Mon01172022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Enes ef. Alić Hutba:Nevjerovanje – put do kazne

Hutba:Nevjerovanje – put do kazne


Nevjerovanje –put do kazne, kroz Kur'ansko kazivanje o prijašnjim narodima

 

15.11.2013. – 12. Muharem 1435.h.g. 


Prošle sedmice smo čuli za tajfun koji je pogodio Filipine,i tako nanijeo veliku materijalnu štetu i brojne žrtve. Vjernik kada posmatra stvari koje se dešavaju, pa i na ovaj što ljudi kažu halamet,ne može a da ne nađe odgovore u Kur’anu koji bar približno upućuju na to. Odlučio sam govoriti o Hudu a.s. Božijem poslaniku koji je pozivao svoj narod ka robovanju u Allaha dž.š. , i napuštanju vjere u kipove, jer je to put ka spasu i na ovom i na onom savijetu. 
Ad ime naroda Hudovog , je obožavao kipove i smatrao ih Allahovim drugovima koji će se za njih zauzeti. Hud im je govorio da je laž ono što oni tvrde i da jedino Allah, dželle šanuhu, zaslužuje da se Njemu robuje.

“I Adu - brata njihova Huda. “O narode moj“, -govorio je on -“Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, vi samo neistine iznosite.“ (Hud:50)

To nije djelovalo na njih i ponižavali su Huda smatrajući ga ludim i lažovom. Hud je to zanijekao i govorio im da je on poslanik od Allaha, dželle šanuhu, i da ih želi posavjetovati.

“Glavešine naroda njegova, koje nisu vjerovale, odgovarale su: “Mi smatramo da si ti doista neznalica i mi mislimo da si ti zaista lažac.“ 
“O narode moj“, - govorio je on - “nisam ja neznalica, nego sam Gospodara svjetova poslanik.“ (El-E’raf:66-67)

Nakon toga Hud se obraća svome narodu ukazujući im na Allahove blagodati kako bi ih vratio na pravi put. 
“Zar vam je čudno što vam pouka od Gospodara vašeg dolazi po čovjeku, jednom od vas, da vas opominje? Sjetite se da vas je On nasljednicima Nuhova naroda učinio; to što ste krupna rasta - Njegovo je djelo. I nek su vam zato uvijek na umu Allahove blagodati, da bi ste postigli ono što budete željeli.“ (El-E’raf:69)

Ad se nije zahvaljivao Allahu na blagodatima, već su u svojim strastima uživali oholeći se na Zemlji, pa je Hud pitao zašto oni grade visoke građevine sa kojima se ponose i uzdižu, zar to nije djelo onih koji misle da će vječno živjeti na Zemlji. Oni su bili silnici koji nisu znali za milost. Oholili su se, a Hud ih je opominjao. 
“Zašto na svakoj uzvišici palate zidate, druge ismijavajući, i podižete utvrde kao da ćete vječno živjeti, a kad kažnjavate, kažnjavate kao silnici? Bojte se Allaha i meni budite poslušni! Bojte se onoga koji vam daruje ono što znate: daruje vam stoku i sinove, 
i bašče i izvore. Ja se, doista, za vas bojim na Velikom danu patnje.“ (Eš-Šu’ara’:128-135)

Narod Ada odbija da prihvati Hudovo pozivanje, a njihove glavešine su bile uporne u vjerovanju u kipove i govorili su Hudu da on nema dokaza za ono čemu ih poziva 

“O Hude“, - govorili su oni - “nisi nam nikakav dokaz donio, i mi na samu tvoju riječ nećemo napustiti božanstva naša, mi tebi ne vjerujemo. 
Mi kažemo samo to da te je neko božanstvo naše zlim pogodilo.“ “Ja pozivam Allaha za svjedoka“ - reče on -, “a vi posvjedočite da ja nemam ništa s tim što vi druge Njemu ravnim smatrate, 
pored Njega; i zato svi zajedno protiv mene lukavstvo smislite i nimalo mi vremena ne dajte, 
ja se uzdam u Allaha, u moga i vašega Gospodara! Nema ni jednog živog bića koje nije u vlasti Njegovoj; Gospodar moj zaista postupa pravedno. 
Pa ako okrenete leđa, - a ja sam vam saopćio ono što vam je po meni poslano -, Gospodar moj će umjesto vas narod drugi dovesti, i vi Mu nećete ničim nauditi; Gospodar moj zaista bdi nad svim.“ (Hud:53-57)

Svi Hudovi savjeti im nisu bili dovoljni i dalje ostaju u svom nevjerstvu, te traže od Huda ono sa čim im prijeti. Njegov odgovor je bio da će se nad njima izliti Allahov gnjev i neka to sačekaju.

“Zar si nam došao zato da se jedino Allahu klanjamo, a da one kojima su se klanjali preci naši napustimo?“ - govorili su oni. “Učini da nas snađe to čime nam prijetiš, ako je istina to što nam govoriš!“ 
“Već će vas snaći kazna i gnjev Gospodara vašeg!“ - govorio je on. “Zar sa mnom da se prepirete o imenima nekakvim kojima ste ih vi i vaši preci nazvali, a o kojima Allah nikakav dokaz nije objavio? Zato čekajte, i ja ću s vama čekati!“ (El-E’raf:70-71)

I u ovom tekstu vidimo duhovnu odsutnost Hudova naroda. Oni su slijepo slijedili svoje pretke i nisu razmišljali, 

Nakon što je Hudov narod pozvan na pravi put i njihova odbijanja istine, tri godine im nije pala kiša. To je bila opomena njima pred nastupajuću kaznu. I u tom periodu Hud nije prestajao da ih opominje i govorio im je da traže oprosta od Allaha. 
“O narode moj, molite Gospodara svoga da vam oprosti, i pokajte Mu se, a On će vam slati kišu obilnu i daće vam veću snagu, uz onu koju imate, i ne odlazite kao mnogobošci!“ (Hud:52) 
Nakon tri godine suše dolazi Allahova naredba o spuštanju kazne na Hudov narod koji je nijekao svog poslanika i bio uporan u svom nevjerovanju. 
“I kad je došla kazna Naša, mi smo, milošću Našom, Huda i vjernike s njim spasili i patnje surove ih poštedjeli.“ (Hud:58)

Kur’an nam ne spominje način na koji je Hud spašen. Neki historičari smatraju da je spas Huda bio njegovim odvajanjem iz njegova naroda. ,,Dalje Allah kaže:
“A Ad je uništen vjetrom ledenim, silovitim, 
kome je On vlast nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio, 
i vidiš li da je iko od njih ostao?“ (El-Haqqa:6-8)

Hudov narod je uništen silovitim vjetrom.
Kaže Allah dž.š.:''I Mi poslasmo protiv njih u danima nesretnim vjetar leden da bismo im još na ovom svijetu dali da osjete sramnu patnju''.
Tragove od drugih naroda i njihovih gradova uništenih arheolozi pronalaze , i to se može pogledati na dokumentarnim programima, ali ni traga nema od grada u kojem je Hudov narod živio, pretvoren je u pustinju. Uzvišeni Allah šalje opomene i u ovom vremenu, kada se čovjek osili i misli da mu niko nije ravan ,Allah šalje opomenu ne bi li ljudi shvatili da je Allahova moć iznad svega, to ste mogli vidjeti u vjestima u Filipinima prošle sedmice, ali opet ljudi ne vjeruju u božiju moć, nego kažu vremenska nepogoda, subhanallah.
Molim Allaha da nas uputi na pravi put, amin. 


Imam : Enes ef. Alić Džamija : Podorašac

 

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner