Mon01172022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Hafiz Ruhid ef. Nezir Hutba: ČUVAJMO SE ZAVIDNOSTI

Hutba: ČUVAJMO SE ZAVIDNOSTI

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana, Prvom i Posljednjem, Koji je Utočište svakom, Koji nije rodio niti je rođen, i Kome niko ravan nije. Neka je salavat i selam na miljenika i poslanika Muhammeda s.a.v.s., na njegovu porodicu i ashabe, neka je selam na šehide Ummeta kao i na sve vjernike i vjernice do Sudnjeg dana.

Poštovana braćo u Islamu, jedan od najgorih puteva kojima može krenuti ljudsko biće je ljubomora ili zavist. Zavist predstavlja želju ili htijenje za oduzimanjem ili nestankom nekih ili svih Allahovih blagodati datih nekoj osobi. Ko ima ovu lošu osobinu taj ne prihvaća i ne pomiruje se sa Allahovom voljom da On, Uzvišeni, daruje nekoj osobi Svoje blagodati, bilo da su to duhovne, intelektualne ili materijalne prirode. Zavist predstavlja protivljenje i otpor Allahovoj milosti i darežljivosti. Zavidan čovjek igra se sa ljudskom čašću i ugledom nastojeći da onome kome zavidi otkrije njegove nedostatke i mahane, a na skriven i podmukao način trudi se da umanji napredak i bereket u onim stvarima na kojima zavidi.

Ovo djelovanje doprinosi povećanju netrpeljivosti, animoziteta i mržnje među ljudima, kao i kvarenju njihovih međusobnih odnosa i veza. Kao rezultat oslabljen je zajednički život i bratstvo na islamski način.

Zavist je jedna od bolesti srca, što znači da je duboko u nutrini ljudskog bića ta bolest i nije se lahko sa njom nositi niti je liječiti osim sa iskrenom bogobojaznošću i zadovoljstvom sa onim što je Uzvišeni Allah dao čovjeku.

Neki islamski učenjaci kažu da je zbog zavisti učinjen prvi grijeh i neposlušnost prema Allahovoj zapovjedi. Dokaz za to je događaj kada je Uzvišeni Allah rekao melekima da učine sedždu Ademu, svi su to uradili osim Iblisa koji je bio jedan od džina i upravo zbog zavisti i ljubomore na blagodatima kojima je Allah dž.š. počastio Adema a.s. odbio je da sa melekima učini sedždu Ademu a.s.. Kur`an opisuje taj događaj riječima:

I kada rekosmo melekima: ”Poklonite se Ademu!” – oni se svi, osim Iblisa, pokloniše. ”Zar da se poklonim onome koga si Ti od ilovače stvorio?” – reče Iblis.

”Reci mi” – reče Iblis – ”evo ovoga koga si iznad mene uzdigao: ako me ostaviš do Smaka svijeta sigurno ću, osim malobrojnih, nad potomstvom njegovim zagospodariti.”

Zavist i ljubomora spadaju među najdestruktivnije bolesti i emocije koje čovjek može imati prema drugim ljudskim bićima. Zavist kvari zdravu klimu u ostvarivanju boljih rezultata među ljudima, kvari zdravu konkurenciju i takmičarski duh kod ljudi. Islam dopušta i podstiče ljude da se usavršavaju i da bolje odrađuju poslove i zaduženja, ali bez upadanja u mržnju i ljubomoru, i bez želje i iščekivanja loših stvari za druge.

Poslanik a.s. u hadisu kojeg bilježi Ebu Davud kaže:  "Čuvajte se zavisti, jer zavist uništava dobra djela, kao što vatra uništava drva."

Koliko zavist može da oslijepi čovjeka najbolje je rečeno u slijedećoj priči. Bijahu dvojica komšija, oba pobožna. Dok je jednom sve polazilo od ruke i uspijevao u životu, drugom to nije uspijevalo. Jednog dana uputi dovu Allahu dž.š. da i njemu da više uspjeha u životu. Odmah poslije te molitve pojavi se melek u ljudskom liku i reče mu: “ Došao sam po Allahovoj dž.š. zapovijedi da ti uradim sve što želiš.

Ali znaj da imam zaduženje od Allaha dž.š. da tvom komšiji to učinim dvostruko. Ako želiš jednu kravu, njemu ću dati dvije; ako želiš jednu njivu, njemu ću dati dvije.“ Čovjek se zamisli, pa nakon neko vremena reče: “Izvadi mi jedno oko.“

Cijenjeni džemate! Možemo s lahkoćom ustanoviti da je osnovni uzročnik za­visti neznanje o sebi i o drugima. Što se tiče onih stvari zbog kojih smo zavidni, sve su to stvari koje mi možemo po­stići. Allah dž.š. kaže: “I daje vam od svega što tražite od Nje­ga.”

Svakako, daje ukoliko se pripremimo i zatražimo to od Njega. Kak­vu nam to poruku Gospodar šalje? Zar nam On ne kaže: O ti koji zavidiš, ako sam Ja dao tom čovjeku koji je bio spreman za traženo, pa budi i ti spreman.

Naprimjer, za­vi­diš mu jer je pametan, jer ima znanje; možeš ga i ti imati, ali to ne dolazi samo od sebe, treba se pripremiti, treba se u mladosti odricati mnogih užitaka i naporno raditi kako bi se imalo znanje koje će nam biti od koristi. Zavidiš mu jer ima velike nov­ce; možeš ih i ti imati, ali ne možeš ih imati u kladionici, niti u kamati niti u haram stvarima i pretjeranom luksuzu.

Zavidiš nekome jer je taj neko fizički lijep, ali ljepota nije samo u lje­poti lica i tijela, zato ti možeš biti uljudan, ljudima ugodan, tako da svojim lijepim ponašanjem postigneš više naklonosti ne­go­li neko svojom fizičkom ljepotom.

Draga braćo! Vidjeli smo u prethodnom ajetu da je zavidnost šejtanska bolest, nešto sa čime se izražava nezadovoljstvo prema Allahovoj volji i odredbi i nešto što vrlo brzo kvari međuljudske odnose i što je još opasnije ne potpada niti može potpadati pod bilo kakve ovodunjalučke sankcije kao što potpadaju, recimo, kleveta i uvrede.

Stoga na nama je da se čuvamo ove opake bolesti, a to jedino možemo ako budemo zadovoljni sa onime čime nas je Allah dž.š. opskrbio i ako budemo voljeli našem bratu muslimanu ono što i sami sebi želimo. Naravno, nekada se pojave nesporazumi i svađe, a ne mora značiti da je uzrok tome zavidnost, jer pravi musliman ne smije imati ovu bolest. Pravi musliman uvijek nastoji popraviti stanje rukovodeći se hadisom Resulullaha s.a.v.s. koji prenosi Enes ibn Malik, a u kome se kaže: Nemojte se međusobno mrziti, zavidjeti jedni drugima, biti u neprijateljstvu niti prekidati međusobne odnose, budite, o Allahovi robovi, braća. Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava svoga brata muslimana (tj. da bude u svađi sa njim) više od tri dana.

Pridržavati se ovog hadisa je najbolji lijek za bolest koju zovemo zavidnost. Na kraju ove hutbe spomenuti ću još jedan lijek i još jedan praktičan primjer kako da se čuvamo bolesti zvane zavidnost.

Poslanik a.s. nas upozorava sljedećim riječima u hadisu kojeg bilježi imam Tirmizi: «Bolesti naroda koje su bile prije vas će se uvući i među vaše redove: zavist i mržnja, a ona je ona koja brije, ne kažem da brije kosu, nego ona brije vjeru. Tako mi Onog u čijoj ruci je Muhammedova duša, nećete vjerovati dok ne budete voljeli jedni druge. Hoćete li da vam kažem nešto što će povećati ljubav među vama? Širite pozdrav mira (selam) među vama.» U ovom hadisu nalazimo još jedan lijek protiv zavisti; a to su mir i ljubav.

Poštovana braćo, zamolimo Uzvišenog Allaha da nas sačuva od toga da u našim srcima bude i trunka zavidnosti i mržnje, zamolimo Ga da nas čuva od zla zavidnika kada zavist ne krije i zamolimo našeg Gospodara da budemo braća u ljubavi i pokornosti prema Njemu, a da u našim srcima vladaju mir i ljubav. AMIN

HAFIZ RUHID EF. NEZIR

GRADSKA DŽAMIJA U KONJICU, 11.03.2016.G.