Wed12082021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Adis ef. Hebibović Hutba: Božija milost

Hutba: Božija milost

El-hamdu lillahi Rabbil-’alemin. Ves-salatu ves-selamu ‘ala nebijjina Muhammed ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in. Hvala Allahu Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i čestite ashabe.

Draga braćo, riječ Ramazan dolazi od riječi arapskog jezika رمضان. Ovu riječ čine harfovi ر, م, i jedna cjelina ضان. Svi znamo da je mjesec Ramazan podijeljen na tri trećine, prva je Allahova milost – رحمة, druga je Allahov oprost – مغفرة a treća je spas od džehennemske vatre. Danas ćemo se zadržati na prvoj trećini ramazana, na trećini koja je na izmaku, na Božijem rahmetu i o ovoj temi ćemo govoriti.

Milost se može definisati kao svojevoljna pomoć, a Božanska milost predstavlja naklonost Boga čovječanstvu, ničim zaslužena pomoć koju Bog pruža ljudima. Kao što je prvi dio mjeseca ramazana رحمة tako je i prvi dio riječi رمضان harf ر kao simbol رحمة, kao simbol Allahove milosti. Riječ رحمة se u Kur'anu spominje na 116 mjesta, Allahovo lijepo ime Er-Rahman – Milostivi na 32 mjesta, a lijepo Allahovo ime Er-Rahim – Samilosni na 5 mjesta, + što ih spominjemo prije učenja svake sure u Bismilli. Vidimo da se na, zaista, mnogo mjesta u Kur'anu spominje Allahova milost, iz toga zaključujemo da je Njegova milost neizmjerna.

Kolika je zapravo milost Uzvišenog najbolje nam otkriva Kur'an u 156. ajetu sure Al – A'raf gdje Allah, dž.š., kaže:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚفَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

 „milost Moja obuhvaća sve, daću je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali i onima koji u dokaze Naše budu vjerovali.“

Milost Svoju, Uzvišeni je podijelio na stotinu dijelova. Samo je jedan dio spustio na Dunjaluk, a 99 dijelova je ostavio za onaj svijet, za Ahiret. U ramazanu, prvih deset dana su rahmetom Božijim ispunjeni. Taj rahmet Božiji trebaju svi ljudi a posebno će za njim žuditi na Ahiretu jer se samo milošću Božijom može u Džennet ući. Neki je pobožnjak, bilježi se, na pustom ostrvu u pokornosti živio pet stotina godina. Molio je Stvoritelja da na sedždi umre i umro je. Kad je pred Gospodara svjetova došao, presuđeno mu je da u Džennet uđe milošću Njegovom. Čovjek kakav jeste „ظلوما جهولا“, nasilan prema sebi i neznalica, odbi i zatraži da se u Džennet zaslugama svojim nastani. A kad mu izvagaše zasluge i uporediše sa blagodatima koje uživa ni za očni vid se ne bješe odužio. Ramazan je prava prilika da se prenemo iz sna, da se opomenemo i na djelo potaknemo. U ramazanu je ljudima objava dolazila, ne samo Kur'an. Iz izvora vjere znamo da su i Tevrat i Zebur i Indžil u ramazanu ljudima došli. Ramazan je posebno vrijeme i prilika kad se ljudske duše otvaraju i bivaju spremnije ajete kur'anske slušati i znakove Božije čitati. Iz tih ajeta čitamo da čovjek u svakom danu svoga života treba za milošću Božijom tragati i truditi se da je stekne.  Snagom i ljepotom Ramazana nadahnuti i osnaženi, budimo odlučni u traganju za milošću Božijom i držimo se namaza, poruka posta se držimo, iz imetaka naših dijelimo i na svakom mjestu nastojmo dobro djelo učiniti jer je to jedini put koji vodi na sigurno mjesto, u hlad Božije milosti.

Zar ne kaže Svevišnji: „Ne gubite nadu u Božiju milost“. Ako žellimo Allahov rahmet zaslužiti pa nemojmo poslije ramazana smotati sedžadu u seharu i eto nam milosti Božije. Nemojmo poslije ramazana zaboraviti put ka džamiji i eto nam milosti Božije. Nemojmo poslije ramazana zaboraviti braću i sestre u nevolji i eto nam milosti Božije. Ne vraćajmo se grijehu od kojeg te ramazan udaljio i milosti Božija dolazi. Imajmo na umu i hadis kojeg prenosi ibn Mes’ud, r.a., a bilježi ga Tirmizi, u kojem je Muhammed, s.a.v.s., rekao: لا يرحم لا يرحممن„ko se drugom ne smiluje Allah mu se neće smilovati.“

Muhammed, alejhisselam, jasno poručuje:

NikoganećenjegovodjelouvestiuDžennet.

Na to je neko od ashaba, radijallahu anhum, upitao: “Zar ni tebe, Allahov Poslaniče?” Hazreti Muhammed, alejhisselam, odgovori:

Ni mene, izuzev ako me Allah prekrije Svojom milošću.

(hadis prenosi hazreti Ebu Hurejre, a bilježi Muslim)

UzvišeniBože, otvorinamvrataSvograhmeta, ukaži nam na puteve dolaska do Tvoje neizmjerne milosti. Ukabuli nam naš post i ostale ramazanske ibadete i iz milosti Svoje uvedi nas u Džennet. Amin ja rabbe-l-alemin!

Hatib: Adis ef. hebibović, džemat Glavatičevo