Extensions

Hafizi u Konjicu

Do Drugog svjetskog rata bilo je devet hafiza koji su rođeni u Konjicu. Osim njih, po jedan hafiz je rođen u Seonici i Repovcima. Od Drugog svjetskog rata pa do sada na području Konjica hifz je izučio samo hafiz Nezir Ruhid i hafiz Aziz Makan, svršenik Karađozbegove medrese u Mostaru koji je hifz završio 2013.g.

Hafiz Aziz ef. Makan, sin Amira i Nedžide  rođen je 4.3. 1993. godine u Konjicu. Hifz je počeo učiti u drugom razredu  Karađoz-begove medrese (2010.g.).  Medresu je završio 2012.g. , a hifz okončao 2013. g. U maju ove godine cijeli je Kur'an napamet proučio pred komisijom Rijaseta IZ BiH.  Na svečanosti u povodu godišnjice osnivanja Centra za učenje Kur'ana u Mostaru Hafizu Makanu je 14. 12. 2013.g. dodijeljena i prva idžazetnama u Bosni i Hercegovini za Hafsov i Šu'betov rivajet a hafiska dova mu je proučena u nedjelju 8. Juna u Čelebićima kod Konjica.

Hafiz Nezir ef. Ruhid, trenutno imam Repovačke džamije u Konjicu, rođen je 1982. Upisuje medresu 1997. godine. A hifz uči pred muhafizom Mensurom ef. Malkićem i polaže ga 2001. Hafiska dova proučena je u džamiji u Buturović Polju u proljeće 2002. godine.

Omer ef. Salihkadić

Sin Saliha ef., po kojem je i dobio prezime. Nedostaju podaci o godini njegovog rođenja, ali se zna da je umro polovinom XIX stoljeća. Također se ne zna gdje je i kada položio hifz. Bio je imam džamije Junuz-age Prohe u Konjicu. On je najstariji poznati hafiz koji je rođen u Konjicu.

Zulfikar ef. Džumhur

Rođen je u Konjicu oko 1835. godine, a umro prilikom odlaska na hadž u Meku 1892. ili 1894. godine, pa je tamo i ukopan. Potječe iz ulemanske porodice. Završio je medresu u Sarajevu. Bio je mualim, kraće vrijeme muderis medrese u Konjicu i vekil Be¬gove džamije u Sarajevu. I njegova dva sina su bili hafizi.


Abdurahman ef. Džumhur

Sin Zulfikara, rođen 1883, a umro u Konjicu poslije 1901. godine. Kao dječak posvetio se izučavanju hifza, pa je vrlo mlad postao hafiz.

Abduselam ef. Džumhur

Sin Zulfikara, rođen je u Konjicu 1885, a umro u Beogradu 1933. godine. Završio je medresu u Sarajevu i kao mlad izučio hifz. Bio je imam Tekijske džamije u Konjicu i vjeroučitelj. Kraće vrijeme iza Drugog svjetskog rata obavljao je dužnost gradonačelnika Konjica. Od 1921. godine do smrti obavljao je i dužnost glavnog imama Vojske Jugoslavije.

Hadži Smail ef. Džumhur

Sin Vejsil-age, rođen je u Konjicu 1864. i tu umro 1934. godine. Završio je medresu u Konjicu i učio pred Dervišom ef. Gaćom, pa je vrlo mlad izučio hifz. Bio je mualim u tzv. Munibovom mektebu, te imam Djevojačke i Repovačke džamije u Konjicu.

Hadži Abid ef. Džumhur

Sin Abdullah, rođen je u Konjicu oko 1865. i tu umro 1943. godine. Učio je medresu u Konjicu. Bio je imam Djevojačke džamije. Obavio je hadž.


Hadži Salih ef. Gaćo

Sin Mula Derviš efendije, rođen je u Konjicu 1863, gdje je i umro 1936. godine. Završio je Kuršumli medresu u Sarajevu i studij teologije u Istanbulu. Bio je muderis medresa u Konjicu i Bosanskom Novom. Dva puta je obavio hadž – 1893. i 1911. godine. Nakon umirovljena u Bosanskom Novom, vratio se u Konjic i nakon kraće bolesti tu preselio na ahiret. I njegov mlađi sin je stekao hafizluk.

Nurija ef. Proho

Sin Ibrahim-age, rođen je u Konjicu oko 1868, a umro u Sarajevu 1932. godine. Završio je medresu i hafizluk u Sarajevu i tu se stalno nastanio. Bio je imam Hadži-Jahja džamije i hatib Topal Ejnehanove džamije.


Hifz je izučio i Hamid ef. Džumhur, sin Mula Abdi-age, rođen u Konjicu 1887, gdje je i umro 1960. godine. Završio je medresu u Konjicu i tu izučio hifz, ali ga nije položio. Bio je imam Repovačke i Čaršijske džamije u Konjicu.

Hafizluk je stekao i Muhamed ef. Gaćo, mlađi sin hafiza Salih ef. Rođen je u Bosan¬skom Novom 1911. godine. Hafizluk je završio pred hadži Fehimom ef. Gušićem u Banjoj Luci. Nakon završene medrese, završio je Šerijatsko-sudačku školu u Sarajevu i kao kadija službovao u Fojnici do ukidanja šerijatskih sudova 1946. godine. Bio je usko povezan s Konjicom, kao rodnim mjestom njegovog oca.


Iz Seonice hafiz je bio Mustaj-beg Buturović, koji je završio medresu u Konjicu i tu položio hifz. Bio je dugo imam Donjomahalske džamije Bege Begete u Seonici.


Iz Repovaca hafiz je bio Derviš ef. Gabela, rođen 1860. u Podhumu, a umro 1933. go¬dine u Sarajevu. Ne zna se gdje je položio hifz. Bio je imam Jahja-pašine džamije u Sarajevu i vjeroučitelj Muslimanske osnovne i više djevojačke škole u Sarajevu od 1914. do 1918. godine. U njegovom dosjeu piše da je šest godina studirao Gazi Husrev-begovu Hanikah medresu u Sarajevu.


Osim navedenih hafiza, u Konjicu su djelovali i hafizi iz drugih mjesta, koji su bili muderisi medrese:

Omer ef. Humo, Ahmed ef. Kasumović, Hasan ef. Smajlović, Džemal ef. Kršlaković, hadži Muhamed ef. Krpo i, trenutno, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Konjic hafiz Harun ef. Efendić.

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн