Obavljaj namaz kako bi ušao u Dežennet

El-hamdu lillahi Rabbil-’alemin. Ves-salatu ves-selamu ‘ala resulina Muhammed ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in. Hvala Allahu Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i čestite ashabe.

Svjedočim da je samo Allah Bog, Jedan Jedini i da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov poslanik i molim Dragog Boga da preselimo na onaj svijet sa šehadetom. Danas ćemo, ako Bog da, govoriti o stubu naše vjere, o namazu.
Svaki čovjek se nada Božijoj milosti i Njegovoj nagradi – Džennetu. Međutim, zapitamo li se ikada zaslužujemo li mi tu nagradu? Šta smo učinili da do nje stignemo? Đak u školi kada se nada nagradi – lijepoj ocjeni on prvo dobro nauči lekciju, uradi ono što je do njega pa se tek onda nada nagradi.

Tako i mi, želimo li nagradu moramo živjeti vjeru, moramo činiti ono što je naređeno, a kloniti se zabranjenog. Znamo da je prvi šart islamski šehadet. Sa šehadetom postajemo muslimani. Posmatramo li dalje islamske šarte vidimo da je slijedeći šart namaz. Prva obaveza nakon što čovjek izgovori šehadet jeste namaz. Pa dragi brate, želiš li nagradu, želiš li Džennet namaz ne preskači. Kuća se bez stuba ne može napraviti niti ona može biti čvrsta. Poslanik, s.a.v.s., je kazao da je namaz stub vjere. Pa dragi brate želiš li da tvoje vjerovanje ima čvrst oslonac, čvrst sub, klanjaj namaz i njime učvrsti svoju vjeru. Uzvišeni Allah u Kur’anu na 79 mjesta spominje riječ salat/namaz. Na jednom od tih mjesta Uzvišeni Gospodar kaže:

تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ
تَصْنَعُونَ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ مَا وَلَذِكْرُ اللَّـهِ أَكْبَرُ ۗ

“Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu, molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje molitve je najveća poslušnost! – A Allah zna šta radite.” (El-Ankebut, 45)

Vidimo da namaz odvraća od svega ružnog. Zato dragi brate namaz obavljaj i ustraj u njemu i zasigurno ćeš uspjeti.
Nije bez razloga posljednja stvar koju je oporučio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, na samrti, namaz, kao što je preneseno u hadisu:”Namaz, namaz, i (staranje) o onima koji su u vašem posjedu.“ (Ahmed)
Iz hadisa, Muhammeda, s.a.v.s., zabilježenog u Sahihu Muslimovom, saznajemo da je rob najbliži svome Gospodaru u namazu, kada je na sedždi.
Kolika je nagrada za namaz saznajemo iz prva dva izvora islama, iz Kur’ana i Sunneta.

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ”one koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali i stalno” (El-Mearidž, 23)

أُولَـٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ “Oni će u džennetskim baščama biti počašćeni.” (El-Mearidž, 35)

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je od Resulullaha, s.a.v.s., čuo ove riječi: “Šta mislite, kada bi pred vratima jednog od vas bila rijeka, u kojoj bi se on pet puta dnevno kupao, bi li imalo prljavštine na njemu ostalo?” “Ne bi”, odgovoriše prisutni, a Resulullah, s.a.v.s., dodade: “To je primjer pet dnevnih namaza, s kojima Allah briše počinjene grijehe.”
(Muttefekun alejhi) Svi mi želimo u Džennet ući i biti čisti od grijeha i zato namaz ne smijemo ostavljati.

Iz hadisa znamo i to da ''Prvo djelo za koje će ljudi polagati račune na Sudnjem danu je namaz.” Bez valjanog namaza neće nam koristiti druga dobra djela. Obavljajmo svaki namaz kao da nam je posljednji u životu.

Dragi Bože učini nas od onih koji svoje namaze redovno i na vrijeme obavljaju i uvedi nas u Džennetu-l-firdews, amin ja rabbe-l-‘alemin!

 

Adis ef. Hebibović

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн