teret.“

-  „Sine moj! Podaj društvu prednost pred samoćom i ako vidiš ljude koji spominju Allaha, dž.š., pridruži im se, jer ako si učen oni će se koristiti tvojom učenošću, a ako si neuk, naučićeš nešto od njih. Pored toga možda će Allah takvo društvo blagosloviti pa ćeš i ti biti zajedno s njima blagoslovljen.“

-  „Sine moj! Budi sluga svakom dobru, a ne budi čedo nijednome zlu.“

-  „Sine moj! Budi uz učenjake i učene ljude tako blizu, da se tvoja koljena njihovih dodiruju, ali se s njima ne prepiri, jer će te isključiti iz svoje sredine. Iskoristi svaku priliku da od njih nešto naučiš. Budi blag kada im budeš postavljao pitanja. Ne budi dosadan da im se ne onemiliš.“

- „Sine, moli Allaha i nadaj se, ali nikad ne budi siguran da ti se neće desiti ono što ti nije drago, a boj Ga se, tako da u tom strahu nikad ne izgubiš nadu u Njegovu milost'. Sin ga je na to upitao: ''Oče, a kako ću to postići kad imam samo jedno srce?!'' Mudri Lukman mu odgovori: ''Sinčiću moj, mu'min ima dva srca. Srce kojim se nada i moli i srce kojim se boji!''
 - ''Sinčiću, preporučit ću ti neke osobine, ako ih budeš stekao, ostaćeš uvažavan i respektiran: Budi jednako prijazan i prema onome ko ti je blizak i prema onome koji to nije; svoju nepromišljenost sustegni i od plemenitog i od prezrenog; čuvaj svoju braću, održavaj rodbinske veze i osiguraj ih od toga da ćeš pridavati pažnju riječima klevetnika o njima i riječima ogovarača koji žele da te iskvare i da te prevare. Neka tvoja braća budu sigurna, kada se rastanete da ih nećeš spominjati po mahanama, kao ni oni tebe! Upitaj za savjet, sine moj, onoga koji je iskusan jer će ti on dati savjet koji je skupo platio a ti ćeš ga dobiti badava. Trojica se poznaju u tri slučaja: blag čovjek u srdžbi, hrabar u borbi i prijatelj u nevolji .''

-  „Sine moj! Ne savjetuj ljudima da budu pobožni dok i sam ne budeš takav, jer ćeš inače biti kao svjetiljka koja drugima svijetli, a sama izgori.“

-  „Sine moj! Nijedno djelo niti posao ne smatraj malenim niti ništavim, jer sutra to isto djelo može postati itekako važno.“

-  „Sine moj! Čuvaj se laži, jer ti laž kvari moral, i na taj način iščezava tvoja čast i ugled. Neće te više niko slušati kad govoriš niti će ti se vjerovati kad što kažeš, a kad se dotle čovjek spusti, onda život postaje bezvrijedan.“

-  „Sine moj! Ne očajavaj i ne bacaj svoju dušu u brige radi pohlepnosti, nego budi zahvalan na svojoj sudbini i zadovolji se s onim što ti je dao Svevišnji Allah (prema tvome uloženom trudu). Ako budeš takav, tvoje će vladanje biti čisto, tvoj će život biti sretan, a duša vesela. Ako želiš biti nezavisan, ne žudi za onim što drugi ljudi imaju.“

-  „Sine moj! Čini dobro onima koji to zaslužuju, a ne onima koji to ne zaslužuju, jer ćeš inače izgubiti svoje dobročinstvo na ovome svijetu, a za to nećeš dobiti nikakve nagrade na budućem svijetu (Ahiretu).“

-  „Sine moj! Budi promišljen kada nešto radiš. Ne budi škrt, ali i ne rasipaj previše svoj imetak, jer ni jedno ni drugo nije ugodno Svevišnjem Allahu.“

-  „Sine moj! Poštuj mudrost, pa ćeš i ti biti poštovan, visoko je cijeni, pa ćeš i ti biti visoko cijenjen.“

-  „Sine moj! Zavidnik se poznaje po trima stvarima: odsutnoga omalovažava, prisutnome laska i svačijem se zlu raduje.“

-  „Sine moj! Kad nešto čuješ, dobro sakrij u sebi i nikome ne kazuj, jer inače to može postati žerava koja prži jezik.“

-  „Sine moj! Budi uvijek pripravan slušati, a ne kazivati.“

-  „Sine moj! Ne ostaj dugo ondje gdje se brblja, jer brbljanje povlači za sobom mržnju i neprijateljstvo.“

-  „Sine moj! Kako god su ruže ukras svoga stabla, tako su odgojena djeca ukras svojih roditelja.“

-  „Sine moj! Budi zahvalan Bogu da se na tvoja vrata kuca, a da ti ne kucaš na tuđim vratima.“

-  „Sine moj! Svaki posao započinji sjećajući se Božijeg imena (bismillom), a završavaj ga zahvalom Allahu (hamdom).“

Hvala Allahu, dž.š., i molim ga da nam se smiluje.

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн