Mon01172022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Hafiz Ruhid ef. Nezir Hutba: O DUGOVANJU

Hutba: O DUGOVANJU

Svaka hvala i zahvala pripadaju Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova, Milostivom i Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana, do kojeg pogledi ne dopiru, a koji do pogleda dopire i koji sve Svojom milošću obuhvaća.

Neka je najiskreniji salavat i selam na posljednjeg poslanika Muhammeda s.a.v.s., poslanika najljepše naravi i ćudi, poslanika svim svjetovima i poslanika čiji uzor ne blijedi do Sudnjeg dana. Salavat i selam na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, neka je selam na bosanske šehide i šehide Ummeta, kao i na sve vjernike i vjernice do Kijametskog dana.

Cijenjeni vjernici i braćo, danas živimo u vremenu brzih promjena, lahko dostupnih informacija, brzog razvoja životnog standarda, kao i vremenu koje u sebi nosi velik stepen nesigurnosti i rizika u životima ljudi. Jedan od vidova nesigurnosti koje u sebi savremeno doba nosi jeste sve češće zaduživanje i pozajmljivanje novca i stvari od ljudi ili od institucija da bi se na neki način odgovorilo zahtjevima savremenog života i da bi bili u nekom savremenom trendu življenja i djelovanja.

Zna se desiti da u tome pretjeramo, pa da uzmemo ili posudimo više nego što nam treba i što sa dosta teškoće možemo da vratimo i time opterećavamo svoj život i život svoje porodice. Činjenica je da sve što se više standard povećava lakše je i pare potrošiti, a posebno danas gdje su u ponudi i stvari koje se kupuju u najrazvijenijim zemljama, gdje su primanja puno veća a posao sigurniji. A čovjek ko čovjek, da mu je da to sve nekako kupi, skupi i sabere, zaboravljajući na jednu istinu koju svi znamo ali je često nismo svjesni, a to je da je sve prolazno i da nećemo ništa sa sobom u mezar ponijeti osim djela, pa bila ona dobra ili loša. O tome nas obavještava Uzvišeni Allah u suri koju većina znamo napamet:

“Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete; sve dok grobove ne naselite. A ne valja tako, saznaćete svakako!  i još jednom, ne valja tako! Saznaćete sigurno!”[1]

Ova želja i zaokupljanje imetkom djeluje parazitno na čovjeka osim ako se mnogo sjeća smrti, a uz želju za imetkom ima i želju da udjeljuje u prvom redu zekat, pa onda ostala dobrovoljna davanja. Ovo dvoje čini čovjeka sretnim sa imetkom, a imetku daje bereket i sigurnost. Sljedeća mudrost koju trebamo primjenjivati u životu jeste da trošimo samo onoliko koliko možemo zaraditi. Nemojmo praviti sebi iluzije time da ako posudimo i zadužimo se imetak će nam brže rasti, riješiti ćemo sva ili veći dio ekonomskih pitanja, bit će nam lakše. Pogotovo danas kada skoro svako dugovanje i posuđivanje moramo vraćati uz kamate, kada postanemo svezani dugom, kada tu stvar koju smo kupili uz posuđivanje ne možemo lahko prodati da bi otplatili taj dug u slučaju nepredviđenih okolnosti itd.

Draga braćo, nastojmo da kupujemo sa onim što smo zaradili, a ne sa onim što ćemo zaraditi osim u slučajevima prijeke nužde i potrebe. Aiša r.a., majka pravovjernih prenosi: Allahov Poslanik s.a.v.s. je običavao učiti na namazu sljedeće: "O Allahu, utičem ti se od kaburske patnje, utičem ti se od iskušenja Mesiha Dedžala, utičem ti se od iskušenja života i smrti. O Allahu, utičem ti se od grijeha i dugovanja". Aiša r.a. dalje nastavlja pa kaže: Neko je zatim upitao Poslanika s.a.v.s.: O Allahov Poslaniče, zašto tako često tražiš zaštitu od duga? Odgovori mu: Zaista, čovjek kada se zaduži (ubrzo počinje da) laže i krši obećanja. [2]

Ovo je pravi opis kako dug može svezati čovjeka pa mu ne dati ni tamo ni amo i prisiliti čovjeka da počne neistinu govoriti i biti nepovjerljiv.

Naravno, život je pun iskušenja i pun prilika da se zaradi dobro djelo, da se učini hajr, da se pomogne i da se stekne Allahovo zadovoljstvo. Mi ne znamo koje nas dobro djelo može uvesti u džennet, je li to djelo malo ili veliko, možda je u našim očima malo a na Sudnjem danu bit će veliko i na vagi dobrih djela teško.

Stoga nas Uzvišeni Allah podstiče na činjenje dobra riječima: “A da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere učinio, ali, On hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje, zato se natječite ko će više dobra učiniti.”[3]

Ovdje nije precizirano koliko treba dobra učiniti niti je u Islamu određena količina dobrih djela da bi se steklo Allahovo zadovoljstvo, ali nas Uzvišeni Gospodar podstiče da učinimo što više raznovrsnih dobrih djela i da se u tome natječemo, a ne da se natječemo ko će više imati na bankovnom računu novca ili ko će vozati skuplje auto. Jedno dobro djelo kojeg puno puta zaboravimo i stavimo po strani jeste da pomažemo jedni drugima i u ostvarenju materijalnih ciljeva i sredstava. Kao što navedoh, natječimo se u činjenju dobra jer ovaj svijet je prilika da zasadimo sjeme dobrih djela koje ćemo požnjeti na onom svijetu, a najljepše je kad imamo različitih sjemenki i kada tražimo pogodno tlo za njihovo sazrijevanje.

Pogodno tlo za dobra djela je i davanje u zajam i po mogućnosti odgađanje roka vraćanja duga i na kraju po mogućnosti i otpis i praštanje istog. Prenosi se da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Bijaše jedan čovjek koji je ljudima zajmove davao pa bi svome momku govorio: "Kada dođeš do nekoga ko je u teškoj situaciji, pređi preko njega (ne traži mu duga, olakšaj i oprosti mu), možda će Allah (nadamo se) nama oprostiti (grijehe) i preko ružnih naših postupaka preći."

I, zaista, susreo se sa Allahom, i On mu je oprostio i preko ružnih postupaka njegovih prešao.[4]

Draga braćo, izbjegavajmo prekomjerna i nepotrebna zaduživanja, živimo u skladu sa vlastitim mogućnostima, sjećajmo se smrti i polaganja računa. Ako smo u mogućnosti da dajemo u zajam iskoristimo i tu mogućnost, neka nam dobra djela budu raznovrsna i različita jer mi ne znamo koja dobra djela će Uzvišeni Allah ukabuliti, možda će nas upravo davanje u zajam spasiti od vatre, a premda smo, recimo, hadž obavili. Mi to ne znamo, ali to zna Onaj koji do pogleda dopire i koji zna sve što krijemo i što na javu iznosimo.

Molim Uzvišenog Allaha da budemo od onih koji se natječu u dobru, molim Ga da nas učini od onih koji se pomažu međusobno i surađuju u dobročinstvu i bogobojaznosti, da nam oprosti grijehe, ukabuli naša dobra djela i milošću svojom uvede u džennet. AMIN


[1] At-Takatur 1-4

[2] Hadis bilježi Muslim

[3] Al-Ma`ide 48

[4] Hadis bilježe: Ahmed, Buharija i Muslim