Budi musliman u svojoj porodici, jačat ćeš i zajednicu’

Zahvala pripada Allahu dž.š. I neka je salavat I selam na Poslanika Muhameda s.a.v.s.

-Draga braćo u islamu i imanu, jedna od veoma bitnih odlika iskrenog muslimana koji je shvatio svoju vjeru jeste da bude musliman u svojoj kući i svojoj porodici. Šta ovo znači? Znači da u islamu nema niti može čovjek da ima dva lica, da jedno lice pokazuje u javnosti, a drugo kada je kod kuće. Ni za koga od nas nije dovoljno da budemo samo mi muslimani ne obazirući se na ono što je oko nas, jer pripadnost islamu nas obavezuje da i porodica, rodbina i zajednica u kojoj živimo imaju koristi od nas a ne štetu. Vidjet ćemo ljude, koji su glava porodice kako živi islamskim načinom života, prakticira namaz, posti itd., ali je njegova porodica nažalost daleko od islama. Vidjet ćemo kako žena ustaje na sabah, ali ne budi svog muža niti svoju djecu ili obratno. Vidjet ćemo sina, koji je skoro počeo klanjati i prakticirati vjeru, nije ništa posebno o Islamu pročitao, možda nije ni Ilmihala, i u suštini malo toga zna za sebe o Islamu, međutim, umislio je sebi da je ulema, drugima vazi te ih „navodno“ upućuje na dobro, a zaboravlja sebe pa i svoju porodicu. Ima i takvih koji se trude da drugi imaju koristi od njega, ali njegovi roditelji i porodica najmanje. Pa se onda čudimo zašto nam stvari ne idu u najboljem redu?

Ako malo razmislimo o razlozima svega toga, onda jednostavno shvatimo da ne radimo po onome što nas vjera Islam uči, Kur'an i Hadis. Zašto to kažem? Kažem iz nekoliko razloga. Prvenstveno, poznata je činjenica da je Allah, dž.š., naredio Muhammedu, s.a.v.s., da prije svega radi sa porodicom, pa onda sa ostalima. Allah, dž.ž., obraćajući se Muhammedu, s.a.v.s., daje mu do znanja da on počne sa podučavanjem o Islamu, namazu počevši od svoje porodice, rekavši mu: "I traži od svoje čeljadi da namaz obavljaju i budi ustrajan u tome!" (Ta-ha, 132), Te mu daje do znanja da se brine o sebi i svojoj porodici prije svega kako bi bili spašeni od Džehennemske vatre, obračajući mu se riječima, a što svakako važi za sve nas: ”O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti.” Et-Tahrim,6.

Nakon što je Poslanik, s.a.v.s., poradio prvo sa svojom porodicom, nakon izvjesnog vremena je sakupio i dalju rodbinu obraćajajući im se riječima: "O sinovi Abdul-Muttaliba, spasite svoje duše od vatre, jer vam ja kod Allaha ne mogu ništa pomoći..“ Draga braćo , odgojimo sebe i podučimo se islamskom znanju i islamskim bontonom, pa tek onda nastavimo raditi sa porodicom i svojim bližnjima, pa nakon toga sa ostalim ljudima. Jer, džabe nam je da drugome govorimo o nečemu a dok sami to ne primjenjujemo u djelu, ili pak, džabe nam je da drugome ukazujemo na neki odstupak ili hrđavo djelo, a mi isto to radimo. Allah, dž.š., nam se u Kur'anu obraća riječima: "Zašto o nečemu govorite a sami to ne radite...“ Poslanik, s.a.v.s.: “Svi ste vi pastiri, i svi ćete biti pitani za svoja stada; imam/vođa, je pastir i biće pitan za svoje stado; čovjek je pastir svoje porodice i biće pitan za svoje stado; žena je pastir kuće svoga muža i biće pitana za svoje stado; sluga je pastir kuće svoga gazde i biće pitan za svoje stado; svi ste vi pastiri, i svi ćete biti pitani za svoje stado!” (Muttefekun alejhi) -Da bi islam zaživio u našem javnom životu, on prvo mora da zaživi u našim porodicama, jer je porodica najmanji vid zajednice do koje moramo dostaviti poruku islama. A kada bi svak samo svoju porodicu odgojio i uredio ,imali bi zdravu harmoniju u društvu.

Kaže Allah dž.š.,: “Zato se mimo Allaha, ne moli drugom bogu-da ne bi bio jedan od onih koji će biti mučeni! I opominji rodbinu svoju najbližu i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede!” (Es-Šu’ra, 213-215) Zato je prva obaveza koja se nameće muslimanu nakon obaveze prema samom sebi, njegova briga i odgovornost prema svojoj porodici . A toliko svak ima raditi na sebi I svojoj porodici da nema kad gledati I zavirivati u tuđe živote .

Od Ebu Hurejre r.a., se bilježi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Neko od vas će tražiti trn u oku svoga brata, dok neće primjećivati stablo u oku svome.” Da bi uspostavili zdravu porodicu moramo se za to pripremiti, a brak je najveća odgovornost po tom pitanju. Stupanje u brak mora biti isključivo u ime Allaha dž.š., kako bi imali zdrav i čestit porod. A naš Resul nam poručuje: “Ko oženi ženu radi njenog položaja, Allah mu neće povećati ništa osim poniženja. Ko se oženi radi imetka žene, Allah mu neće povećati ništa drugo osim siromaštvo. Ko se oženi radi ugleda i imena žene, Allah mu neće povećati ništa osim bijede. A ko se oženi da sačuva svoju vjeru-svoj pogled , i uspostavi srodstvo i sačuva rodbinske veze, Allah će njega i nju blagosloviti. (Taberani)

Razmislimo samo nakratko o ovim riječima Allahova Poslanika, s.a.v.s. Koliko li ima mladića I djevojaka koji trče jedni za drugima isključivo radi dunjaluka (vize itd.), pa za kratko vrijeme dolazi I do razvoda, a zaboravljaju da je nafaka svakome zagarantovana. Veoma je bitno da odnosi unutar braka budu zasnovani na temeljima vjerskih propisa i da islam sa svojim propisima bude sudija u međusobnim sporovima, a ne batine, ili dužina jezika. Zdrav brak može pružiti zdrav odgoj djeci.A koliko je bitan zdrav i lijep odgoj unutar porodice govori nam nas Poslanik, s.a.v.s.: “Roditelj ne može ostaviti ništa ljepše svom djetetu, od lijepa odgoja.” (Tirmizi)

“Kada čovjek umre, prestane svako njegovo djelo osim u tri slučaja: trajna sadaka, korisna nauka, i čestito i dobro odgojeno dijete koje traži oprosta I upućuje dove za svoje roditelje.”(Muslim,Ebu Davud, )

-Ako svak samo svoju porodicu uredi na temeljima islama, da dolazi u džamiju da klanja ,posti, da poštuje starije,uvažava autoritete ,čuva okolinu , da se čuva harama ,da ne krade, ne laže,itd., ako svak samo svoju pordicu ovako zdravo uredi, imali bi jake džemate i zdaravu zajednicu. -Molim Allaha dž.š. da nas uputi na pravi put i da nam podari čestit porod od kojeg ćemo imati hajra i mi i zajednica,Amin.

-Repovačka džamija u Konjicu -Imam,hatib,muallim: Enes ef. Alić

18.01.2019.-12.džumadel ula 1440.

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн