Mon01172022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Hafiz Ruhid ef. Nezir Ibrahim, a.s.,

Ibrahim, a.s.,

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, kome niko nije ravan, i koji je utočište svakom. Salavat i selam neka su na Njegovog miljenika i poslanika Muhammeda s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu i ashabe, i na sve one koji ga slijede uzimajući ga kao uzor do Sudnjega dana.


Cijenjeni džemate, ako Bog da, u nekoliko narednih hutbi govoriti ću o poslaniku koji je spomenut u Kur`anu 69 puta, po čijem imenu je nazvana 14. sura u Kur`anu, i koji je nazvan u Kur`anu “Allahov prijatelj”. Riječ je o Ibrahimu a.s.
Ibrahim, a.s., je poslanik koji kada je prihvatio svim srcem povjereni emanet poslanstva počeo je vrlo brzo dolaziti u oštre sukobe i sa svojim ocem i sa svojim narodom. Mnogi ajeti Kur'ana govore nam o tome kako je on imao burne rasprave sa svojim ocem i pripadnicima svoga naroda. Pitao je kako mogu obožavati one koji ih ne mogu nikakvom hranom nahraniti a ostavljati Allaha, jedinog Hranitelja; kako mogu obožavati one koji niti čuju, niti vide, niti ikome mogu ikoliko pomoći a ostavljaju Živoga i Svemogućega; kako mogu obožavati ono što rukama svojim prave a ostavljaju Allaha, Stvoritelja koji stvara i njih i ono što oni naprave. Njegova britka i jasna riječ istine svijetlila je u općoj tami koja je tada vladala i ona, jasno, nije mogla ostaviti mirnima šejtana i njegove sljedbenike. Zbog toga su uši njihove odbijale da čuju, oči odbijale da vide i razum odbijao da spozna. Što ih je on više pozivao da se približe Allahu njihova srca su se oholo sve više udaljavala, a mržnja njihova prema njemu rasla.


Osim idolatrije, mnogoboštvo je u ta drevna vremena bilo izraženo i u formi obožavanja vladara. Mnogi oholi tirani su sami sebe nazivali bogovima i pod prijetnjom smrti i svirepog mučenja zahtijevali od naroda da ih takvim smatra. Riječ upozorenja izrečena mubarek jezikom Allahovog prijatelja i poslanika nije, naravno, ni takve izuzimala:
''Zar nisi čuo za onoga koji se s Ibrahimom o njegovu Gospodaru prepirao, zato što mu je Allah dao vlast? Kad Ibrahim reče: Moj Gospodar je Onaj koji daje život i smrt; on odgovori: Ja dajem život i smrt. Allah daje da Sunce izlazi sa istoka, reče Ibrahim, pa učini ti da izađe sa zapada. I nevjernik se zbuni. A Allah neće uputiti silnike na pravi put.'' (2:258)


Ovaj plemeniti ajet se odnosi na raspravu Ibrahima, alejhisselam, sa jednim od takvih oholih tirana. Najvjerovatnije je, kako mnogi mufessiri i istraživači Kur`ana smatraju, riječ o Nemrudu, oholom kralju Babilona. Jednom prilikom pred njega je doveden Ibrahim, alejhisselam, i među njima je započela rasprava oko kraljevog ''božanskog statusa''. Silnik je uporno branio tezu da je on neuzubillah Bog a Ibrahim, alejhisselam, je govorio istinu o tom oholom i silničkom kralju. Kada je Ibrahim, alejhisselam, naveo primjer Allahovog davanja života i smrti, Nemrud je rekao da on daje život i smrt pa je doveo dvojicu ljudi, jednome je poštedio život, a za drugoga je naredio da ga ubiju, time želeći dati jedan naopak dokaz da on može pustiti nekoga da živi a drugoga ubiti.


Ibrahim a.s. mu pruži drugi dokaz oko kojeg nema rasprave niti nekog dvosmislenog odgovora da se ne bi zbunili oni koji slušaju i prate dati dijalog pa mu reče Ibrahim, a.s.,: Allah čini da Sunce izlazi sa istoka pa ti učini da izađe sa zapada makar jedanput. Tu ovaj oholi neznalica i silnik nije mogao naći odgovora i ostao je zbunjen i posramljen. Međutim njegovo oholo i svirepo srce odbilo je i tada da prihvati istinu i on je ostao uporan u nijekanju svoga Gospodara i smatranju sebe ravnim Njemu. Umjesto da taj silnik bude zahvalan Allahu što mu je darovao vlast, on sebi umišlja božanske karakteristike i naređuje narodu da njega smatraju neuzubillah Bogu ravnim.

Karakteristika ovakvih silnika i oholih ljudi jeste kada im se pruži dokaz koji negira njihovu oholost i umišljenost, tada oni pribjegavaju sili i teroru da bi se zadržali na datoj poziciji. Dva su primjera u Kur`anu vezana za ovu pojavu. Prvi primjer je upravo ovaj koga smo naveli. Naime, nakon ovog dijaloga i nakon što je Ibrahim alejhisselam porazbijao kipove koje je njegov narod obožavao, Nemrud je ubrzo naredio da se pripremi lomača za Ibrahima alejhisselam na kojoj bi bio živ spaljen.


Drugi primjer oholog tiranina i vladara je primjer faraona koji je nakon što mu je Musa, alejhisselam, jasne dokaze donio rekao: “Ako budeš kao boga nekoga drugoga osim mene priznavao, sigurno ću te u tamnicu baciti.” (26:29)
Primjeri ove dvojice silnih vladara trebaju nam biti pouka. Nakon što su im donešeni jasni i razumni dokazi i nakon što su ostali bez ijednog dokaza kojim bi mogli opovrgnuti i oboriti dokaze Ibrahima alejhisselam i Musa`a alejhisselam, oni pribjegavaju moći i vlasti pa jedan naređuje lomaču, a drugi zatvor.


Cijenjeni džemate, Allah je taj koji daje život i smrt, sjetimo se da prije nekog vremena smo bili niko i ništa, nismo bili spomena vrijedni, a evo danas smo ovdje u džamiji i činimo ibadet Uzvišenom Allahu. Također Allah je taj koji čini da Sunce izlazi sa istoka, i svako jutro vidimo kako ono izlazi i daje energiju živim bićima na Zemlji i On je jedini kadar da promijeni taj odnos i to pravilo i da jednog dana Sunce izađe sa zapada. Vidite, upravo to pravilo kad se promjeni bit će jedan od velikih preznaka i jasan dokaz skorog nastupanja Sudnjeg Dana.
O promjenama pred Sudnji Dan govori se na mnogo mjesta u Kur`anu, a početak tih promjena kako se navodi u mnogim hadisima bit će upravo izlazak Sunca sa zapada.


Abdullah bin Amr bin As, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: Prvi predznak koji će se pojaviti je izlazak Sunca sa zapada i izlazak životinje iz zemlje ujutro, istoga dana; bilo koji od njih da se prvi pojavi drugi je odmah iza njega. (Prenosi ga Muslim i Ebu-Davud)


Prema hadisima se navodi da će svi ljudi poslije toga povjerovati i postati vjernici, ali to im neće biti ni od kakve koristi kako se kaže u Kur`anu: “Onoga dana, kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, ni jednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao, ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio.” (6:158)
Dragi džemate, mi smo svakog trenutka okruženi ajetima i dokazima Božije jednoće i svemoći. Npr. vi svaki dan susrećete se sa fenomenom rađanja i umiranja, pa na primjer kad uzmete kokošije jaje trebate da se zapitate kako je moguće da na tako malom prostoru bez ičije pomoći osim Allahove uz odgovarajuću temperaturu izađe nakon nekog vremena živo biće koje hoda i traži sebi nafaku. Ili, kako je moguće da Sunce svaki dan izađe bez imalo kašnjenja ili povećanja i smanjenja toplote i svjetlosti, pa između ostalog na osnovu Sunca većina ljudi danas računa kalendar i vrijeme. To samo može dati samo Onaj u koga je sva vlast, koji je mudar, i koji je milostiv prema svim stvorenjima, a to je Allah, dž.š..


Zamolimo Allaha, džellešanuhu, da budemo od onih koji Ga se boje i razmišljaju o Njegovim dokazima kao što je radio Ibrahim, a.s., zamolimo Ga da umremo kao vjernici i da budemo proživljeni a da je Allah sa nama zadovoljan. AMIN!

Hafiz Ruhid ef. Nezir