Buturović Polje

Buturović Polje se u osmanskim izvorima prvo spominje pod imenom Sućuruja (Šućuraj), zatim kao Polje, da bi kasnije ponijelo današnje ime Buturović Polje. U tim dokumentima se spominje 1469. godine kao zeamet kneza Petra Obrenovića. Ovaj zeamet je kasnije u novijim popisima prešao u ruke Kara Osmana Buturovića. Vjerovatno se radi o potomku navedenog kneza koji je prešao na islam i naslijedio zeamet, pošto Mulić navodi da je prezime Buturović nastalo od Obrenovića. Ovim postaje jasan i izvor današnjeg imena ovog naselja.


U Mjesnoj zajednici Buturović Polje prema popisu iz 1991. godine živjelo je 598 Bošnjaka. Danas na području Buturović Polja, Podhuma i Gorice, koji pripadaju Džematskom odboru Buturović Polje, živi oko 512 Bošnjaka. Džamiju u Podhumu možete vidjeti na sljedećoj slici a o historijatu Podhuma reći ćemo više u zasebnom poglavlju.
Gradnja džamije u Buturović Polju počela je 1989. godine. Radovi su prekinuti tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992-1995, da bi se nakon nje ponovo nastavili. Godine 2000. radovi su završeni. Pored džamijskog prostora, džamija ima urađenu mektebsku učionicu i prostranu abdesthanu. Imam u ovom džematu je Senahid ef. Zukan.


Na području džemata Buturović Polje danas nalazimo prezimena: Ahmić, Begluk, Beha, Buljina, Čolak, Ćosić, Ćukle, Dedić, Demirović, Dizdarević, Gabela, Gagula, Gostevčić, Habibija, Hakalović, Hanić, Hrnjica, Hujdur, Karadžuz, Keško, Kezo, Košpo, Kovačević. Macanović, Mahmutović, Medin, Mezit, Moro, Mujala, Mustafić, Nezić, Padalović, Perva, Pirija, Pokvić, Poturović, Rizvić, Rizvo, Sakić, Sitar, Slato, Šahić, Šteta, Turak, Turković, Zalihić, Zalup, Zatega...

 

 

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн