Mon01172022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Adis ef. Hebibović ZASIJ SJEME VJERE – ZA DŽENNET NEMAJ BARIJERE

ZASIJ SJEME VJERE – ZA DŽENNET NEMAJ BARIJERE

El-hamdu lillahi Rabbil-’alemin. Ves-salatu ves-selamu ‘ala resulina Muhammed ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in. Hvala Allahu Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, čestite ashabe i sve istinske sljedbenike njegovog sunneta do Sudnjeg dana!

Svjedočim da je samo Allah Bog, Jedan Jedini i da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov poslanik i molim Dragog Boga da preselimo na onaj svijet, na ahiret, noseći šehadet u svojim srcima i potvrđujući ga djelima, amin ja Rabbe-l-‘alemin!

Poznata narodna izreka veli: “Kako posiješ tako ćeš i požnjeti.” Vrijeme proljeća se približilo. Sa proljećem počinjemo i naše bašče zasađivati. Znamo da nije dovoljno samo nešto posaditi/posijati. Mi se o tome što smo posadili/posijali moramo brinuti. Moramo o našim zasadim voditi računa. O našim baščama se brinemo na način da ih prije svega oremo, frezamo, nagnojimo ih. Poslije okopavamo ono što smo zasadili. Također, naše zasade redovno plijevimo i navodnjavamo. To sve radimo jer se brinemo za njih i jer želimo što kvalitetnije plodove na jesen ubirati. I dunjaluk je bašča. Ovdje, na ovom sijetu sijemo/sadimo, a na ahiretu ćemo ubirati naše plodove. Kao što se brinemo o našim baščama, tako se isto trebamo brinuti i o dunjalučkoj bašči kako bi što bolje plodove na ahiretu imali. A kako da se brinemo? Na dunjaluku moramo sjeme vjere posijati. To sjeme ćemo održavati na najbolji način tako što ćemo namaz redovno obavljati, postiti mjesec Ramazan, davati zekat, obaviti Hadždž, klati kurban. Sjeme vjere koje posijemo na dunjaluku do ukusnih plodova ahiretskih vodimo lijepim ponašanjem, obilaskom rodbine i komšija, dobrim međuljudskim odnosima...

Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Pokazan mi je Sudnji dan. Vidio sam kako stojim i pokazani su mi ljudi, na sebi su imali košulje. Nekima su te košulje dosezale samo do grudi, nekima do bedrene kosti. Vidio sam Omera ibn Hattaba kako ide i košulja mu se vuče po zemlji. A znate li šta je ta košulja“?, upitao je Poslanik. „Šta Allahov Poslaniče“?, upitali su. „Vjera“, rekao je. Ova košulja je vjera i svako će biti odjeven shodno veličini svoje vjere na Dunjaluku. Zatim ću stati s desne strane Milostivog. To je mjesto na kojem će mi pozavidjeti i prvi i potonji, govorit će: „Blago tebi Poslaniče zbog mjesta na kojem se nalaziš“./Muslim/. Kada je Ibrahim a.s., sa suprugom Sarom stigao u Egipat rekao joj je: „Tako mi Allaha, osim mene i tebe na Zemlji više nema niti jednog vjernika“./Buharija/. Ibrahim a.s., je prolazio kroz teška iskušenja. Bio je bačen u vatru, ostavio sina i ženu Hadžeru u pustinji, dobio naredbu da žrtvuje sina. Gradio je Kabu usred pustinje, zapovijeđeno mu da pozove ljude na hadždž, više puta hidžru činio, otac ga zlostavljao a narod ga njegov pritiscima izlagao, ali on bijaše ustrajan na putu Božijem pa je tom ustrajnošću zaslužio da on sam bude nazvan ummetom i da ga Allah dž.š., sebi za prijatelja uzme. Ne iznenađuje onda što Poslanik kaže: „Prvo stvorenje koje će na Sudnjem danu biti obučeno je Ibrahim a.s.“. /Muslim/

Poslanik pojašnjava: „Uzvišeni Allah će reći: „O meleki, odjenite Moga prijatelja, odjenite Moga prijatelja“. Zatim će mu biti obučen džennetski ogrtač, a potom ću ja stati sa desne strane Arša i niko od stvorenja osim mene neće stati na to mjesto“./Tirmizi/. Nakon što Ibrahim a.s., bude odjeven i drugi ljudi će dobivati odjeću shodno djelima koja su činili. Bit će ljudi koji će kasno biti odjeveni, a bit će i onih koji će bez odjeće ostati. Cijenjeni brate, kad god odgodiš ili ne daj Bože propustiš namaz, ti odgađaš svoje odijevanje. Kad god se oglušiš o naredbu Božiju, kad god prekoračiš granicu i grijeh učiniš, ti odijevanje svoje odgađaš, a možda ga i potpuno nemogućim činiš. Allah dž.š., nam naređuje, da kao što težimo odjeći lijepoj koja će ukrasiti naš vanjski izgled, težimo i odjeći koja će nas oplemeniti. Ta odjeća se zove bogobojaznost, zove se vjera i njome oblačimo naše srce, dušu oblačimo, a onda ona pokazuje svoju ljepotu kroz naše djelo, kroz ponašanje naše. Cijenjeni brate, odjeću sebi ahiretsku šiješ kad ibadetiš, kad sadaku dijeliš, kad lijepu riječ uputiš, kad susretljivošću zračiš, kad u pomoć pritekneš, kad o zapovijedima Božijim brineš i na granicama koje je On Uzvišeni postavio, bdiješ. Uzvišeni Bože, pomozi nam da sjeme vjere na dunjaluku zasijemo, da to sjeme čuvamo i da u Džennetu, ako Bog da, ubiremo najukusnije plodove. Amin! 

Adis ef. Hebibović, džamija u Glavatičevu