Wed12082021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Adis ef. Hebibović Odlike Fatihe

Odlike Fatihe

El-hamdu lillahi Rabbil-’alemin. Ves-salatu ves-selamu ‘ala resulina Muhammed ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in. Hvala Allahu Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i čestite ashabe.

Svjedočim da je samo Allah Bog, Jedan Jedini i da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov poslanik i molim Dragog Boga da preselimo na onaj svijet sa šehadetom.

Uzvišeni Allah niti jednu stvar nije dao a da joj prethodno nije dao uzrok svoga postojanja. Prva sura u Kur’anu se zove el-Fatiha. To mi svi znamo i znamo svi učiti ovu suru. Ali razmišljamo li o porukama koje ona u sebi sadrži?!

Sura el-Fatiha – “Otvaranje” ili “Pristup.” Objavljena je u Mekki i sadrži 7 ajeta. Još se zove i suretu-l-hamd – “sura zahvale” i šifa’ “Lijek.[1]” Jedna je od najkraćih sura u Kur’anu po svojoj formi, ali je po svojoj suštini ona najveća sura u Kur’anu i mogli bismo kazati da je ova sura “Kur’an u malom.” Stoga je drugo najpoznatije ime ove sure ummu-l-Kitab glavnina, srž ili suština Knjige.[2]

Jedna od najvećih odlika ove sure jeste to što je Uzvišeni Allah propisao da se ona uči na svakom namazu, na svakom rek’atu. Ona je munadžat – razgovor koji se stalno ponavlja između ljudi i njihova Stvoritelja.[3]

Kada učimo suru el-Fatihu, u namazu, sjetimo se ovog hadisa! Razmislimo o ovome i zasigurno ćemo se našem učenju posvetiti više i bolje:

- Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem. rekao: “Rekao je Uzvišeni Allah: 'Podijelio sam namaz između Sebe i Moga roba na dva dijela, a Mom robu pripada ono što zatraži', pa kad kaže rob: “Hvala Allahu Gospodaru svjetova“, Allah kaže: Moj rob mi zahvaljuje, pa kad kaže: “Milostivog, Samilosnog“, Allah kaže: Moj rob me hvali, pa kad kaže: “Vladaru Sudnjeg dana“, Allah kaže: Moj rob me slavi, pa kad kaže: “Samo Tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo“, Allah kaže: Ovo je između Mene i Moga roba, a Mom robu pripada ono što zatraži. Pa kad kaže: “Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali niti onih koji su zalutali“. Allah kaže: Ovo je za Mog roba, a njemu pripada ono što zatraži.“[4]

Pored navedenog, od glavnih aspekata ove sure jeste i odgojni. Vjernik stalno uči ovu suru, a ona njega stalno podučava. Fatiha nas uči I tome kako da činimo dovu Uzvišenom Allahu, prvo da Mu se zahvalimo, spomenemo Njegova lijepa imena i svojstva pa tek onda učimo dovu. Primjetno je da se u 6. ajetu ove sure kaže: “Uputi nas na Pravi put.” Uzvišeni Gospodar nas uči važnosti nesebičnosti, uči nas važnosti džemata, zajednice.

U pomenutom ajetu stoji:  اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ Ovaj ajet bismo mogli prevesti i na slijedeći način: “uputi nas na Put ustrajnosti u činjenju dobra.

Stalno ponavljanje i učenje sure Fatihe u namazu a i mimo njega učini nas da moramo biti ustrajni. Mu’min, vjernik mora biti ustrajan na Putu dobra, činjenje dobrih djela mora biti u kontinuitetu kroz cijelu godinu, a ne samo tokom mjeseca Ramazana. Uzvišeni Bože molimo Te za uputu da ne budemo sezonski vjernici!

U drugom dijelu hutbe, a po preporuci reisu-l-uleme, učit ćemo kišnu dovu:

Allahu Milostivi, spusti na ovu našu zemlju kišu milosti, a ne kišu patnje i razaranja, iskušenja, rušenja i potopa! Allahu Svemogući, na humusno zemljište i na kršovite stijene, u utrobe dolina i korjeništa drveća, spusti nam kišu iz Tvojh oblaka.

Allahu Plemeniti, neka kiša padne za nas i oko nas za našu ugodnost, a ne protiv nas, na našu neugodnost.  Bože, podari nam kišu prijatnu, ugodnu, rodnu, obilnu, natapajuću, koja će ovu zemlju napojiti i od koje će zemlja trajno plodove davati!

Allahu Milostivi, kišom nas obilnom obaspi i ne daj da budemo  od onih koji gube nadu.
Allahu Svemogući, našu zemlju i sve živo na njoj snašle su nevolje i muke, zavladala je oskudica, pa nema nikog osim Tebe kome našu muku možemo povjeriti i nema nikog osim Tebe ko nam može pomoći,  pa te molimo da nam se smiluješ i da nam pomogneš!
Allahu Milostivi, daj da nam uspije ljetina, neka nam stoka daje mlijeko, i spusti nam, Bože, blagodati s neba i daj da nam poniknu blagodati iz zemlje.

Allahu Plemeniti, sačuvaj nas od muke, gladi i nemorala. Bože, oslobodi nas onih iskušenja od kojih samo Ti oslobađaš! Allahu Milostivi, mi zaista samo od Tebe oprost tražimo, Ti mnogo praštaš, pa nam daj obilnu kišu iz neba. Allahu Milostivi, kišu nam obilnu spusti!
Kišu nam obilnu spusti, Allahu Plemeniti! išu nam spusti, molimo Te, o Milostivi!
Allahu Milostivi, spusti nam posvuda obilnu kišu, prijatnu i plodnu, korisnu a ne štetnu, kišu kojom ćeš oživjeti zemlju, napojiti žedne i učiniti je, Gospodaru naš, poukom prisutnom i odsutnim.
Allahu Plemeniti, podari nam uspješnu ljetinu, i stoka neka nam daje mlijeko, i spusti nam, Bože, Tvoje neizmjerne blagodati! Amin! Allahu Milostivi, napoji nas i našu zemlju kišom i nemoj da budemo od onih koji gube nadu u Tvoju milost! Amin!

Allahu Milostivi, napoji nas i našu zemlju kišom i nemoj da budemo od onih koji gube nadu u Tvoju milost! Amin! Allahu Milostivi, napoji nas i našu zemlju kišom i nemoj da budemo od onih koji gube nadu u Tvoju milost! Amin! 


[1] Tefsir ibn Kesir: skraćena verzija, Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, Sarajevo, 2002. god., str: 27.

[2]Muhammed el-Gazali, Tematski tefsir kur'anskih sura, Obzorja, Sarajevo, 2003. god., str: 19.

[3]Ibid, str: 21.

[4] Muslim, 1/296