Sat01292022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Adis ef. Hebibović HUTBA: Sabur pokaži-ispit polaži

HUTBA: Sabur pokaži-ispit polaži

El-hamdu lillahi Rabbil-’alemin. Ves-salatu ves-selamu ‘ala resulina Muhammed ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in. Hvala Allahu Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i čestite ashabe.

Svjedočim da je samo Allah Bog, Jedan Jedini i da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov poslanik i molim Dragog Boga da preselimo na onaj svijet noseći šehadet u svojim srcima i potvrđujući ga djelima, amin ja Rabbe-l-‘alemin!

Danas ćemo, ako Bog da, govoriti o temi koja je naša svakodnevnica, govoriti ćemo o iskušenju. Svako od nas je nebrojeno puta iskušan. Vjernik je osoba koja treba da stalno uči. Iskušenja koja ga zadese trebaju biti uzrokom njegovog popravljanja, da uvijek napreduje, da ide na bolje. Na koji način trebamo postupiti kada nas zadesi neko iskušenje, neka nedaća? Ovo je pitanje koje svi trebamo postaviti sebi. Kroz ovu hutbu ćemo pokušati doći do odgovora na njega, a to je: sabur pokaži – ispit polaži!

Kako svaki odgovor prvo tražimo u Kur’anu, tako ćemo i sada učiniti. Uzvišeni Allah u suri El-Ankebut u 2. ajetu kaže: “Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni?” Prvo trebamo da znamo da i vjernika iskušenje zadesi. Poslušajmo slijedeći ajet:

“Mi ćemo vas, uistinu, na kušnju stavljati sa malo straha i glađu i gubitkom u imecima, životima i ljetini." (El-Bekara, 155)

A na koji način to iskušenje treba vjernik da podnese Kur’an nam otkriva: Uzvišeni Allah u suri El-Bekare u 153. ajetu kaže: “O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih.” Evo recepta, budi strpljiv pa će Allah biti uz tebe.

Čovjek se u toku ovozemaljskog života suočava s brojnim problemima, tegobama i nedaćama, a ako nema dovoljno snage i volje da im se svojski odupre na koncu će morati prihvatiti poraz. Međutim, vjernici se u takvim situacijama oslanjaju na strpljenje, istrajnost, namaz i svoju stalnu vezu s Uzvišenim Bogom, a vjera u Boga u njih ulijeva snagu potrebnu da prebrode čak i najteže nedaće i riješe čak i najkompleksnije probleme.

Sabur predstavlja veliki dar koji nam pomaže da dunjalučke poslove i nedaće lakše prebrodimo, a da time zaslužimo i Allahovu, dž.š., nagradu. Ukoliko se strpimo u nedaći i belaju, zasigurno će nam Allah, dž.š., pomoći da to lakše prebrodimo. Ebu-Se'id el-Hudri, r.a., prenosi da je jedna grupa ensarija, tražila od Allahova Poslanika, s.a.v.s., razne stvari, pa im je on dao, zatim su ponovo tražili i on im je opet dao što su tražili, dok im nije sve podijelio što je imao, a zatim im rekao: - Sve što budem imao od dobra, ja ću vam podijeliti, i ništa od vas neću sakriti, ali ko traži i želi čednost, Allah će mu je podariti; a ko traži i želi neovisnost, Allah će ga učiniti neovisnim. Ko god se puno suzdržava i trpi, Allah će mu pomoći da bude strpljiv; nije nikome dat bolji i značajniji dar od sabura." (Muttefekun alejhi) 

Uzvišeni kaže: „Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima, koji su uvjereni da će pred Gospodara svoga stati i da će se Njemu vratiti." (El-Bekara, 45-46)

Mi se svi želimo ubrojati u vjernike, u poslušne. Kada nas zadesi neko iskušenje, neka nedaća, eto nam testa da vidimo jesmo li poslušni, jesmo li vjernici. To je test vjere naše. Vjernik mora iskušenje strpljivo podnijeti jer ga je Allah zadužio da se tako ponese. Svojim saburom vjernik je poslušan Allahu, dž.š., i On Uzvišeni mu obećava nagradu za njegov sabur pa kaže: “Zaista je Allah uz strpljive” (Al-Bekare, 153) i “Ta, zaista, s mukom je i last, zaista, s mukom je i last! A kad završiš, molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome obraćaj!” (Al-Inširah, 5-8)

Molim Dragog Allaha da nam podari sabura i istrajnosti na Njegovom putu i da bude na Sudnjem danu uz nas, amin! I na kraju upamti:

Allah će nas stalno kušat,

Znaj da treba Njega slušat!

Zato dragi brate shvati

Allah će ti ispit dati.

Na njem’ moraš strpljiv biti

Sabur mora da te kiti!

U saburu naš je spas

Pa će Allah bit uz nas!

HATIB: ADIS EF. HEBIBOVIĆ, DŽAMIJA U GLAVATIČEVU, 18.11.2016.G.