Wed12082021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Extensions

Extensions

Hafizi u Konjicu

Do Drugog svjetskog rata bilo je devet hafiza koji su rođeni u Konjicu. Osim njih, po jedan hafiz je rođen u Seonici i Repovcima. Od Drugog svjetskog rata pa do sada na području Konjica hifz je izučio samo hafiz Nezir Ruhid i hafiz Aziz Makan, svršenik Karađozbegove medrese u Mostaru koji je hifz završio 2013.g.

Hafiz Aziz ef. Makan, sin Amira i Nedžide  rođen je 4.3. 1993. godine u Konjicu. Hifz je počeo učiti u drugom razredu  Karađoz-begove medrese (2010.g.).  Medresu je završio 2012.g. , a hifz okončao 2013. g. U maju ove godine cijeli je Kur'an napamet proučio pred komisijom Rijaseta IZ BiH.  Na svečanosti u povodu godišnjice osnivanja Centra za učenje Kur'ana u Mostaru Hafizu Makanu je 14. 12. 2013.g. dodijeljena i prva idžazetnama u Bosni i Hercegovini za Hafsov i Šu'betov rivajet a hafiska dova mu je proučena u nedjelju 8. Juna u Čelebićima kod Konjica.

Hafiz Nezir ef. Ruhid, trenutno imam Repovačke džamije u Konjicu, rođen je 1982. Upisuje medresu 1997. godine. A hifz uči pred muhafizom Mensurom ef. Malkićem i polaže ga 2001. Hafiska dova proučena je u džamiji u Buturović Polju u proljeće 2002. godine.

Omer ef. Salihkadić

Sin Saliha ef., po kojem je i dobio prezime. Nedostaju podaci o godini njegovog rođenja, ali se zna da je umro polovinom XIX stoljeća. Također se ne zna gdje je i kada položio hifz. Bio je imam džamije Junuz-age Prohe u Konjicu. On je najstariji poznati hafiz koji je rođen u Konjicu.

Zulfikar ef. Džumhur

Rođen je u Konjicu oko 1835. godine, a umro prilikom odlaska na hadž u Meku 1892. ili 1894. godine, pa je tamo i ukopan. Potječe iz ulemanske porodice. Završio je medresu u Sarajevu. Bio je mualim, kraće vrijeme muderis medrese u Konjicu i vekil Be¬gove džamije u Sarajevu. I njegova dva sina su bili hafizi.


Abdurahman ef. Džumhur

Sin Zulfikara, rođen 1883, a umro u Konjicu poslije 1901. godine. Kao dječak posvetio se izučavanju hifza, pa je vrlo mlad postao hafiz.

Abduselam ef. Džumhur

Sin Zulfikara, rođen je u Konjicu 1885, a umro u Beogradu 1933. godine. Završio je medresu u Sarajevu i kao mlad izučio hifz. Bio je imam Tekijske džamije u Konjicu i vjeroučitelj. Kraće vrijeme iza Drugog svjetskog rata obavljao je dužnost gradonačelnika Konjica. Od 1921. godine do smrti obavljao je i dužnost glavnog imama Vojske Jugoslavije.

Hadži Smail ef. Džumhur

Sin Vejsil-age, rođen je u Konjicu 1864. i tu umro 1934. godine. Završio je medresu u Konjicu i učio pred Dervišom ef. Gaćom, pa je vrlo mlad izučio hifz. Bio je mualim u tzv. Munibovom mektebu, te imam Djevojačke i Repovačke džamije u Konjicu.

Hadži Abid ef. Džumhur

Sin Abdullah, rođen je u Konjicu oko 1865. i tu umro 1943. godine. Učio je medresu u Konjicu. Bio je imam Djevojačke džamije. Obavio je hadž.


Hadži Salih ef. Gaćo

Sin Mula Derviš efendije, rođen je u Konjicu 1863, gdje je i umro 1936. godine. Završio je Kuršumli medresu u Sarajevu i studij teologije u Istanbulu. Bio je muderis medresa u Konjicu i Bosanskom Novom. Dva puta je obavio hadž – 1893. i 1911. godine. Nakon umirovljena u Bosanskom Novom, vratio se u Konjic i nakon kraće bolesti tu preselio na ahiret. I njegov mlađi sin je stekao hafizluk.

Nurija ef. Proho

Sin Ibrahim-age, rođen je u Konjicu oko 1868, a umro u Sarajevu 1932. godine. Završio je medresu i hafizluk u Sarajevu i tu se stalno nastanio. Bio je imam Hadži-Jahja džamije i hatib Topal Ejnehanove džamije.


Hifz je izučio i Hamid ef. Džumhur, sin Mula Abdi-age, rođen u Konjicu 1887, gdje je i umro 1960. godine. Završio je medresu u Konjicu i tu izučio hifz, ali ga nije položio. Bio je imam Repovačke i Čaršijske džamije u Konjicu.

Hafizluk je stekao i Muhamed ef. Gaćo, mlađi sin hafiza Salih ef. Rođen je u Bosan¬skom Novom 1911. godine. Hafizluk je završio pred hadži Fehimom ef. Gušićem u Banjoj Luci. Nakon završene medrese, završio je Šerijatsko-sudačku školu u Sarajevu i kao kadija službovao u Fojnici do ukidanja šerijatskih sudova 1946. godine. Bio je usko povezan s Konjicom, kao rodnim mjestom njegovog oca.


Iz Seonice hafiz je bio Mustaj-beg Buturović, koji je završio medresu u Konjicu i tu položio hifz. Bio je dugo imam Donjomahalske džamije Bege Begete u Seonici.


Iz Repovaca hafiz je bio Derviš ef. Gabela, rođen 1860. u Podhumu, a umro 1933. go¬dine u Sarajevu. Ne zna se gdje je položio hifz. Bio je imam Jahja-pašine džamije u Sarajevu i vjeroučitelj Muslimanske osnovne i više djevojačke škole u Sarajevu od 1914. do 1918. godine. U njegovom dosjeu piše da je šest godina studirao Gazi Husrev-begovu Hanikah medresu u Sarajevu.


Osim navedenih hafiza, u Konjicu su djelovali i hafizi iz drugih mjesta, koji su bili muderisi medrese:

Omer ef. Humo, Ahmed ef. Kasumović, Hasan ef. Smajlović, Džemal ef. Kršlaković, hadži Muhamed ef. Krpo i, trenutno, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Konjic hafiz Harun ef. Efendić.