Mevludski program i predavanje u Podorašcu

U utorak 03.maja 2016.g. povodom mubarke noći Ljeletu-l-Miradž nakon jacije namaza u džematu Podorašac priređen je mevlduski program i predavanje na kom j imam ovog džemata Enes ef. Alić okupljenim vjenricima održao predavanje koje prenosimo u cjelosti: "Večeras je 03.05.’16. ili 27. Noć redžeba, 1437, ovdje u džamiji u Podorašcu smo se okupili da obilježimo ovu mubarek noć, gdje će nam ova djeca koja pohađaju ovaj mekteb izvesti program, ja vas sve iskreno selamim i želim da se lijepo osjećate u ovoj Božijoj kući.

U 1. ajetu Sure Isra', Allah dz.s. kaže:„Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom casu noci preveo Svoga roba iz Hrama casnog u Hram daleki, ciju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Nasa pokazali. - On, uistinu, sve cuje i sve vidi." (El-Isra', 1)
. Poznate su one predaje o prvobitnom propisivanju pedeset namaza, te postupnom smanjenju, na molbu Muhammeda a.s. a na nagovor Musaa a.s., na sadašnjih pet. Kada se to dogodilo, Uzvišeni Allah je rekao: "Moja riječ se ne mijenja: za ovih pet imaćeš pedeset."
Poslanika, a.s., njegovi savremenici pitali su o mnogim stvarima a on im je davao jasne i precizne odgovore. Govoreći o Miradžu – Poslanikovom uzdignuću i putovanju kroz nebeska prostranstva i boravku u Božijoj blizini, ashabi su slušajući Poslanika upitali: - Možemo li i mi doživjeti Miradž? Muhammed, a.s., je odgovorio: - Namaz je Miradž vjernika.

Oduvijek je insanska želja bila da se vine u visine, prođe kroz nebesa, dođe u predjele nepoznate, za oči nedostižne i da insan pogleda sve ono što ne može trenutno da vidi, a potom da se vrati tamo odakle je krenuo. Ali, hudi insan na takav put kad krene, povratka od tamo nema. Samo je jedan, među ljudima najodabraniji, imao tu čast da još za života svojim očima vidi nepoznate, za oči skrivene predjele. Sljedbenicima svojim, nama je rekao da namazom svojim pokušaju proći kroz nebeska prostranstva i dođu tamo gdje je i on bio, u blizinu Božiju.

- Allahova dz.s. volja je da namaz kao farz i jedan od stubova Islama, bez kojeg nema muslimana (mu'mina), bude objavljen bas na nebu, prilikom mi'radža (u toj odabranoj noci), sto namazu daje jos vecu dimenziju i važnost. Namaz je pitanje koje odvaja vjerovanje od nevjerovanja i Islam od kufra. Poslanik a.s. u hadisu kaže: „Prvo za sto ce ljudi na Sudnjem danu biti pitani je namaz, pa ako on bude ispravan i druga djela ce biti ispravna." 
Pa prema nekim učenjacima a na temelju hadisa,koji govori da je:’’razlika između vjernika I nevjernika je u namazu , ko ga ostavi postao je nevjernik’.,onaj ko ostavlja namaz potpuno, kada umre zakopava se u neislamsko groblje.
Ovdje se postavlja pitanje kakav je nas namaz, kako ga obavljamo, da li ga redovno, uopce, obavljamo? Je li namaz nasa radost ili opterecenje? Upucujemo li svoju celjad da obavljaju namaz? Imamo li ispravan namaz da podjemo u susret Allahu dž.s.
Uzvišeni Allah objavljuje Poslaniku Muhamedu i svima nama: "Naređi čeljadi svojoj da molitvu obavljaju i istraj u tome! ...„ (Ta Ha, 132.)
Poslanik as. kaže: naredi djeci da obavljaju namaz kada napune 7 godina , a kada navrše 10 onda ih I udarite (išibajte) 
Čovjek u namazu mora osjećati Boga i misliti na Njega: kaže poslanik as.:„Klanjaj namaz tako odgovorno kao da ti je posljednji i s uvjerenjem kao da vidiš Allaha, dž.š., jer ako ti Njega ne vidiš, vidi On tebe", 
U namaz čovjek mora stupiti skrušeno, ponizno, s poštovanjem, i poznavanjem propisa o njemu. Ko nije cijelim svojim bićem, umom i sviješću prisutan u namazu za njega Ku'an kaže: „A teško onima koji, kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju." (El-Maun, 4. i 5.) -A Poslanik as. kaže:’’ najveći kradljivac je onaj ko krade od svog namaza’’.
Namaz ne trpi demagogiju - golu, suhu i mrtvu formu bez unutarnjeg sadržaja. Namaz koji se iskreno obavlja oplemenjuje čovjeka u privatnom, javnom i društvenom životu: „... i obavljaj molitvu; molitva zaista odvraća od razvrata i svega što jeružno; obavljanje molitve najveća je poslušnost! - A Allah zna šta radite." (El-Ankebut, 45.)
Da bi namaz bio ispravan moraju se u potpunosti izvršiti namaski šarti kojih ima—koliko???,-- ima ih 12, I to 6 prije namaza, 6 u namazu.. 
Namaz je najbolji nacin obracanja Allahu dz.s. i najbolje trazenje utocista od svih belaja i svih problema. jedino gdje insan sa svim svojim i tajnim zeljama i tajnim problemima i mukama ima utociste i da bude siguran da ce biti saslusan a ne prekidan. 
Nemojmo se saliti sa nasim namazima i zamisljati kako je dovoljno biti cist, u smislu da ne mislimo nikom zla, kako smo fini i dobri, jer to je nase misljenje koje moze biti i pogresno, pogotovo ako nema namaza u nasem zivotu, okrenimo se namazu kao spasenju od svih belaja i problema.
Kaže Resulullah a.s.: "Prvo sto je Allah ljudima propisao od vjerskih obaveza je namaz, a namaz je i posljednje sto ce ostati (od vjere). Za namaz ce se prvo racun polagati." 
Za namaz će čovjek prvo odgovarati, a poslije toga će biti pitan za svako svoje djelo. 

U dijelu hadisa koji govori o Poslanikovom Miradžu se to na slikovit način opisuje. 
Rekao je Muhammed, a.s.: "Kada sam bio na Miradžu, prošao sam pored skupine koja je imala nokte od bakra, kojim su parali svoja lica i grudi, pa sam rekao: - Ko su ovi o Džibrilu? 
Rekao je: - To su oni koji jedu ljudsko meso i kaljaju čast ljudi, ogovaraju ih. 
I prošao sam pored skupine čije glave su razbijane kamenjem, pa kada bi njihove glave bile potpuno smrskane, one bi se vraćale potpuno u isti oblik u kojem su i bile, pa sam rekao: - Ko su ovi o Džibrilu? Rekao je: - To su oni čije glave oklijevaju u obavljanju propisanih namaza. 
-Ja molim Allha dž.š. da nas uputi na pravi put, amin. 
Imam: Enes ef. Alić

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн