Mon08032020

Last updateSat, 01 Aug 2020 9am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Mersed ef. Šabanović LIJEK DUŠE MOJE

Hutbe

LIJEK DUŠE MOJE

LIJEK DUŠE MOJE

{flike}

Hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, koji pruža svoju ruku danju da bi oprostio onome koji griješi noću, i pruža svoju ruku noću da bi oprostio onome koji griješi danju. Neka je salavat i selam na poslanika Muhameda, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, i sve one koji ga budu slijedili do Sudnjega dana.

 

Gospodaru moj, zaista težina mojih grijeha se uvečala, al' znam da je Tvoj oprost veči. Ako ima pravo da Te moli samo dobročinitelj, pa kod koga će zločasti i griješnik tražiti utočište?

Nema meni posredika kod Tebe, osim zadovoljstvo Tvoje, Tvoj lijepi oprost, i to što sam samo tebi predan.

 

Lijek koji efikasno djeluje za liječenje svih grijeha, brige, boli i tuge. Za svakoga ko osjeća bol zbog grijeha, svakome ko se guši u grijesima, svakome koga zadese musibeti i nedaće… Za svakoga ko osjeća brigu i žalost, onaj kome je Zemlja postala tijesna, i svakome ko osjeća tjeskobu u prsima.. Svakome ko traga za istinskom srećom, i ne može da je pronađe, svakome čija se nafaka umanjila, svakome ko želi potomstvo, a Allah ga još nije opskrbio, svakom bolesniku koji pati godinama, ima nade, ima lijeka za sve ovo.. zaista je to lijek od grijeha.

 

 

..El istgfar..

Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala: '' i govorio: Tražite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo prašta: On će vam kišu obilatu slati, i pomoći vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati."  (Sura Nuh: 10, 11, 12 )

 Zabilježeno je u hadisi kudsiju od Allahovog Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, da je prenio od Allahu, subhanehu ve te'ala: "... o robovi moji, zaista vi griješite noću i danju. A ja praštam sve grijehe. Pa tražite od mene oprosta, oprostit ću vam.. " ( Muslim)

 

Kaže Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: '' Ko bude mnogo činio istigfar, Allah će mu olakšati svaku tegobu, da će mu izlaz iz svake situacije, i opskrbit će Ga odakle se i ne  nada." ( Hadis je zabilježio Imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca.)

Od Seida El Hudrija, radijellahu 'anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Zaista je šejtan rekao: O Gospodaru, tako mi Veličine Tvoje, neču prestati zavoditi Tvoje robove sve dok im budu duše u tjelima. A kaže Gospodar, subhanehu ve te'ala: Tako mi moje Veličine i Uzvišenosti, neču prestati da im praštam sve dok budu tražili oprost od mene." (El-Hakim - Mustedrek, a vjerodostojnim ga  ocijenio El-Zehebi.)

 

Govor ispravnih prethodnika o istigfaru

Prenosi se od Aiše, radijellahu 'anha, da je rekla: "Blago li se onome ko bude imao mnogo istigfara među djelima."

Od Lukmana, alejhi sellam, se prenosi da je savjetovao sina: "O sine moj, zaista kod Allah imaju sati u kojima ne odbija roba koji moli, zato mnogo istigfar čini."

Kaže Ebu Musa, radijellahu 'anhu: "Imali smo dvije garancije od kazne, jedna je otišla, a druga je ostala.  Prva je, boravak Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, među nama, a druga garancija koja nam je ostala je istigfar, ako on nestane propali smo."

 

 

 

Govorio je Hasan El Basri: "Mnogo istigfar činite u svojim kućama, i na poslu, i putem dok idete, i na pijacama, i na sijelima, jer zaista vi ne znate kad Allah spušta oprost."

Kaže Katade, rahimehullah: "Zista vam ovaj Kur'an ukazuje na bolest i lijek, bolest su vam grijesi, a lijek vam je istigfar."

 

Kazivanja o istigfaru

Prvo kazivanje:

Ovo kazivanje je spomenuto na radio emisiji ‘’Kur'ani Kerim’’ u Kuvajtu. Kaže Umu Jusuf, žena kojoj se ovo dogodilo: nije imala djece deset godina. U tom periodu obišla je sve dokrore za koje je znala, što u Kuvajtu, što u drugim zemljama po Evropi. Prošlo je tih deset godina, a ona i dalje nije darovana evladom. Jednog dana otišla je na predavanje i čula  kako predavač govori o vrijednosti istigfara. Nakon predavanja ustrajala je učeći istigfar, nije prošlo ni pola godine od toga zatrudnila je. Rodila je Jusufa koji sad ima šest godina, mašaAllah!

 

Drugo kazivanje:

Priča jedna žena: "Umro mi je muž kad sam imala trideset godina. Iza njegove smrti ostala sam sa petero djece. Zatamnio je dunjaluk pred mojim očima, plakala sam sve dok mi nije vid oslabio. Oplakivala sam naše stanje, očajavala sam, tuga me je obuzela. Djeca mi mala, a primanja nam nisu dovoljna, potrošili smo ono novca što je ostalo od muža. Dok sam sjedila u sobi čula sam jednog efendiju kako kaže: rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem:

''Ko bude mnogo činio istigfar, Allah će mu olakšati svaku tegobu, da će mu izlaz iz svake situacije, i opskrbit će Ga odakle se i ne nada." Nakon što sam čula ovaj hadis povečala sam učenje istgfara i djeci sam kazala da to čine. Tako mi Allaha, nije prošlo nekoliko mjeseci, napravljen je projekat za otkup naše imovine, kako bi nam bilo isplačeno novčano ...

Najstariji sin postao je najbolji učenik u gradu, naučio je Kur'an napamet i imenovan  za savjetnika grada. Kuća nam se ispunila hajrom, živjeli smo ugodnim životom, hvala Allahu. Allah mi je sačuvao djecu, uz Allahovu pomoć, izvela sam ih na selamet, nestalo je tuge i žalosti, postala sam, Allahovom voljom, najsretnija žena."

 

Treće kazivanje:

Kaže jedan supružnik: "Kad god se naljutim na ženu, ili se nešto posvađamo, ili bilo koji problem da nam se desi, ja iziđem iz kuće od ljutnje.. Tako mi Allaha, ne udaljim se od zgrade, a več osjećam potrebu da se vratim u kuću i tražim izvinjenje od hanume kako bi bila zadovoljna. Kad sam joj sve ovo ispričao, upita me ona, a znaš li zašto je to tako? Rekao sam, zašto, ne znam? Kaže, čim ti iziđeš iz kuće ja počnem učiti istigfar sve dok se ne vratiš, i tako nam bude smiraj i zadovoljstvo."

 

Četvrto kazivanje:

A ovaj čovjek je kazao: ''Osuđen sam na više od godinu dana zatvora.. tada sam se sjetio riječi Allahovog Poslanika,  sallallahu 'alejhi ve sellem: ''Ko bude mnogo činio istigfar, Allah će mu olakšati svaku tegobu, da će mu izlaz iz svake situacije, i opskrbit će ga odakle se i ne nada.", pa sam počeo činiti istigfar po hiljadu puta na dan.. Nakon dva mjeseca pozvali su me i rekli da mogu izići iz zatvora, jer mi je oproštemo.. Kad sam izišao iz zatvora posjetio me jedan dobročinitelj i ispričao mi kako je čuo za moj slučaj i da mi je materijalno stanje slabo. Dao mi je trideset hiljada rijala kako bi imao za svoje potrebe.. Prošlo je nekoliko dana pozvao me ponovo i dao mi isto toliko!!! Allah mi je olakašao zbog moje privrženosti istigfaru.

 

Posebna vremena za istigfar

Nakon obavljenih ibadeta:

Radi eventualnih propusta ili manjkavosti u toku izvršavanja. Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala: ''Zatim krenite odakle kreću ostali ljudi i tražite od Allaha oprosta, jer Allah, uistinu, prašta i sailostan je. '' (Sura El-Beqare: 1999)

 

Istgfar u kasne sate:

Allah, subhanehu ve te'ala, je pohvalio one koji mu traže oprost u ovim mubarek satima, pa je rekao: ''Oni koji budu strpljivi, i istinoljubivi, i Allahu poslušni, i oni koji budu milostinju udjeljivali, i koji se budu u posljednjim časovima noći za oprost molili. '' ( Ali Imran: 17)

 

Na kraju sijela:

Od Ebu Hurejre, radijellahu 'anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Ko bude sijelio, i bude mnogo galamio na sijelu, a zatim kaže prije nego ustane, subhanake allahumme ve bihamdike, ešhedu en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu ilejke, oprostit će mu se što je bilo na tom sijelu."( Hadis je zabilježio Imam Et Tirmizi, a vjerodostojnim ga ocijenio Albani.)

 

Istgfar za umrle:

Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada bi završio sa ukopom mejjita, stao bi iznad njega i rekao: ''Činite istigfar za vašeg brata i tražite od Allaha da ga učvrsti. Pa zaista ga sada ispituju. '' ( Hadis je zabilježio Imam Ebu Davud, a vjerodostojnim ga ocijenio šejh Albani.

 

Plodovi i koristi istigfara

  1. Zaista je istigfar poslušnost Allahu
  2. Istigfar povečava nafaku
  3. Istigfar je povod ulazaka u Džennet
  4. Zaista istigfar briše grijehe i loše postupke
  5. Istigfar povečava deredže nakon smrti
  6. Istigfar čuva od kazne i patnje
  7. Istigfar čisti srce
  8. Istigfar je sebeb potomstva
  9. Istigfar poboljšava zdravlje i snagu

 

 

 Poslanikovi načini istigfara:

Estagfirullah

 

Allahume igfir li

 

Rabbi igfir li ve tub alejje inneke ente Et-Tevvabu Er-Rahim

                                        

Estagfirullahi elezi la ilahe illa huve El-Hajjul El-Kajum  ve etubu ilejhi

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner